Välfungerande tillsyn är nödvändigt för rättvis konkurrens

PUBLICERAD: 19 februari 2024
UPPDATERAD: 19 februari
Henrik Nilsson, chef för affärsutveckling och samhällskontakter på Näringslivets Producentansvar.

Packnews tog nyligen upp frågan kring producentansvar och Naturvårdsverkets kontroll av företag. Näringslivets Producentansvar har publicerat sin syn på detta i sina egna kanaler. Så här skriver man:

Packnews skriver i en artikel från 13 februari (Har Naturvårdsverket koll på producentansvaret för förpackningar? – Packnews.se) om bristen på tillsyn och enkelheten i att vara en friåkare när det kommer till producentansvar för förpackningar. Näringslivets Producentansvar delar den bild som framkommer i artikeln och vi välkomnar en utökad tillsyn av producenter som inte är anslutna till någon godkänd producentansvarsorganisation, PRO.

– För oss handlar frågan om tillsyn framför allt om att vi vill ha konkurrens på lika villkor och en rättvis och fungerande marknad. Att producenter som tar sitt ansvarar och är med och finansierar insamling och återvinning av de förpackningar som de sätter på marknaden också ska behöva betala för andra är fel på flera sätt. Tillsyn är ett otroligt viktigt verktyg för att komma till rätta med friåkningsproblematiken, kommenterar Henrik Nilsson, chef för affärsutveckling och samhällskontakter på Näringslivets Producentansvar.

Friåkarproblematiken och dess konsekvenser

Det finns idag en problematik med så kallade friåkare i producentledet, som trots att de har producentansvar inte betalar förpackningsavgift genom en PRO. Därmed ”friåker” de på producenter som finansierar insamling och återvinning av förpackningar.
Friåkning bidrar till en snedvriden konkurrens bland producenter – de som tar sitt ansvar och är anslutna till en PRO tvingas betala för de som inte tar sitt ansvar. Kostnaden för återvinning ökar i och med de högre ställda krav som den nya förordningen ställer på producenter, i syfte att nå återvinningsmålen. Kostnaderna fördelas på det betalande kollektivet i form av högre förpackningsavgifter, som i slutändan även påverkar slutkonsumenten i form av högre pris på förpackade produkter. Om alla producenter med producentansvar bidrog skulle förpackningsavgifterna inte behöva höjas i samma utsträckning.

De uteblivna avgifterna utgör också viktiga resurser för innovation och utveckling av insamling och återvinning. Ju fler som är med och betalar, desto större möjligheter har vi att driva utvecklingen mot cirkulära materialflöden.

Tillsyn av friåkare har hittills inte skett i tillräckligt hög utsträckning eller med tillräcklig skyndsamhet och vi ser en risk för att aviserade nedskärningar hos Naturvårdsverket kan försämra förutsättningarna för en välfungerande och nödvändig tillsyn ytterligare. Näringslivets

Producentansvar bistår gärna Naturvårdsverket med information gällande friåkarproblematiken och hur den påverkar branschens förutsättningar att arbeta mot förordningens mål och syfte.

https://packnews.se/har-naturvardsverket-koll-pa-producentansvaret-for-forpackningar/

Läs vidare

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x