Vill bidra till minskad plast i haven

PUBLICERAD: 11 mars 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Billerud Tara

BillerudKorsnäs, leverantör av fiberbaserade förpackningsmaterial och -lösningar, inleder ett samarbete med den franska forskningsplattformen Tara Expeditions gällande konsekvenser av plast i haven.

Åtta miljoner ton plastskräp sköljs ner i havet varje år. Det motsvarar 16 plastpåsar per meter av världens totala kustlinjer och framgår av forskning som nyligen publicerades i tidskriften Science. Däremot saknas det tillförlitlig forskning som visar vad som händer med all plast och hur den påverkar haven, djur och människor. För att fylla denna kunskapslucka har Tara Expeditions genomfört flera forskningsexpeditioner vars huvudsyfte har varit att samla och förstå plastens effekt på det marina ekosystemet.

─ Genom resultaten från dessa forskningsexpeditioner vill vi upplysa allmänheten om att en beteendeändring är nödvändig samtidigt som vi vill påverka beslutsfattare att begränsa plastnedskräpningen. Ett annat viktigt mål för oss är att uppmuntra näringslivet att utveckla innovativa alternativ till plast. På så vis är BillerudKorsnäs, med sitt nyfiberbaserade produktutbud en relevant och lämplig samarbetspartner till oss, säger Romain Troublé, generalsekreterare Tara Expeditions.

BillerudKorsnäs vill utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Företagets utgångspunkt är att smarta förpackningslösningar av papper eller kartong minskar miljöpåverkan och bidrar till en ökad hållbarhet. För att kunna ta del av värdefull kunskap och nya insikter har BillerudKorsnäs ett nära samarbete med varumärkesägare, förpackningstillverkare och partners världen över.

BillerudKorsnäs har mycket att lära av Tara, lärdom som kan användas i vår produktutveckling. Vi och Tara har det gemensamt att vi ständigt söker nya svar på stora hållbarhetsutmaningar och vill vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Vi har båda en vision om en framtid där utmaningarna med plast i haven är ett minne blott, säger Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs.

Samarbetet inleds genom att BillerudKorsnäs deltar som partner på “Beyond Plastics Med”, en internationell miljökonferens i Monaco som Tara arrangerar tillsammans med andra organisationer. BillerudKorsnäs kommer att tala kring temat ”Innovation: a solution that works for ecological transition?”

─ Vi vill föra fram hur vårt innovationsarbete och våra produkter kan vara ett bidrag till att lösa utmaningen med plast i haven. Förpackningar av papper och kartong är naturligtvis inte lösningen på allt, men rätt använt kan det lösa en del av de problem vi ser idag. Konferensen, som tar fasta på innovation som en av lösningarna, är därför ett utmärkt forum för oss säger, Henrik Essén.

Miljökonferensen kommer att äga rum i Monaco den 10 och 11 mars 2015.

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Vi skapar smarta förpackningslösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder och omsätter ca SEK 20 miljarder.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Dow och Procter & Gamble utvecklar ny återvinningsteknik

Dow och Procter & Gamble Company har tecknat ett utvecklingsavtal (JDA) för att skapa en ny återvinningsteknik.
Avfallx

Mindre CO2 när Coop byter från glas till plast i sillburkarna

En av årets stora mathelger är runt knuten. Två av Coops sillnyheter för året kommer i plastburkar – en förändring som nu ska appliceras på all Coop sill i glasburk.
Coop sillx

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax