Digital förpackning växer snabbt – men från mycket låg nivå

PUBLICERAD: 18 september 2017
UPPDATERAD: 18 september

Ingenting i den grafiska branschen växer så snabbt som digitaltryckt förpackning. Det är dock från mycket låga nivåer, om vi undantar etiketter, vilka helt dominerar statistiken när du ser hur mycket förpackningsmaterial som trycks digitalt. Tittar du fem år framåt i tiden så kommer visserligen digitaltryckt kartong att öka med 80 procent årligen, men det är från mycket låga nivåer. Så även 2022 kommer etiketter att stå för 2/3 av värdet på det digitaltryckta förpackningsmaterialet. Sista tredjedelen fördelar sig mellan wellpapp/liner, flexible och kartong.

Allt detta framgår av den bedömning som analysföretaget Keypoint Intelligence (tidigare Infotrends) presenterade på Print17 mässan i Chicago.

Av deras statistik över tryck i allmänhet, så framgick att det är förpackningstryck och storformat som håller branschens tillväxt under armarna. Civiltrycket har fortfarande inte hämtat sig efter finanskrisen för åtta år sedan.

Med tanke på att samhällsekonomin växer med flera procent om året, så är naturligtvis inte status quo för civiltrycket något bra resultat. Men för det enskilda tryckeriet är naturligtvis inte sådana siffror någon verklighet. Det finns många som växer tvåsiffrigt årligen, medan andra går kraftigt tillbaka.

Ett stort problem är branschens åldersprofil. För företag med medarbetare över 50 år kan det vara svårare att följa med i den omnikommunikation som krävs i dag. Oavsett om kunden hör av sig via kundtjänst, via mejl eller genom att leta på en hemsida, så ska frågorna och beteendet fångas upp, så att kunden möts med rätt och relevant information. Det gäller oberoende av om vi pratar med dem genom en trycksak eller ett mejl eller en medarbetare på ett callcenter.

Att förstå trycksakens roll i den omnikommunikation som kunderna ska syssla med, är något som kan vara till stor hjälp för tryckeriernas kunder. Även om min kunskap kanske är bristfällig, så är den ofta mycket högre än den som kunderna har.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx