Färre pappersförpackningar återvinns i Sverige

PUBLICERAD: 4 december 2023
UPPDATERAD: 4 december
Foto: FTI

Mängden förpackningar ökar i Sverige. Samtidigt ökar inte återvinningsmängderna i samma takt. Vi har bland annat blivit sämre på att återvinna kartong- och pappersförpackningar.

För några dagar sedan publiceras Sveriges statistik över hur bra vi har varit på att återvinna förpackningar under 2022. Siffrorna visar att vi bland annat har blivit sämre på att återvinna kartong- och pappersförpackningar. Cirka 78 procent av alla kartong- och pappersförpackningar återvanns under förra året.

– Statistiken bygger på marknadens egna uppgifter och siffrorna över återvinningsmängderna är tillförlitliga. Nu når vi bara två av nio återvinningsmål. Året innan, 2021, nådde vi fyra mål. Bland annat nådde vi då även målet för pantburkar, förklarar Fredrik Khayati, handläggare på miljögifts- och analysenheten.

Sverige når nu bara återvinningsmålen för konservburkar (förpackningar av järnbaserad metall) och aluminiumförpackningar.

– Målen finns där för att vi behöver återcirkulera resurser mer effektivt, både i Sverige och Eu. Vi behöver minimera den totala mängden avfall och designa förpackningar så att de håller längre, återanvänds eller att materialet går att återvinna, berättar Fredrik Khayati.

Över 60 kilo pappförpackningar per person

Publicerad statistik visar att vi i Sverige använde nära 1,3 miljoner ton förpackningar till våra varor och transporter under 2022.

– Omräknat innebär 1,3 miljoner ton förpackningar cirka 130 kilo per person. Papp, kartong och wellpapp är de förpackningsmaterial som användes i störst mängd, över 60 kilo per person, berättar Fredrik Khayati.

Plastförpackningarna har ökat med nära 30 procent

På längre sikt har förpackningsmängderna ökat, även om det varierar mellan olika typer av förpackningar. Till exempel har både mängden plastförpackningar och kartong- och pappförpackningar ökat med nära 30 procent sedan 2012. Statistiken bygger dock på uppgifter från alla företag som tar sitt producentansvar för förpackningarna. Det finns ett stort antal företag som medvetet eller omedvetet inte har tagit sitt ansvar. Det gör att den beräknade totalmängden förpackningar sannolikt är underskattad.

Källa: Naturvårdsverket

 

Läs vidare

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x

Ny YH-kurs ger LCA-utbildning på distans inom förpackningar

Haganässkolan i Älmhult har fått tummen upp för en YH-utbildning på temat Livscykelanalys (LCA) för förpackningsindustrin.
bulbx

Nordvalls investerade i sin andra HP Indigo V12 på Drupa

För några månader sedan investerade tryckeriet Nordvalls Etikett i en HP Indigo V12. Under Drupa-mässan i Düsseldorf blev det klart att företaget köper ytterligare en press av samma modell.
Nordvalls-1536x1024x

Senaste nytt

EFI tänker utanför boxen – lanserar unikt system för tryck på wellpappförpackningar

På Drupa presenterade EFI en lösning tillsammans med Packsize för personaliserat fullfärgstryck på wellpappförpackningar.
EFI-3-1536x1024

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x