World Packaging Organisation skapar en global förpackningsröst

PUBLICERAD: 27 februari 2024
UPPDATERAD: 27 februari
Luciano Pellegrino är första kvinna att leda WPO.

Den nya ordföranden för World Packaging Organisation, Luciana Pellegrino, har tillträtt – den första kvinnan i denna roll i den globala organisationens historia. Här delar hon sin strategi och vision med Lindy Hughson, chefredaktör på den australiensiska tidningen Packaging News.

Det är två dagar innan jul när jag kommer ikapp Luciana Pellegrino på ett Zoom-samtal. Det är kvällstid i Brasilien och bakom hennes älva ljus utstrålar glada goodwill-vibbar från ett dekorerat träd. Glödet som fångar min uppmärksamhet kommer dock från Luciana själv. Hon är lysande i det ögonblick hon börjar prata om förpackningar, hennes passion lyser fram när hon formulerar sin vision och mål med den styrka och klarhet du kan förvänta dig av en så duktig ledare inom sitt område. Hennes samtal är uppfriskande uppriktigt, men fyllt av ödmjukhet och nåd som bidrar till värmen i vårt virtuella rum.

Pellegrino är utomordentligt kvalificerad för rollen, som examen i företagsekonomi med inriktning på miljövetenskap, och med en magisterexamen i ”Board of Directors Governance”. I sitt dagliga jobb är hon vd för Brazilian Packaging Association (ABRE). Hon har varit involverad i förpackningsindustrin sedan 1996, och varit involverad i WPO i tjugo år, med femton av dem i en roll som vicepresident, inklusive som senior vice president marketing under den tidigare ordföranden, australiensaren Pierre Pienaar.

Ett av Pellegrinos uttalade mål som president är att föra WPO närmare strategiska marknadsfrågor och förpacknings- och konsumentvaruföretag.

– Denna koppling till branschen kommer att göra det möjligt för oss att harmonisera en global vision för sektorn, som alltid syftar till att stärka den och ge makt till WPO-medlemmar att agera positivt i sina länder.

– Som president, och i nära samarbete med WPO:s styrelsemedlemmar och sekretariat, strävar jag efter att stärka WPO:s strategiska partnerskap med internationella organ, att öka deltagandet vid globala evenemang, konferenser och mässor, höja rösten för förpackningsindustrin, och samtidigt utforska olika nyckelämnen för organisationen och för sektorn, såsom styrning, teknik och innovation.

Tre kärnpelare

Hittills har WPO fokuserat mycket av sitt arbete kring tre kärnpelare: marknadsföring, hållbarhet och utbildning.

Om marknadsföring säger Pellegrino:

– Under min mandatperiod skulle jag vilja utöka vårt fokus för att bygga en stark marknadsföringsportfölj som gör det möjligt för oss att dela kunskap med varumärken som i sin tur kommer att hjälpa dem att använda värdet av förpackningar som ett marknadsföringsverktyg.

Hon säger att WPO har tillgång till utmärkta exempel på innovation som kommer genom deras WorldStar Packaging Awards-program, och detta är också en indikator på aktuella trender inom förpackningar. Hon ser denna tävling, som har vuxit i framgång de senaste åren, som en rik resurs som kan användas för att skapa användbar information för varumärken

Hållbarhet och förpackningar som räddar mat kommer att förbli ett starkt fokus. Pellegrino säger att det lagts ner en enorm mängd arbete av teamet hittills, under ledning av Nerida Kelton från Australien.

– Det här ämnet är så avgörande för vår bransch över hela världen att vi redan ser förslag på nya regler för att möta mål för cirkulär ekonomi över hela världen. WPO spelar en viktig roll för att driva den förändring vi behöver se på alla marknader. På den punkten säger hon att WPO stärker sitt partnerskap med Messe Düsseldorf och Save Food-programmet, och arbetar på ett positionsdokument som kommer att publiceras i samarbete med UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation).

En viktig pelare är utbildningen. Pellegrino säger att hon har planer på att utöka den redan omfattande listan över utbildningsprogram ytterligare.

– WPO kommer att fortsätta att sponsra utbildningsprogram i medlemsländerna och skicka internationella instruktörer till lokala samhällen för att förmedla kunskap om förpackningar.

– Som komplement till detta kommer utvecklingen av en serie utbildningsprogram online, så att vi kan utforska nya ämnen i vår bransch – som smarta förpackningar, ny materialinnovation och framväxande teknologier.

Expansion i tre delar

I linje med den snabba tillväxten av WPO omfattar Pellegrinos strategi skapandet av tre nya projekt inom organisationen.

Den första är Governance, som i allt högre grad krävs i takt med att WPO utökar och formaliserar avtal med andra organisationer, vilket kräver att nya rutiner finns på plats inom WPO, och som kommer att skapa insyn i hur WPO bedriver sin verksamhet. Hon nämner som ett exempel det nyligen undertecknade samförståndsavtalet med UNIDO, där WPO stöder UNIDO med förpackningsexpertis, och till exempel ger råd om att bygga ett nationellt förpackningsorgan eller ett nationellt förpackningsprisprogram i utvecklingsländer där UNIDO leder olika projekt för att främja lokala industrier.

Det andra nya projektet är Innovation.

– Tanken är att vi kan kartlägga innovationsekosystem så att vi kan se var startups finns globalt. Vad jobbar de med? Vilka är de nya teknikerna de utforskar? Och med det kan vi föra dem närmare branschen. Med det kan vi stödja innovation även i vår bransch, säger Pellegrino.

Teknik är den tredje nya delen.

– Det är viktigt att vi vet vilken teknologi som växer fram runt om i världen, och att vi som WPO kan ha någon på plats som kan belysa den förpackningstekniken, så att nya idéer kan delas runt om i världen.

Att höja förpackningens röst

Den övergripande ambitionen som ingår i Pellegrinos vision för hennes mandatperiod är att höja rösten för förpackningar globalt. Detta innebär att på ett meningsfullt sätt delta i strategiskt viktiga globala evenemang, där WPO-experter sprider ordet om det verkliga värdet som förpackningar har för att förbättra allmänhetens liv.

Ett färskt exempel där WPO deltog på ett globalt evenemang var dess debut vid COP28, där förpackningar för första gången i miljötoppmötets historia, hade en röst vid bordet.

Pellegrino noterar att när förpackningar kommer upp i konversationer, är de känslomässigt laddade kring ämnet avfall, utan att se det genom en holistisk eller systemisk lins.

– Alla pratar om förpackningar, men förpackningsindustrin pratar inte om förpackningar och att sätta komplexiteten i förpackningar i perspektiv, säger hon.

– Vi måste ha samtal som belyser hur förpackningar tjänar samhället och ger effektivitet och hållbarhet till leveranskedjorna och förhindrar matsvinn samtidigt som vi håller maten säker.

– Detta är kärnan i min vision, att WPO skapar en röst för att förpacka, dela resurser, dela kunskap, så att vi som ett globalt organ omfamnar olika medlemmars idéer, förenar budskapen och sprider dessa till alla länder.

– Genom att göra det kommer vi att förstärka vår globala påverkan. En starkare organisation med en starkare röst kommer att stödja våra medlemmar att göra ett större jobb med att främja förpackningar i sina regioner, till gagn för samhället.

Aktiv roll

Pellegrino betonar vikten av WPO:s fortlöpande engagemang på så många nivåer som möjligt med branschevenemang, webbseminarier, konferenser, dess WorldStar Packaging Awards-program och att ta fram sitt utbud av positionspapper och riktlinjer.

Ett av de mest framgångsrika riktlinjedokumenten är Packaging Design for Recycling Guide, som nu har översatts till elva språk, senast japanska.

Det är värt att erkänna att WPO-teammedlemmarna bidrar med tid till saken på frivillig basis. För Pellegrino är detta inte ett hinder för att nå hennes ambitiösa mål för organisationen.

– Alla som har suttit i den verkställande makten, och de som kommer att ta på sig rollerna som vice ordförande i de nya portföljerna, är så hedrade att få göra detta arbete. Jag tror att de ser detta som en möjlighet för sig själva att förverkliga sin potential och göra ett större genomslag i sin region och för den globala förpackningsgemenskapen.

– Jag har arbetat som volontär i tjugo år för att jag är en passionerad förpackningsperson, och jag tror starkt på att WPO kan göra skillnad för att hjälpa världen att möta de hållbarhetsutmaningar vi står inför.

Pellegrino avslutar:

– Det är en ära och ett privilegium att nu kunna leda WPO framåt, att skapa en starkare organisation och bygga en inkluderande plattform som tillåter deltagande från alla medlemmar i världens alla hörn – för samhällets förbättring.

Den här artikeln publicerades ursprungligen på sidan 12-13 i tidningen PKN Packaging News Jan-Feb 2024.

Läs vidare

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x