Åsa Domeij vill panta mera

PUBLICERAD: 23 februari 2017
UPPDATERAD: 24 januari

 

Åsa Domeij, miljöchef på Axfood, vill se att producenterna tar ett större ansvar.
Foto: Stefan Nilsson

Från riksdagspolitiker till miljöchef på Axfood. Åsa Domeij vill se skarpare krav på näringslivet när det gäller materialåtervinning av förpackningar och plastflaskor.

Åsa Domeij lämnade politiken 2008 för att istället hoppa på tåget på en av förpacknings- och dagligvaruindustrins tungviktare, Axfood AB, som hållbarhetschef. I bagaget har hon en agronomutbildning, mångårig erfarenhet som riksdagspolitiker för Miljöpartiet, och inte minst ett stort engagemang för miljöfrågor som avspeglar sig i arbetet med att göra Axfoods varor mer hållbara. – Vi jobbar en hel del med förpackningar. Den stora utmaningen är att se till så att det är möjligt att materialåtervinna på riktigt. Inte minst att få bort plaster. En annan sak är att jobba för att få mer pant på er produkter, säger hon och poängterar att Jordbruksverket motsatt sig och gjort undantag för exempelvis juice- och mejeriprodukter i pantretursystemet.

– Där vill vi gå längre!

– Vi vill se skarpare krav på näringslivet med tydligare pant. Det är något som vi försökt påverka att ändra förordningen.

Åsa Domeij vill inkludera flaskor till mejeri- och juiceprodukter i pantretursystemet. Foto: Mats Lundqvist

Bioplaster är ett annat område där Axfood arbetar med att implementera det på er produkter. Men att helt drastiskt övergå till bioplaster på produkterna är ännu inte möjligt.

– Det beror på från fall till fall på våra varor. Men vi vill inte avskaffa en förpackning helt som inte går att få på något annat sätt.

Hon betonar dock att det är ett kontinuerligt arbete att hitta rätt förpackning till rätt produkt.

– Vi kommer fortsätta jobba i spåren med förpackningar som funkar i materialåtervinningssystem. Idéerna är många på frågan vad hon drömmer om i förpackningsväg. Vissa ligger bara några år framåt.

– Jag hoppas att de förpackningar som sätts på marknaden fungerar på riktigt i återvinningssystemen. Och på plastsidan, att floran av plastsorter och blandmaterial försvinner. Mer av bioplast, och bättre materialåtervinning i ett ännu mer långsiktigt perspektiv, säger hon och tillägger att hon också gärna skulle vilja se förenklingar för kunden. Exempelvis ett sorteringssystem – att alla produktförpackningar och varor är taggade så varorna sorteras automatiskt så det bara är att betala.

– Men det ligger en bra bit in i framtiden …

Åsa Domeij berättar att det sker en ständig kontroll i leverantörsleden. Det kan vara att ta prover på varor som skickas på analys, göra praktiska test och om det är en ny vara så får en smakpanel säga sitt. Även förpackningens funktion ska testas. – Det kan vara ett lim på en förpackning som inte håller där man kommunicerar med leverantören för att försöka åtgärda problemet. Det är mycket detaljer.

Kompetensuppbyggnaden löper genom hela Axfood – nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Från inköpare, förpackningsexperter och systemutvecklare till utvecklare av Axfoods egna varor i de egenägda matbutikskedjorna Hemköp och Willys.

– Generellt är det så många saker förpackningarna ska klara. Hela hanteringen med logistiken, att de är resurssnåla och praktiska för kunden. Och hur man skyddar varan länge, så man minskar matsvinnet. Det är en jätteutmaning i sig hur man ska uppfylla det här. Ur kundperspektivet har det förutom en ökad miljömedvetenhet blivit mer fokus på förpackningen som en del av varan, menar Domeij:

Förpackningen blir en allt viktigare del av varan enligt Åsa Domeij. Foto: Stefan Nilsson

– Idag är förpackningen en del av varan som erbjuds till kunden. Förpackningen är otroligt viktig. Den är något kunden ser och kan välja efter. Till exempel om kunden köpt en förpackning som hon inte är nöjd med. Då kan det vara att kunden köper en annan produkt nästa gång. Det finns mycket synpunkter på förpackningar.

Åsa Domeijs bakgrund och erfarenheter inom politik, departement och näringsliv ser hon som en fördel när det gäller att lyfta miljöfrågor och hur man jobbar för att påverka olika delar i samhället. Ett konkret exempel är i fjol när Axfood la fram en hållbar livsmedelsstrategi, Matkassen 2030, lagom till politikerveckan i Almedalen. 79 tydliga förslag på åtgärder men också en vision om vad som äts och produceras år 2030.

– Att få jobba med den bredd av hållbarhetsfrågor inom ett område som är så väsentligt som mat. Och att få vara så nära både affärer och kunder. Det gör att det blir på riktigt, säger Åsa Domeij.

Läs vidare

Förpackningsansvariga hos brittiska FMCG-företag vill bort från plast men det är inte lätt

En ny undersökning från förpackningsföretaget Aquapak av 100 brittiska förpackningschefer inom dagligvarubranschen visar att majoriteten (92 procent) planerar att helt sluta använda plast i sina konsumentförpackningar.
Pasta-packaging

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax

Ny obelagd kartongkvalitet från Holmen Iggesund

Invercote Touch är en ny obestruken kartong från Holmen Board & Paper. Det är en kvalitet som är designad för att möta den växande efterfrågan på hållbara och visuellt tilltalande förpackningsmaterial med bibehållen tryckbarhet.
Igge touchx

Nu kan chipspåsen och duschtvålsförpackningen pantas

Orkla Confectionery & Snacks Sverige och Orkla Care Sverige inleder ett samarbete med återvinningsappen Bower. Det innebär att konsumenter kan panta sin chipspåse från OLW, tandkrämstuben från Jordan och tvålförpackningen från Family Fresh och få pengar tillbaka.
OLW pantx

Senaste nytt

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Framtidssäker och hållbar lösning för transport av staplade kartonger

PepsiCo tillverkar potatischips i Broek op Langedijk i Holland. För transport behövde företaget ett nytt system som på ett tillförlitligt sätt skulle förhindra att kartonger staplade på pallar gled Företaget valde Nordsons smältlimsteknik, vilket drastiskt har minskat limkostnaderna och antalet kundklagomål.
Nordson PepsioCo MiniBlue Modul spray applicationx

Förpackningsansvariga hos brittiska FMCG-företag vill bort från plast men det är inte lätt

En ny undersökning från förpackningsföretaget Aquapak av 100 brittiska förpackningschefer inom dagligvarubranschen visar att majoriteten (92 procent) planerar att helt sluta använda plast i sina konsumentförpackningar.
Pasta-packaging

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax