Vårt pantsystem sparar stora mängder koldioxid

PUBLICERAD: 11 november 2018
UPPDATERAD: 25 januari

Insamlingen av burkar och flaskor via det svenska pantsystemet bidrar till kraftigt minskat koldioxidutsläpp. (Bild Niclas Albinsson)|”Pantsystemet har bäst miljöprestanda av de system som undersökts”, säger Sara Bergendorff. (Bild fr LinkedIn)

Under 2017 bidrog insamlingen av burkar och flaskor via det svenska pantsystemet till 150.000 ton minskat koldioxidutsläpp. Det visar en livscykelanalys (LCA), som Returpack/Pantamera nyligen låtit genomföra.

”All insamling av burkar och PET-flaskor är bra och alla insamlingssystem är gynnsamma för miljön och klimatet. Det insamlingssystem, som ger allra störst miljöbesparing, är den slutna materialåtervinningen, dvs då en burk kan bli en ny burk och en flaska kan bli en ny flaska”, skriver Returpack/Pantamera.

”Den slutna materialåtervinningen är hjärtat i hela vår verksamhet och det som gör pantsystemet till det insamlingssystem, som har bäst miljöprestanda. Analysen visar att den miljövinst, som uppnås genom vår cirkulära materialåtervinning, är betydligt större än den miljöpåverkan ,som kommer från de utsläpp, som är nödvändiga för att driva pantsystemet”, säger Sara Bergendorff, projektledare vid Returpack och ansvarig för LCA-studien.

LCA-studien genomfördes under 2018 av 12 masterstudenter på Energi-miljö-management-programmet vid Linköpings universitet. Studien syftade till att undersöka miljöprestandan i pantsystemet, där man utgick från ett konsumentperspektiv för att ge svar på frågan vilken miljöpåverkan den förbrukade burken eller flaskan har. De miljöpåverkanskategorier som undersökts är försurning, övergödning, global uppvärmning, marknära ozon samt ozonnedbrytning.

Analyserna utgår från en urdrucken burk eller flaska hos konsument och jämför sedan miljöpåverkan beroende på i vilket flöde konsumenterna väljer att lämna ifrån sig sin förpackning. Genomgången av pantsystemet bygger på verklig utfallsdata, medan genomgången av insamlingsflödena av plast respektive metall och insamlingen via hushållssoporna till större del måste byggas på antaganden. Det gör att systemen inte kan jämföras rakt av i studien.

”Även om det finns begränsningar i studien, kan vi med säkerhet dra slutsatsen att pantsystemet har bäst miljöprestanda av de system som undersökts. Den överlägset viktigaste faktorn för den positiva miljöpåverkan är den slutna materialåtervinningen, dvs då materialet kan återvinnas till nya livsmedelsgodkända burkar och flaskor. Något som inte är möjligt i de övriga systemen”, säger Sara Bergendorff.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x