Vita Huset aviserar massiv satsning på grön plast till 2043

PUBLICERAD: 5 april 2023
UPPDATERAD: 11 april
Pressbild

Vita Huset och president Joe Bidens administration aviserar att man har som mål att ersätta 90 procent av all oljebaserad plast i USA med biobaserade ”gröna” alternativ över de kommande två decennierna.

Det är Vita Husets Office of Science and Technology Policy (OSTP) som i en rapport redogör för dessa djärva mål, som ska bidra till att göra USA ledande inom bioekonomiteknik, möjliggöra inhemsk produktion av polymerer och kemikalier med låg kolintensitet och stötta inhemska leveranskedjor.

Rapporten är en uppföljning på en verkställande order från president Joe Biden, som utfärdades i september 2022, inklusive ett tillkännagivande om en satsning på 1,2 miljarder dollar i försvarsdepartementets utgifter för nationell säkerhetsrelaterad bioteknikutveckling.

”Om 20 år bör USA ha uppnått kostnadseffektiva och hållbara vägar för att omvandla biobaserade råvaror till återvinningsbara polymerer som kan ersätta mer än 90 procent av dagens plaster”, står det i rapporten.

Stor utsläppare

Enligt OSTP-rapporten är plast en av de stora utsläpparna av växthusgaser – i klass med dagens globala flygindustri – och förväntas växa snabbt och svara för mer än 20 procent av den årliga globala förbrukningen av fossila bränslen år 2050, om inget görs för att vända utvecklingen.

”Därför finns det ett akut globalt behov av att snabbt möjliggöra en mer cirkulär ekonomi för dagens fossila kolbaserade polymerproduktion och att utveckla kemiska byggstenar för morgondagens återvinningsbara plaster från avfallskällor och från biobaserade källor” står det bland annat i rapporten.

Plastinnovationsprogram

Rapporten pekar också på vikten av att upprätta strategiska plastinnovationsprogram och den beskriver flera forskningsområden, inklusive uppskalning av återvinning av plastavfall, med tonvikt på sådant flerkomponents plastavfall, som inte återvinns idag. Enligt rapporten krävs också ny design av plaster för att förbättra egenskaper som återvinningsbarhet och komposterbarhet, utveckling av pilotprocesser för ny polymerbearbetningsteknik och forskning kring omvandling av lignin- och hemicellulosabiomassa till plast.

”Biotekniska innovationer kan skapa nya processer för att tillverka produkter som sträcker sig från aktiva farmaceutiska ingredienser till biobränslen, kemikalier, plaster, enzymer, kritiska material och mer. Moderna biotillverkningsanläggningar kan leda till långsiktiga kostnadsbesparingar och omvandla inhemsk tillverkning till att bli mer hållbar och minska miljöpåverkan jämfört med traditionella produktionsvägar”, står det också i rapporten.

OSTP kommer nu att ta fram en genomförandeplan för de forskningsbehov som identifieras i rapporten.

”Jag älskar när jag ser stora och djärva mål, för de talar om för oss vad vi behöver göra för att börja skapa den framtid vi vill ha”, säger OSTP:s chef Arati Prabhakar i en intervju med Bloomberg News.
(Källa Sustainable Plastics)

Läs vidare

Nu är Yangis torrformningsteknik redo för marknaden

Det svenska företaget Yangi, med basen i Varberg, lanserar nu sin nya och patentsökta maskinteknologiplattform för torrformade cellulosabserade förpackningar, Cellera, som man säger har potential att ersätta styva plaster i stor skala.
Yangix

Erik Blix ny VD på Nordic Carton

Malmöbaserade Nordic Carton, som tillverkar kartongförpackningar och våtlimsetiketter har anställt Erik Blix som ny VD från och med den 2 oktober.
Eric Blix 2023x

Källsortering minskade växthusgaserna med 500 000 ton

Källsortering av förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI.
källsorteringxx

PulPac skalar upp genom att skala ner med formsprutningsteknik

PulPac lanserar en ny maskinplattform, PulPac Scala, som man säger innebär ett betydande steg i revolutionen av torrformad fiber. Scala-plattformen är baserad på formsprutning, en teknik förknippad med plastbearbetning, kombinerat med PulPacs nya  Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front

Senaste nytt

Nu är Yangis torrformningsteknik redo för marknaden

Det svenska företaget Yangi, med basen i Varberg, lanserar nu sin nya och patentsökta maskinteknologiplattform för torrformade cellulosabserade förpackningar, Cellera, som man säger har potential att ersätta styva plaster i stor skala.
Yangix

Erik Blix ny VD på Nordic Carton

Malmöbaserade Nordic Carton, som tillverkar kartongförpackningar och våtlimsetiketter har anställt Erik Blix som ny VD från och med den 2 oktober.
Eric Blix 2023x

Källsortering minskade växthusgaserna med 500 000 ton

Källsortering av förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI.
källsorteringxx

PulPac skalar upp genom att skala ner med formsprutningsteknik

PulPac lanserar en ny maskinplattform, PulPac Scala, som man säger innebär ett betydande steg i revolutionen av torrformad fiber. Scala-plattformen är baserad på formsprutning, en teknik förknippad med plastbearbetning, kombinerat med PulPacs nya  Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front