Visutech Digital Academy - för varenda unge

PUBLICERAD: 17 oktober 2013
UPPDATERAD: 24 januari

 

Visutech bok - low
Visutech vill bidra till allas rätt till utbildning och utveckling. Därför har vi valt att koppla samman lanseringen av Jan-Olof Jungerstens nya bok ”Visioner & transmissioner. Tryckeri – en bransch i förändring” med en insamling till fördel för barns utbildning.
FN:s konvention om barns rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Unicef ser till att reglerna efterlevs för att barn ska kunna växa och överleva. I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar gör Unicef sitt yttersta för att varenda unge ska få sina rättigheter tillgodosedda.
Du kan bidra genom att beställa boken utan kostnad! När du beställer kan du samtidigt lämna ett valfritt bidrag till Unicef. På så vis kan vi tillsammans bidra med resurser för att stärka barns förutsättningar för utbildning och en framtida utveckling.
Boken samlar tankar och information kring vad som kommer att ske. Men framför allt kanske det som INTE kommer att ske. Därav kallas boken även ”The NOT book”.  Boken berör tryckeriets utveckling från hantverk till kommunikationsleverantör i både fysisk och digital form och den enorma potential som där väntar.
– Så som världen ser ut idag, så måste vi alla bidra till barns utveckling och inte minst förutsättningarna för utbildning. Hjälp till självhjälp är för mig en bra väg till nya möjligheter att vända något negativt till framtida möjligheter. Jag hoppas därför att så många som möjligt beställer boken och väljer att lämna sitt bidrag till ett gott ändamål. Tveka inte att bidra till en ny och bättre situation för varje unge! kommenterar Jan-Olof Jungersten.

Läs vidare

Allt fler robotar automatiserar skärborden

På den nyligen avslutade Fespamässan i Amsterdam visade det schweiziska företaget Zünd både nuvarande och framtida skärbordslösningar där robotar spelar en viktig roll.
zund-fespa_01

Ljus prognos för globala marknaden för förpackningsmaskiner

Prognoserna ser ljusa ut för de globala marknaderna för förpackningsmaskiner de närmaste åren. Asien och Stillahavsregionen kommer att behålla den ledning som den har för närvarande. Det framgår av amerikanska PMMI Business Intelligences rapport "2023 World Packaging Machinery”.
pavel-neznanov-w95Fb7EEcjE-unsplashx

Trepak vidareutvecklar sina fyllnings- och kapsyleringsmaskiner

Malmöbaserade Trepak, som tillverkare fyllnings- och kapsyleringsmaskiner, presenterar nu två nyutvecklingar.
Trepakx

Stor vilja att investera i nya förpackningsmaskiner

Det finns en stor vilja att investera i nya förpackningsmaskiner, inte minst i livsmedelsindustrin, men samtidigt finns det en tveksamhet, främst beroende på konjunktur och världsläget. Det konstaterar Stefan Karlsson, försäljningschef på Multivac Sverige.
Stefanx

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx