Europeisk förpackningskonferens
i Bryssel – kretsloppet i fokus

PUBLICERAD: 26 februari 2019
UPPDATERAD: 24 januari
Intergraf anordnade sin första europeiska förpackningskonferens i Bryssel som lockade ett hundratal deltagare.

E-handel, flytten till digitaltryck och kraven på bioplast är de tre främsta förändringsfaktorerna i Europas förpackningsindustri. Det framkom när drygt 100 personer samlades på Europas första förpackningskonferens, anordnad av Intergraf.
Trots att konferensen var kostnadsfri och att Grafiska Företagen och Sweflex var med och stöttade den, så hade inget svenskt företag och endast ett norskt valt att delta.

 

Kestutis Sadauskas från EU-kommissionen talade under förpackningskonferensen i Bryssel.

Kestutis Sadauskas från EU-kommissionen sade att det är omöjligt att säga något generellt om förpackningar.
– Om någon röjer regnskog och utrotar arter för att odla sockerrör och göra bioplast, så är det en sämre lösning än om plasten görs av olja, säger Kestutis Sadauskas och uttalar sig samtidigt skeptiskt om möjligheten för islänningarna att genomföra det totalförbud mot plaster som de har beslutat om.

Smithers Pira har gjort en kartläggning av hur den europeiska förpackningsbranschen kommer att utveckla sig de närmsta fem åren. De konstaterar att branschen växer med drygt två procent om året och att plastanvändningen i stort sett kommer att öka proportionellt med det.

– Trots den enorma debatten om övergång till fiberbaserad råvara, så kommer plasten att försvara sin ställning inom flexible, konstaterar Anna Krolak från Smithers Pira. Hon påpekar vidare att problemet med återvinning även finns när skyddsbarriärer ska avlägsnas från en pappersbärare.

Förbränner plast

Här hade dock professor Peter Ragaert från universitetet i Ghent några tankar kring återvinningen. I Norden, där vi gärna förbränner plasten och använder den som fjärrvärme, tycker han att vi har gjort det enkelt för oss.

– Det finns flera andra möjligheter. Plasten består av flera skikt med olika egenskaper, för att hålla syre ute och skydda livsmedlet. Genom att använda ett lim som lätt upplöses mellan dessa skikt, så kan de separeras och återvinnas. Eller också hettar man upp plasten till 400-500 grader så att den förångas. Den gasen kan tas tillvara och användas som energi.

Ania Krolak från Smithers Pira säger att prognosticerar att sex procent av all förpackning är digitaltryckt om fem år.

Peter Ragaert påminner också om att det absolut viktigaste är att välja en förpackningsform som bevarar livsmedlet. Kokt skinka håller bara fyra dagar om den inte förpackas med flerskiktsfilm och med en syrefri gas i förpackningen. Med denna förpackning håller den i gengäld fyra veckor.

– Här har vi testat både med bioplaster och vanlig plast. Bioplasten släpper igenom 1,2 procent jämfört med plastens 0,5 procent under en veckas tid, men det är fortfarande under gränsvärdet på två procent, så det är inget problem.

Analys av koldioxid

Bernd Brandt från tyska Denkstatt har analyserat CO2-belastningen (koldioxid) från livsmedelsproduktion kontra produktionen av förpackning. Han visar på att svinnet i form av CO2 blir sju gånger så högt när man undlåter att förpacka livsmedel optimalt, jämfört med när man sparar in på förpackningen.

– Om allt livsmedlet förbrukas direkt, är det givetvis mest optimalt att inte förpacka det alls. Men det är mycket ovanligt att verkligheten ser ut på det sättet. Istället har vi flera faktorer som ställer ökade krav på förpackningen.

– Vi vill ha ner mängden salt och socker och minska konserveringsämnena. Allt det är annars sådant som bidrar till att konservera livsmedlet. Färre personer i varje hushåll gör också att vi vill ha mindre förpackningar för att reducera matsvinnet. Men det ökar ju mängden förpackningsmaterial per person.

Tillväxt inom digitaltryck

Digitaltryck var med i många presentationer. Tillväxten i procent är hög – speciellt vad gäller tryck direkt på wellpapp, utan att använda liner. Här talar vi om 40 procents årlig volymökning – dock från mycket låga nivåer. Om fem år räknar Smithers Pira med att sex procent av all förpackning är digitaltryckt. Eftersom marknaden hela tiden växer, ser de inte någon egentlig minskning för någon av de andra tryckmetoderna. Samtidigt påpekar de att förpackningsmarknaden är mycket anpassad till de enskilda länderna. Därför finns det stora skillnader från land till land, både vad gäller val av förpackningsmaterial och vem man handlar av. Det finns också regler i exempelvis Sverige som gör det svårt för producenter i andra länder att exportera förpackningsmaterial hit.

 

Heidi Graff, vd för RR Print.

Heidi Graff, RR Print
RR Print är ständigt ute och spanar för att hitta produkter som passar för svenska och danska förpackningsföretag. Deras vd Heidi Graff hade också åkt till Bryssel.
– Jag åkte hit för att få veta om nya trender och se om vårt företag är på rätt spår. Jag var rädd att vi kanske missat något.
– Det är nyttigt att lyssna på många och få bekräftat de känslor man själv har. Något som däremot frustrerar mig, är att känslor och religion verkar ha tagit över i förpackningsbranschen. Hur ska ett företag kunna lägga en långsiktig plan för sitt ekologiska arbete när besluten kastas hit och dit, beroende på vem som ropar högst den här veckan?
– Förpackningskritikerna skulle bara veta hur villiga tillverkarna är att gå in i dialog omkring hur branschen ska utvecklas.

 

Frank Sørensen från Emballagegruppen.

Frank Sørensen från Emballagegruppen
– Livsmedel, kontakt och material (LKM) och kompostering är sådant som Intergraf fokuserar på – och det är också det som intresserar oss. Därför är en sådan här dag väldigt nyttig. Något som dock frustrerar oss är att man inte lyckas införa enhetliga regler för förpackningar i alla EU-länder. Bara vi ska exportera mellan Danmark och Sverige, så måste vi anpassa oss till särlagar.
– Något som överraskat mig under dagen, är de höga tillväxttalen för digitaltryck på wellpapp, där man hoppar över linern och trycker direkt på kartongen.

Läs vidare

Ny undersökning visar att svenskar är splittrade kring plastpåseskatten

Åsikterna om att plastpåseskatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.
dreamstime_7756854x

Ny svensk forskning möjliggör att pappersfiber kan återvinnas fler gånger

Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger.
BjornSjostrand-900

Etikettmarknaden föll tjugofem procent förra året men växer igen

Efter Coronapandemin, där etikettmarknaden formligen exploderade, var fallet med 25,8 procent 2023 (enligt FINAT) kanske att vänta. Trots det beskriver Claus Søndergaard, från UPM Raflatac, det som ett tufft år, men säger samtidigt att förväntningarna på 2024 är positiva.
Claus_UPMRaflatac

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x

Senaste nytt

Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för wellpapp- och kartongbranschen och för hans eget företag.
DSsmith1-1024x683-1x

Ny undersökning visar att svenskar är splittrade kring plastpåseskatten

Åsikterna om att plastpåseskatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.
dreamstime_7756854x

Tidningen Packnews fyller 90 år!

I år fyller tidningen Packnews 90 år. En anmärkningsvärd ålder på en branschtidning, men en ålder som inte på något sätt avspeglas i kvaliten, tidningen är starkare och fräschare än någonsin. Här ger tidningens chefredaktör, Bo Wallteg, en kort bakgrund till de nittio åren.
Packnews-1_24-mailchimp-header-2

Transparent förpackning ger enklare återvinning

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket har isoleringproducenten Rockwool förändrat förpackningarna. Något som ökar återvinningsmöjligheterna med 85  procent enligt företaget.
ROCKWOOL förpackning