Undersökning visar: Många vet inte vad ”biobaserad” innebär...

PUBLICERAD: 2 juni 2016
UPPDATERAD: 25 januari

Att en produkt är ”biobaserad” betyder att den helt eller delvis är tillverkad av biomassa från naturen|men det betyder inte nödvändigtvis att produkten är ”biologiskt nedbrytbar”|vilket många svenska tror.

En stor del av de svenska konsumenterna vet inte vad begreppet ”biobaserad” innebär. Det visar en undersökning, som gjorts på uppdrag av Tetra Pak.
Konsumentundersökningen, som  genomfördes av Refina, visar att nästan hälften, eller 44 procent, av svenska konsumenter associerar begreppet ”biobaserad” (i relation till t.ex. plastkorkar) med att något är ”biologiskt nedbrytbart”. Endast 42 procent av respondenterna i undersökningen anger ett av två rätta svar, nämligen att  ”biobaserad” antingen betyder att varan är gjord av växtbaserade material (16 procent) eller att den inte innehåller fossila material  (26 procent).

Undersökningen visade också att en dryg fjärdedel (26 procent) tror att ”biobaserad” främst betyder att råvaran kan återvinnas till nya produkter. Visserligen kan biobaserad plast återvinnas, men det kan även fossilt baserad plast, varför återvinningsmöjligheten inte är något specifikt för biobaserade material  och produkter.

Sammantaget visar resultaten på ett betydande kunskapsglapp hos konsumenterna – något som Tetra Pak och andra aktörer måste ta itu med.

”Ett av våra viktiga mål är att hjälpa konsumenter att göra hållbara val och här är det tydligt att vi och andra i branschen måste göra mer! Vi måste helt enkelt bli bättre på att informera och lära ut om klimatnyttan med att välja produkter med biobaserade material på samma sätt som vi måste informera om nyttan med att återvinna förpackningar, när de är färdiganvända”, säger Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak Nordics.

Inom bransch och myndigheter pågår arbete för att etablera gemensamma spelregler för biobaserade material och varor. Till exempel definierar den Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) en biobaserad produkt som ”en produkt som ska komma helt eller delvis från biomassa, exempelvis från träd, plantor eller djur, och kan ha genomgått fysiska, kemiska eller biologiska behandlingar”.

Den nu genomförda undersökningen visar dock tydligt att detta arbete ännu inte fått genomslag ur ett konsumentperspektiv och att förståelsen för fördelarna med produkter baserade på biomassa istället för fossila material är låg. Här har både näringsliv, organisationer och myndigheter ett viktigt jobb att göra, när det gäller att sprida information och fakta för att ge konsumenter möjligheten att göra medvetna och hållbara val av produkter.

Miljömärkningarna har också en roll att spela, till exempel KRAV, som nyligen kommit med tydligare riktlinjer för förpackningar. Riktlinjerna pekar ut en ökad användning av förnybara, dvs. biobaserade, material som en viktig åtgärd för mer miljöanpassade förpackningar.

Inom Tetra Pak pågår ett arbete med att byta ut fossila råvaror till biobaserade i produktportföljen. 

”Under 2015 kunde vi för första gången erbjuda dryckesförpackningar helt gjorda av växtråvara med plastkork tillverkad från sockerrör. Den förnybara plasten har exakt samma egenskaper som den av fossil råvara. Vi jobbar aktivt för att fler av våra kunder ska välja förpackningar med förnybar plast och vi har redan under året sett en ökad efterfrågan för våra biobaserade produkter från stora livsmedelsföretag i Norden”, framhåller Lars Sickert, Technology Analyst på Tetra Pak Packaging Solutions AB, i Tetra Pak Nordens hållbarhetsredovisning för 2015.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Refina på uppdrag av Tetra Pak med 1.000 respondenter i åldrarna 18-75 år i Sverige. Respondenterna är hämtade ut Norstats webbaserade konsumentpanel, som ett riksrepresentativt urval med avseende på ålder och kön.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Det våras för plastbärkassarna när skatten är på väg bort

Nyligen berättade Packnews om en ICA-butik som börjar sälja bärkassar av biomaterial och nu satsar Coop Sverige på bärkassar som till stor del består av återvunnet material. Den 1 november tas skatten bort på bärkassar.
coop-carrier-bag-trioworld

Drupa 2024 - Många vill ha en bit av kakan inom etikettproduktion

Packnews danska redaktör, Søren Winsløw, sammanfattar här sina intryck från Drupa ur ett etikettperspektiv. Digitalisering är ett gångbart ord i detta sammanhang.
canon_drupa_01xx

Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen om vi tänker kreativt och samarbetar!

Det senaste COP-mötet i Dubai lämnade visserligen mycket kvar att önska för den globala civilisationens framtid. Däremot så var delegaterna överens om att det fossila kolet behöver avvecklas. Ju förr dess bättre ska vi nog tillägga. Det här debattinlägget från Nordisk Bioplastförening framför synpunkter på detta.
Foto: Riccardo Annandale, Unsplash

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor