EU vägleder kring bioplast i ramdokument

PUBLICERAD: 17 mars 2023
UPPDATERAD: 17 mars
Kompost är ett område som får stor plats i vägledningen.. Bild: Dreamstime.

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och hur de ska användas. Avfall Sverige har på sin hemsida publicerat viktiga punkter från ramdokumentet.

Dokumentet ska öka förståelsen för dessa plaster och ge vägledning för framtida styrmedel, till exempel kring ekodesignkrav. Målet att skapa cirkulär biobaserad plast som är möjlig att återanvända och återvinna samt är biologiskt nedbrytbar.

Dokumentet kommenterar frågor som tillverkning, ändamål och kommunikation, men stort fokus ligger på komposterbarhet:

Biomassa

Biomassa som används för att tillverka biobaserad plast måste utvinnas på ett hållbart sätt, utan att skada miljön och tillverkarna bör prioritera användningen av organiskt avfall och biprodukter som råvara.

Grönmålning

För att bekämpa grönmålning och undvika att konsumenterna vilseleds måste tillverkarna dessutom undvika generiska påståenden på plastprodukter som ”bioplaster” och ”biobaserade”. När tillverkarna informerar om biobaserat innehåll bör de hänvisa till den exakta och mätbara andelen biobaserat plastinnehåll i produkten.

Biologiskt nedbrytbart

Biologiskt nedbrytbar plast måste hanteras med försiktighet. Den här typen av plast har sin plats i en hållbar framtid, men måste användas för särskilda ändamål där dess miljömässiga fördelar och värde för den cirkulära ekonomin har bevisats. Biologiskt nedbrytbar plast bör inte på något sätt vara ett frikort för nedskräpning. Den måste också märkas så att det framgår hur länge det tar innan den bryts ned, under vilka omständigheter och i vilken miljö. Produkter som sannolikt kommer att slängas som restavfall, bland annat de som omfattas av direktivet om plast för engångsbruk, kan inte hävdas vara eller märkas som biologiskt nedbrytbara.

Industriellt komposterbart

Industriellt komposterbara plaster ska bara användas om de har miljöfördelar, om de inte försämrar kompostens kvalitet och om det finns ett lämpligt system för insamling och behandling av biologiskt avfall. Industriellt komposterbara förpackningar kommer bara att tillåtas för tepåsar, filterkaffekuddar, klistermärken för frukt och grönsaker och mycket tunna plastpåsar. Det måste alltid anges på produkterna att de är certifierade för industriell kompostering i enlighet med EU:s standarder.

– Det är mycket välkommet att så kallat komposterbar plast begränsas och att det blir krav på att redovisa under vilka förhållanden som plast är nedbrytbar. Men för svensk del vill vi inte alls se någon plast i matavfallet, eftersom våra biogas- och biogödselanläggningar saknar ett efterföljande steg av industriell kompostering. I dagsläget finns inga plaster som är nedbrytbara i de syrefria förhållandena som råder i en biogasanläggning. Det är inte heller enkelt att kommunicera att vissa plaster är OK att lägga i matavfallet, men inte andra, säger Linn Andersson, rådgivare på Avfall Sverige.

EU-kommissionen uppmuntrar enskilda, myndigheter och företag att använda detta ramdokument i sina politiska beslut, investeringsbeslut och inköpsbeslut.

Läs vidare

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Oro i den grafiska industrin när för få utbildas

Att för få utbildas pekas ut som ett stort orosmoln för den grafiska industrin. Det gör att antalet som rekryteras utan formell utbildning för branschen ökar. Det framgår av en ny rekryteringsrapport från Grafiska Företagen.
evax

Internationell branschpressundersökning om kunskaperna kring PPWR

Den holländska tidningen VerpakkingsManagement vill identifiera informationsbehovet kring Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR). Packnews hjälper till.
Kort

Naturvårdsverket vill höja förpackningsavgifterna kraftigt men blir bevakningen bättre?

Naturvårdsverket vill höja förpackningsavgifterna men kommer man att bli effektivare på att stoppa frifräsare?
marissa-lewis-rK_a-5QsFhw-unsplashx

Senaste nytt

Klockan tickar för förpackningsföretag om man ska klara EUDR till årsskiftet

Nedräkningen fortsätter mot den 30 december 2024, då de flesta företag baserade i EU eller som levererar varor till EU måste följa EU:s nya avskogningsförordning (EUDR). Det kommer att ställa stora krav på till exempel tillverkare av papper, kartong och förpackningar.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Framtidssäker och hållbar lösning för transport av staplade kartonger

PepsiCo tillverkar potatischips i Broek op Langedijk i Holland. För transport behövde företaget ett nytt system som på ett tillförlitligt sätt skulle förhindra att kartonger staplade på pallar gled Företaget valde Nordsons smältlimsteknik, vilket drastiskt har minskat limkostnaderna och antalet kundklagomål.
Nordson PepsioCo MiniBlue Modul spray applicationx