Utsedd till global ledare i arbetet mot klimatförändringar

PUBLICERAD: 25 oktober 2016
UPPDATERAD: 24 januari

metsa-board-falskartong

Som en följd av åtgärder och strategier för att motverka klimatförändringar har Metsä Board utnämnts till en plats på Climate A List av CDP. Det innebär att Metsä Board är en global ledare i arbetet mot klimatförändringar. CDP är en internationell icke vinstdrivande organisation med syfte att främja hållbar ekonomi. Metsä Board är bland de 9 % företag i CDP:s program för klimatförändring som fått en plats på A-listan som bekräftelse på de vidtagna åtgärderna under fjolåret för att minska utsläpp och motverka klimatpåverkan.

– Att finnas på CDP:s Climate A List är en välkommen bekräftelse på vårt arbete. Genom att investera i bioenergi, liksom att utnyttja energi och råvaror ännu bättre, har våra utsläpp av fossil koldioxid minskat med 42 % sedan 2009. Under 2015 var mer än 80 % av vårt bränsle biobaserat. Vi söker kontinuerligt nya sätt att förbättra energieffektiviteten i våra produktionsenheter. Dessutom är vår kartong lättare, säker och återvinningsbar, vilket ger fördelar i hela värdekedjan för förpackningar, säger Mika Joukio, Koncernchef Metsä Board. .

Tusentals företag ingår årligen i CDP:s oberoende bedömning av inlämnade klimatredovisningar, vilka jämförs mot organisationens kriterier. A-listan, som upprättats på begäran av 817 investerare med tillgångar på 100 biljoner USD, upptar totalt 193 företag.

Metsä Board är en ledande tillverkare av falskartong och vit liner av färskfiber. De lätta kartongmaterialen har utvecklats för att passa perfekt för konsument-, butiks- och foodservice förpackningar. Den rena färskfibern som Metsä Board använder är en förnybar resurs med spårbart ursprung i de nordiska skogarna.

Metsä Boards globala försäljningsnätverk ger service till kunder över hela världen, inklusive varumärkesägare, konverterare och grossister. 2015 uppgick bolagets försäljning till 2,0 miljarder euro och antalet anställda var cirka 2 600. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på Nasdaq i Helsingfors

Metsä Group vill gå före inom bioekonomi och använder förnybar vedråvara från ansvarsfullt brukade skogar. Metsä Group fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, trävaruprodukter, pappersmassa, förpackningskartong av färskfiber, hygienpapper och matlagningspapper. Företagsgruppens omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2015 och koncernen sysselsätter cirka 9 600 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 116 000 finska skogsägare.

 

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx