Växer kraftigt i Kina

PUBLICERAD: 13 november 2014
UPPDATERAD: 24 januari
Boxon Tom Johnson

Nya kunder strömmar till i allt snabbare takt och effektivare samverkan med strategiska partners har lett till att Boxon China för tredje kvartalet i rad rapporterar tillväxt.

– Vi såg ett behov från många Skandinaviska och Europeiska kunder som har flyttat sin produktion till Kina att kunna erbjuda förpackningsmaterial och lösningar på plats. Att vi var en av de första Skandinaviska företagen som började erbjuda detta har lett till att vi utvecklat goda kundrelationer och en bred kundbas, berättar Tom Johnson, General Manager Boxon China.

– Redan från start togs beslutet att implementera vår Skandinaviska affärsmodell i Kina, vilket visat sig ge stor framgång. Hittills i år har vi haft en tillväxt på över 50 % i försäljningsvolym och ökade marginaler mot förra året. Den kraftiga tillväxten är ett tydligt bevis på att vi lyckats utveckla Boxon China till en väl fungerande leverantör och partner till våra kunder. Vi har skapat de rätta förutsättningarna för att kunna ta nästa stora kliv och ytterligare bredda kundbasen.

– Marknaden för utländska förpackningsföretag i Kina är nu mogen både på kund- och leverantörssidan. Vårt koncept som totalleverantör av förpackningar i kombination med vårt serviceerbjudande har fått ett rejält fotfäste, fortsätter Tom Johnson.

Att Boxon funnits på plats i Kina sedan 2011 är en stor fördel. En del andra aktörer i förpackningsbranschen går nu samma väg, men det tar tid att bygga upp leverantörsrelationer och ta kontroll i hela Supply Chain processen, vilket är en förutsättning för att lyckas.

Men att ta steget och etablera sig i Kina är inte självklart för alla. Trots påtryckningar från kunder om att ta steget har flera aktörer i branschen tvekat och valt att fortsätta serva kunderna från Sverige. De som löst leveranserna från Sverige till Kina får dock allt svårare att behålla sina kunder, som hellre ser att förpackningsflödet hanteras lokalt.

En liknande tillväxtökning är planerad för de kommande åren. Boxon tror starkt på detta koncept då behovet bland Europeiska globala bolag med produktion i Kina är utbrett och efterfrågat.

– I närmsta planeringen ligger en ny logistikdesign tillsammans med våra strategiska partners för att öka vår lönsamhet och bättre möta kundernas leveranskrav, avslutar Tom Johnson.

Boxon China finns på plats i Shanghai sedan 2011 för Skandinaviska kunder som efterfrågar förpackningslösningar på den Kinesiska marknaden. Redan från start togs beslut att implementera den skandinaviska affärsmodellen i Kina med Skandinaviskt ledarskap. Tom Johnson driver och utvecklar Boxon China med ett team på 20 personer inom sälj, logistik, inköp samt konstruktion och design.

Läs vidare

Packnorth och Packnews går samman

De två nyhetssajterna Packnorth och Packnews slås ihop hos nystartade AGI Media, och från och med den 1 februari kan de senaste förpackningsnyheterna läsas på packnews.se. Tidningen nord emballage ingår också i sammanslagningen och byter samtidigt namn till Packnews.
SignPrint-och-nord_emballage-2023-ver1-scaled

Packnorth och Packnews går samman

De två nyhetssajterna Packnorth och Packnews slås ihop hos nystartade AGI Media, och från och med den 1 februari kan de senaste förpackningsnyheterna läsas på packnews.se. Tidningen nord emballage ingår också i sammanslagningen och byter samtidigt namn till Packnews.
SignPrint-och-nord_emballage-2023-ver1-scaled

Så blir Interpack 2023

Vi tittar närmare på Interpack 2023. En fullbokad mässa där totalt 18 hallar fördelas mellan förpackningsbranschens alla olika fokusområden.
Interpack17_JV5342-scaled

DS Smith investerar 50 miljoner i modern stans

Förpackningsföretaget bygger vidare med tryck och stansning på anläggningen i Värnamo.
MasterCut-724_221201-2340_export

Senaste nytt

Releaf ser Sverige som en intressant marknad

Tidigare i år berättade vi om det ukrainska företaget Releaf som tillverkar pappersmaterial baserat på fallna löv i städer i Europa. Nu är de på plats på Empack.
Releafx

Mycket händer på Empacks två dagar

I dag slog årets nordiska förpackningsmässa, Empack, upp dörrarna. Under två dagar kommer ett sjuttiotal utställare att visad bredden i förpackningsindustrin.
Empack-header

PacsOn Syd förvärvar PACia

PacsOns satsning i Sydsverige  fortsätter genom att man förvärvar PACia AB i Ystad.
pacson-syd-pacia-2700x1200x

Danone tar bort etiketterna på sina småflaskor

Danone satsar på präglade plastflaskor i Actimelsortimentet.
Danonex