Utreder framtidssatsningar

PUBLICERAD: 26 augusti 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Behovet av hållbara förpackningslösningar ökar runt om i världen. BillerudKorsnäs vill därför utreda möjligheterna att svara upp mot efterfrågetillväxten och samtidigt renodla och effektivisera sin egen produktionsstruktur. Detta görs nu genom att två förprojekt startas, det ena runt att investera i en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön och det andra runt att renodla och vidareutveckla produktionsstrukturen inom förpackningspappersområdet.

BillerudKorsnäs är en ledande tillverkare av nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Inom vätskekartong och annan nyfiberbaserad förpackningskartong är bolaget ett av de främsta i världen. Drivet av globala megatrender ökar efterfrågan på dessa kartongtyper och BillerudKorsnäs kommer därför utreda möjligheterna att installera en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön. Utredningen är ett led i strategin för volymstillväxt för BillerudKorsnäs affärsområde Consumer Board men berör även bolagets två andra affärsområden, Containerboard och Packaging Paper. Maskinen skulle bli en av de mest kostnadseffektiva i världen med en kapacitet om 500 000 ton per år av vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner. Ett investeringsbeslut skulle, förutom tillväxten inom attraktiva kartongsegment, även innebära en renodling av produktionsstrukturen inom affärsområde Packaging Paper i och med att nuvarande produktion av kraftpapper vid Gruvön upphör och ersätts med produktion vid andra av BillerudKorsnäs anläggningar. Ett beslut om en eventuell investering kan tidigast ske under 2016.

Samtidigt kommer BillerudKorsnäs starta en utredning av möjligheterna till ytterligare strukturomvandling och tillväxt inom utvalda attraktiva segment av kraftpappersområdet. Utredningen kommer undersöka möjligheterna att flytta MG-pappersmaskinen i finska Tervasaari, som är ointegrerad till pappersmassaproduktion, till den integrerade produktionsanläggningen i Skärblacka. Utredningen kommer dessutom undersöka investering i ytterligare värdeskapande i existerande MG-pappersproduktion i Skärblacka i form av ytbehandlingskapacitet. Därmed skulle Skärblacka befästa sin position som en av världens mest effektiva produktionsenheter för vitt MG-papper samtidigt som nya attraktiva marknadssegment öppnas inom medicinska förpackningar, livsmedelsförpackningar och release liner. Denna utredning kommer slutföras under första halvåret 2016 och efter ett eventuellt investeringsbeslut behövs omkring ett år innan investeringen i ytbehandling är genomförd och ett och ett halvt år för en eventuell maskinflytt.

– Dessa båda utredningar visar att vi har siktet inställt på tillväxt. Vi väger noga olika alternativa vägar till tillväxt mot varandra och ser just nu att förutsättningarna för organisk, investeringsdriven, tillväxt i vår egen produktionsstruktur är fördelaktiga. Dessa utredningar utesluter dock inte möjligheten till fortsatta förvärv, säger Per Lindberg, VD & koncernchef, BillerudKorsnäs.

De två utredningarna är inte ömsesidigt beroende av varandra och oberoende av utredningarnas resultat bjuder BillerudKorsnäs in till fackliga förhandlingar rörande en möjlig stängning av bolagets verksamhet vid produktionsanläggningen i Tervasaari.

 

Billerud Per Lindberg - lowPer Lindberg

Läs vidare

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy

Ny teknik ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar

Aptar CSP Technologies och ProAmpac har utvecklat en teknik som ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar.
proampac-and-aptar-1709018491x

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Senaste nytt

Snart dags för Drupa – här är de sex största trenderna att hålla ögonen på

Efter åtta års uppehåll kan vi återigen åka till Drupa för att se vad leverantörerna tror att vi behöver. Här hittar du sex tydliga trender att ha koll på i mässhallarna.
dmitry-ratushny-xsGApcVbojU-unsplash

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy