Flyttar hanteringen av specialvaror

PUBLICERAD: 19 september 2014
UPPDATERAD: 24 januari

Bergendahls - low

Som ett led i ansträngningarna att utveckla logistikhanteringen flyttar Bergendahls lagerhållningen av specialvaror från befintliga lokaler i Höör till nya lokaler i anslutning till huvudlagret i Hässleholm. Därmed kommer större volymer att kunna hanteras på mindre ytor till lägre kostnad, med kortare ledtider och ökad servicegrad som följd. Samtliga elva anställda i Höör erbjuds anställning i närbelägna Hässleholm inom ramen för det nya upplägget.
Sedan Mikael Bergendahl 1922 startade agenturverksamhet i Hässleholm har företaget haft sin bas på orten. En kraftfull satsning på att utveckla logistikhanteringen utökar närvaron ytterligare. I den ingår sedan tidigare uppförandet av ett av landets högsta lagerbyggnader för robothantering av främst dagligvaror, en satsning som driftsätts i vinter.

Nu tar man nästa steg genom att flytta lagerhanteringen av specialvaror från Höör till befintliga lagerlokaler i en grannfastighet till Bergendahls befintliga lagerlokaler för logistik och staber i Hässleholm.

– Genom att samla mer av godshanteringen i Hässleholm blir vi effektivare och kan korta ledtiderna, vilket i en förlängning skapar kundnytta som ger oss fler och mer nöjda kunder, säger Joakim Åstrand, t f logistikchef på Bergendahls Food.

Ytterligare en anledning att hantera mer av godshanteringen genom logistiknavet i Hässleholm är att där finns en befintlig järnvägsanslutningen till Bergendahls fastighet, vilken efter en uppgradering skulle kunna göra det möjligt att frakta en större andel av de specialvaror som importeras över bl a Göteborg med miljövänlig järnväg till Hässleholm.

De nya lokalerna inrymde tidigare Finndomo, men står för närvarande outhyrda. Bergendahls hyr in sig på 10 000 kvm av lokalens totalt 27 000 kvm, med option på en lika stor yta. Lokalerna börjar tas i drift vid årsskiftet, efter att bl a golvet renoverats och utemiljön anpassats med nya porthus. Hela flytten av lagerverksamheten från Höör till Hässleholm beräknas vara genomförd i maj nästa år.

Bergendahls startade 1922 och är idag ett av landets största svenskägda familjeföretag och det 97:e största (enl Veckans Affärer). Koncernen äger och driver genom Bergendahls Food de 37 City Gross-butikerna, landets fjärde största dagligvarukedja. City Gross framgångsformel bygger på att skapa kundnytta genom att underlätta medvetna val av bl a svenskt kött, butiksbakat bröd, hållbar fisk, närproducerad frukt och grönt samt varor med få eller inga tillsatser.

Läs vidare

Ny pappersbaserad bottenfilmslösning från SEE

SEE har utvecklat en ny pappersbaserad bottenbana för att hjälpa livsmedelsproducenter och butikskedjor att minska plastanvändningen.
SEE Barrier_Formable_Paper_Kraft_Hot Smoked Salmon Fillets.png-Large-JPEGx

Robotmässan R24 i Odense gav en bred bild av möjligheterna med robotar

På den stora robotmässan i Odense, R24, nyligen, fick man en bred inblick i robotarnas möjligheter i modern produktion, till exempel inom förpacknings- och grafisk industri.
R24-01x

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

Investeringar i maskiner drivs av ökad konsumtion av förpackade livsmedel

Ökade efterfrågan på förpackade livsmedel ger ökade maskininvesteringar säger en prognos fram till år 2026.
glada påsar

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx