Utreder framtidssatsningar

PUBLICERAD: 26 augusti 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Behovet av hållbara förpackningslösningar ökar runt om i världen. BillerudKorsnäs vill därför utreda möjligheterna att svara upp mot efterfrågetillväxten och samtidigt renodla och effektivisera sin egen produktionsstruktur. Detta görs nu genom att två förprojekt startas, det ena runt att investera i en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön och det andra runt att renodla och vidareutveckla produktionsstrukturen inom förpackningspappersområdet.

BillerudKorsnäs är en ledande tillverkare av nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Inom vätskekartong och annan nyfiberbaserad förpackningskartong är bolaget ett av de främsta i världen. Drivet av globala megatrender ökar efterfrågan på dessa kartongtyper och BillerudKorsnäs kommer därför utreda möjligheterna att installera en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön. Utredningen är ett led i strategin för volymstillväxt för BillerudKorsnäs affärsområde Consumer Board men berör även bolagets två andra affärsområden, Containerboard och Packaging Paper. Maskinen skulle bli en av de mest kostnadseffektiva i världen med en kapacitet om 500 000 ton per år av vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner. Ett investeringsbeslut skulle, förutom tillväxten inom attraktiva kartongsegment, även innebära en renodling av produktionsstrukturen inom affärsområde Packaging Paper i och med att nuvarande produktion av kraftpapper vid Gruvön upphör och ersätts med produktion vid andra av BillerudKorsnäs anläggningar. Ett beslut om en eventuell investering kan tidigast ske under 2016.

Samtidigt kommer BillerudKorsnäs starta en utredning av möjligheterna till ytterligare strukturomvandling och tillväxt inom utvalda attraktiva segment av kraftpappersområdet. Utredningen kommer undersöka möjligheterna att flytta MG-pappersmaskinen i finska Tervasaari, som är ointegrerad till pappersmassaproduktion, till den integrerade produktionsanläggningen i Skärblacka. Utredningen kommer dessutom undersöka investering i ytterligare värdeskapande i existerande MG-pappersproduktion i Skärblacka i form av ytbehandlingskapacitet. Därmed skulle Skärblacka befästa sin position som en av världens mest effektiva produktionsenheter för vitt MG-papper samtidigt som nya attraktiva marknadssegment öppnas inom medicinska förpackningar, livsmedelsförpackningar och release liner. Denna utredning kommer slutföras under första halvåret 2016 och efter ett eventuellt investeringsbeslut behövs omkring ett år innan investeringen i ytbehandling är genomförd och ett och ett halvt år för en eventuell maskinflytt.

– Dessa båda utredningar visar att vi har siktet inställt på tillväxt. Vi väger noga olika alternativa vägar till tillväxt mot varandra och ser just nu att förutsättningarna för organisk, investeringsdriven, tillväxt i vår egen produktionsstruktur är fördelaktiga. Dessa utredningar utesluter dock inte möjligheten till fortsatta förvärv, säger Per Lindberg, VD & koncernchef, BillerudKorsnäs.

De två utredningarna är inte ömsesidigt beroende av varandra och oberoende av utredningarnas resultat bjuder BillerudKorsnäs in till fackliga förhandlingar rörande en möjlig stängning av bolagets verksamhet vid produktionsanläggningen i Tervasaari.

 

Billerud Per Lindberg - lowPer Lindberg

Läs vidare

Nescafé i refillpåse möter önskemål från EU

På de brittiska öarna introducerar nu Nescafé den första refillpåsen för snabbkaffe för Nescafé Gold Blend och Nescafé Original.
Nescafe_refill_pouch_feedx

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

EEA pekar på bioplastens roll som en väg mot cirkulär plast i Europa

Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar i ett nyligen publicerat informationsdokument ut tre olika vägar som kan leda till ett mer cirkulärt, hållbart plastsystem. En av dem fokuserar på förnybara material, inklusive biobaserad plast.
Corn Sunset

Mikrokoppar i förpackningen förlänger livslängden på livsmedel

Kopparpartiklar i mikrostorlek i ett förpackningsmaterial förlänger ett livsmedels hållbarhet drastiskt.
11238_lifespancopperbasedfilm_742783

Senaste nytt

Världens största kraftlinermaskin startad hos SCA Obbola

Världens största maskin för tillverkning av kraftliner har nu tagits i drift hos SCA i västerbottniska Obbola, utanför Umeå.
_MG_

Ny serie trågpackare från Multivac premiärvisas på interpack

De nya trågpackarna från Multivac i TX6-serien är ett komplement i TX-serien som lanserades år 2019 med den helautomatiska TX 710.
TX 620

Stora förändringar i Nordisk Bioplastförenings styrelse

När Nordisk Bioplastförening höll årsmöte den 15 mars blev det stora förändringar vid val av styrelse.
Delar av nya styrelsenx

EU vägleder kring bioplast i ramdokument

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och hur de ska användas
kompost