Tvärstopp för Bengt Lundin AB i Högsta Förvaltningsdomstolen

PUBLICERAD: 2 november 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Bengt Lundin AB:s Sinus-bärkasse marknadsfördes bland annat i TV. Men påsen i kraftigare plast blir inte befriad från den nya ”påsskatten” – det har Högsta Förvaltningsdomstolen slagit fast. (Bild Trioplast)|”Ett slag under bältet på oss, nu får vi hitta nya vägar”, säger VD Peter Dahlin. (Bild Trioplast)

Det blev tvärstopp i Högsta Förvaltningsdomstolen för Bengt Lundin AB, ett dotterbolag till Trioplast, när man överklagade Skatterättsnämndens beslut att skattebelägga bolagets plastbärkasse, som är tänkt för varaktigt bruk.

Den nya Sinus-bärkassen, som Trioplast och Bengt Lundin AB lanserade i början på sommaren – bland annat via reklam i TV och andra media – tillverkas med väggtjockleken 95 mikrometer, att jämföras med 35 mikrometer för traditionella plastbärkassar. Enligt Trioplasts kontroller skulle bland annat tjockleken på plastmaterialet göra att påsen kunde betecknas som en flergångskasse och därmed inte omfattades av den nya skatten på bärkassar och tunnare s.k. ”fruktpåsar”, som regeringen införde tidigare i år. Den nya kassen skulle säljas i detaljhandeln för ungefär samma pris som för en pappersbärkasse. Den är tillverkad av råvara återvunnen i Norden.

Tester av flergångsbärkassen hos statliga forskningsinstitutet RISE visade att bärkassen klarar att bära upp till 13 kilos vikt minst 50 gånger hem från en butik, etc.

Skatterättsnämnden lät sig inte imponeras och skrev bland annat:

Även om plasten i bolagets påse är lite kraftigare, är påsen till storlek, utformning samt material av samma typ som används inom detaljhandeln för att konsumenter ska kunna packa och bära hem varor, men enligt nämndens mening inte av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger”.

Bengt Lundin AB överklagade beslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen och nu har deras dom kommit. Där skriver domstolen så här:

Punktskatten är avsedd att omfatta sådana plastpåsar av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln för att kunder ska kunna packa eller bära varor som köpts i affären. Exempel på sådana påsar är plastkassar som tillhandahålls vid kassan eller på annan plats inom ett försäljnings- eller varuutlämningsställe.
Andra exempel är frukt- och fryspåsar som tillhandahålls i affären.
Tanken är att samtliga plastbärkassar som inte är avsedda för varaktigt bruk, oavsett tjocklek, ska omfattas av punktskatten. (Prop. 2019/20:47 s. 26 f.)

Plastkassar som är avsedda för varaktigt bruk (s.k. flergångskassar) omfattas alltså inte av punktskatten. Med avsedd för varaktigt bruk menas att syftet med plastkassen är att den ska återanvändas flertalet gånger och användas av konsumenten under en längre tid. Materialet i den är starkare för att hålla längre och kan variera
mellan olika typer av plastkassar. Kassen ska vara av sådant slag att den typiskt sett återanvänds ett stort antal gånger för samma ändamål som den utformades för. Detta torde i normalfallet framgå tydligt av kassens konstruktion och materialval.

”Ett slag under bältet på oss, nu får vi hitta nya vägar”, säger VD Peter Dahlin. (Bild Trioplast)

Av lämnade förutsättningar framgår att plastkassens konstruktion och materialval inte på något avgörande sätt skiljer sig från sådana plastkassar av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är plastkassen inte av sådant slag att den typiskt sett kommer att användas ett stort antal gånger. Den kan därmed inte anses vara avsedd för varaktigt bruk och förhandsbeskedet ska därför fastställas.

”Det var ett tråkigt besked vi fick. Vi tycker att vi har varit innovativa och utvecklat en produkt baserad på råmaterial, som redan finns i landet och som vi återvinner. Det här är ett steg tillbaka, nu har vi ett insamlat material, som ingen använder”, säger Bengt Lundins VD, Peter Dahlin, till Radio Värmland.

”Det är ett slag under bältet på oss, nu får vi hitta nya vägar”.

Text Bo Wallteg

Läs vidare

Sainsbury´s minskar plastanvändningen och får klagomål från kunderna

Vi är alla konsumenter och inte alltid lätta att hantera för varumärkesägarna. Det visar det här exemplet från Storbritannien.
sains

Plastpåseskatten blev en kul sak men är på allvar

När TV-programmet Svenska Nyheter hade nypremiär häromdagen fick den märkliga plastpåseskatten mycket utrymme.
messiah

Alpla Group gör ny investering i svenska Blue Ocean Closures

Svenska start-up-en Blue Ocean Closures, som utvecklar fiberbaserade skruvkorkar, får nu en andra investering från österrikiske delägaren Alpla Group
blue-alpla-utvald

Treform satsar på egen energi med stor solcellsanläggning

Förpackningsföretaget Treform i Landskrona kommer år 2023 att starta en solcellsanläggning som ska ge 200.000 kWh egenproducerad el.
treform-solcell-utvald

Senaste nytt

Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för wellpapp- och kartongbranschen och för hans eget företag.
DSsmith1-1024x683-1x

Ny undersökning visar att svenskar är splittrade kring plastpåseskatten

Åsikterna om att plastpåseskatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.
dreamstime_7756854x

Tidningen Packnews fyller 90 år!

I år fyller tidningen Packnews 90 år. En anmärkningsvärd ålder på en branschtidning, men en ålder som inte på något sätt avspeglas i kvaliten, tidningen är starkare och fräschare än någonsin. Här ger tidningens chefredaktör, Bo Wallteg, en kort bakgrund till de nittio åren.
Packnews-1_24-mailchimp-header-2

Transparent förpackning ger enklare återvinning

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket har isoleringproducenten Rockwool förändrat förpackningarna. Något som ökar återvinningsmöjligheterna med 85  procent enligt företaget.
ROCKWOOL förpackning