Förpackningsindustrin i Riksdagen

PUBLICERAD: 18 februari 2016
UPPDATERAD: 24 januari

Packbridge Sven-Erik Bucht

Packbridge vd Johan Mårtensson var med på ett riksdagsseminarium den 10 februari där ämnet var den nationella livsmedelsstrategin och FoodKICen! Syftet var att lyfta fram vikten av ett starkare samarbete mellan förpackningsindustrin och livsmedelsindustrin.  Med på mötet var bland annat representanter från Lunds universitet, Region Skåne, Livsmedelsakademin och Livsmedelsföreningen. Från regeringen deltog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som bland annat informerade om att denna satsning har ett tydligt stöd från regeringen.

Packbridge är en del av FoodNexus nordiska gren, som är ett av fem europeiska centra i det konsortium som kommer att ansöka om finansiering värd mer än 100 miljoner euro för en framtida innovationsallians från EU: s organisation EIT under sju år.

European Institute of Innovation and Technology (EIT), med säte i Budapest, är ett EU-organ som verkar för bättre samarbete inom kunskapstriangelns olika delar – utbildning, forskning och innovation. Man strävar efter att få ett konkurrenskraftigare Europa genom både ökad innovation och ökat entreprenörskap. Satsningarna sker via så kallade KICar (Knowledge and Innovation Communities). Varje KIC handlar om samarbete mellan företag, universitet och forskningsinstitut.

Sverige ligger långt framme när det gäller förpackningar, både när det gäller forskning och utveckling eller produktion och export. För att ge ett perspektiv kan man jämföra användningen av konsumentförpackningar som beräknas till 1,3 procent av den totala europeiska konsumtionen med produktionen av densamma som är cirka 4,5 procent. Produktionen är mer än tre gånger förbrukningen. För att ge ett annat förhållande så kan dettas relateras till Sveriges andel av det sammanlagda EU: s BNP som är 2,5 procent. Förpackningsproduktionsandelen är dubbelt så stor som andelen av BNP, vilket indikerar en mycket stark ställning.

 

Bildtext:
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lovar att regeringen ger full support i satsningen på FoodKIC. Foto: Packbridge

 

Läs vidare

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

Investeringar i maskiner drivs av ökad konsumtion av förpackade livsmedel

Ökade efterfrågan på förpackade livsmedel ger ökade maskininvesteringar säger en prognos fram till år 2026.
glada påsar

Bio-PET i stället för fiber i äggförpackning

För ovanlighetens skull en nyhet som berättar om ett byte från fiber till plast.
quail-biopet-utvald

Sealed Air ser strategiskt skifte i förpackningsutveckling

Livsmedelsbranschens dagligvaruhandlare i Europa har svängt om i synen på hur förpackningar kan bli miljövänligare. Det menar Stephanie Poole, senior affärsutvecklare på Sealed Air. Hon pekar ut fyra områden hon ser har anammats i branschen för att förbättra förpackningens prestanda och för att minska avfall och koldioxidutsläpp.
Steph-Poole-hires

Senaste nytt

Releaf ser Sverige som en intressant marknad

Tidigare i år berättade vi om det ukrainska företaget Releaf som tillverkar pappersmaterial baserat på fallna löv i städer i Europa. Nu är de på plats på Empack.
Releafx

Mycket händer på Empacks två dagar

I dag slog årets nordiska förpackningsmässa, Empack, upp dörrarna. Under två dagar kommer ett sjuttiotal utställare att visad bredden i förpackningsindustrin.
Empack-header

PacsOn Syd förvärvar PACia

PacsOns satsning i Sydsverige  fortsätter genom att man förvärvar PACia AB i Ystad.
pacson-syd-pacia-2700x1200x

Danone tar bort etiketterna på sina småflaskor

Danone satsar på präglade plastflaskor i Actimelsortimentet.
Danonex