Välfungerande tillsyn är nödvändigt för rättvis konkurrens

PUBLICERAD: 19 februari 2024
UPPDATERAD: 19 februari
Henrik Nilsson, chef för affärsutveckling och samhällskontakter på Näringslivets Producentansvar.

Packnews tog nyligen upp frågan kring producentansvar och Naturvårdsverkets kontroll av företag. Näringslivets Producentansvar har publicerat sin syn på detta i sina egna kanaler. Så här skriver man:

Packnews skriver i en artikel från 13 februari (Har Naturvårdsverket koll på producentansvaret för förpackningar? – Packnews.se) om bristen på tillsyn och enkelheten i att vara en friåkare när det kommer till producentansvar för förpackningar. Näringslivets Producentansvar delar den bild som framkommer i artikeln och vi välkomnar en utökad tillsyn av producenter som inte är anslutna till någon godkänd producentansvarsorganisation, PRO.

– För oss handlar frågan om tillsyn framför allt om att vi vill ha konkurrens på lika villkor och en rättvis och fungerande marknad. Att producenter som tar sitt ansvarar och är med och finansierar insamling och återvinning av de förpackningar som de sätter på marknaden också ska behöva betala för andra är fel på flera sätt. Tillsyn är ett otroligt viktigt verktyg för att komma till rätta med friåkningsproblematiken, kommenterar Henrik Nilsson, chef för affärsutveckling och samhällskontakter på Näringslivets Producentansvar.

Friåkarproblematiken och dess konsekvenser

Det finns idag en problematik med så kallade friåkare i producentledet, som trots att de har producentansvar inte betalar förpackningsavgift genom en PRO. Därmed ”friåker” de på producenter som finansierar insamling och återvinning av förpackningar.
Friåkning bidrar till en snedvriden konkurrens bland producenter – de som tar sitt ansvar och är anslutna till en PRO tvingas betala för de som inte tar sitt ansvar. Kostnaden för återvinning ökar i och med de högre ställda krav som den nya förordningen ställer på producenter, i syfte att nå återvinningsmålen. Kostnaderna fördelas på det betalande kollektivet i form av högre förpackningsavgifter, som i slutändan även påverkar slutkonsumenten i form av högre pris på förpackade produkter. Om alla producenter med producentansvar bidrog skulle förpackningsavgifterna inte behöva höjas i samma utsträckning.

De uteblivna avgifterna utgör också viktiga resurser för innovation och utveckling av insamling och återvinning. Ju fler som är med och betalar, desto större möjligheter har vi att driva utvecklingen mot cirkulära materialflöden.

Tillsyn av friåkare har hittills inte skett i tillräckligt hög utsträckning eller med tillräcklig skyndsamhet och vi ser en risk för att aviserade nedskärningar hos Naturvårdsverket kan försämra förutsättningarna för en välfungerande och nödvändig tillsyn ytterligare. Näringslivets

Producentansvar bistår gärna Naturvårdsverket med information gällande friåkarproblematiken och hur den påverkar branschens förutsättningar att arbeta mot förordningens mål och syfte.

https://packnews.se/har-naturvardsverket-koll-pa-producentansvaret-for-forpackningar/

Läs vidare

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax

Nu blir restavfallet latavfall

Ringstorpsvägen 26 är först ut i Helsingborg med ett nytt sopsorteringskoncept, som innebär att restavfall byter namn till latavfall
Restavfall blir latavfallx

DS Smith ingår partnerskap med svenska Jonsac

DS Smith ingår ett avtal med svenska Jonsac. Partnerskapet innebär ett samarbete för att accelerera övergången från plast till papperspåsar inom e-handelsmarknaden i Europa.
Assets - imagesDS Smith Emballage-032 2024x

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax