Tryckta e-handelsförpackningar kan nu miljömärkas med Svanen

PUBLICERAD: 5 november 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Så här ser Svanen-märkningen ut för de tryckerier som uppfyller miljömärkningens krav och erhållit Svanen-licens. |Christer Andersson, Svanen.

Nordiska officiella miljömärkningen Svanen, som är en av världens ledande miljömärkningar, skärper kriterierna för tryckerier och trycksaker och inför den välkända Svanen-märkningen även för tryckta pappersbaserade e-handelsförpackningar.

Svanen skriver i ett pressmeddelande att Corona-pandemin gjort att kravet på mer hållbara förpackningsmaterial ökat i takt med att antalet skickade paket ökat lavinartat. Som en konsekvens av detta har Svanen möjliggjort för Svanen-märkning även av tryckta förpackningar för e-handel.

Christer Andersson, Svanen.

”Det är bråttom att vända utvecklingen och bidra till en lägre klimatpåverkan och en mer cirkulär ekonomi. Så därför bör många fler tryckta material vara utformade för återvinning och leva upp till strikta klimat -och miljökrav. Svanen är en av de mest heltäckande och avancerade märkningarna, som ser till produktens hela livscykel, från råvara till tryckeriprocess och sedan tillbaka in i kretsloppet. Så Svanens nya kriterier vägleder effektivt de företag i grafiska branschen, som vill gå i bräschen för en mer hållbar utveckling”, säger Christer Andersson, produktspecialist på Miljömärkning Sverige.

Svanen skriver att när shoppingvanorna förändras och allt fler affärer flyttar ut på Internet används också alltmer förpackningsmaterial. Ett exempel är att antalet skickade paket ökat med 30 procent på ett år. Om man endast ser till aktören PostNord, så hanterar de 200.000 hemleveranser per dag och på ett år skickas cirka 50 miljoner PostNord-paket enbart i Sverige.

Svanens krav på tryckerier och trycksaker har nu öppnat upp för Svanen-märkning av tryckta förpackningar för e-handel. Dock är det endast pappersbaserade förpackningar som kan Svanen-märkas, eftersom de är enklare att återvinna och har en återvinningsgrad på nästan 85 procent.

”Kundernas krav på Svanen-licens driver utvecklingen framåt. Svanen har skapat en bättre arbetsmiljö på tryckerierna med mindre kemikalier samt renare och minskat avfall. De nya kriterierna med ökade krav på cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan är en nödvändig förbättring. Det blir nu ännu viktigare med en Svanen-licens. Tryckerierna får ökade incitament att använda råvaror, som kan återvinnas och därmed bidra till en större andel förnybart material”, kommenterar Per Marklund från Trycksaksdoktorn.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax