Totaleffektivitet inom livsmedels- och förpackningsprocesser

PUBLICERAD: 6 oktober 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Flexlink Scanpack

FlexLink visar hur tillverkare inom livsmedels- och förpackningsindustrin tar konsument- och varumärkesskydd ner till fabriksgolvet samtidigt som kostnaderna minskar på Scanpack, 20-23e oktober.

Kraven på att kontinuerligt reducera produktionskostnaderna, att korta tiden för introduktion av nya produkter samt att hantera varierande volymer är typiska krav inom den konkurrensutsatta livsmedelsindustrin. Förutom dessa ligger konsumentskydd, en god och säker arbetsmiljö samt varumärkesskydd på toppen av agendan för varumärkesägare och producenter.

På Scanpack visar FlexLink upp lösningar och know-how från bröd, ost och mejeriindustrierna. Med en unik kombination av lösningar för effektiv produktion, den nya hygieniskt konstruerade lamellbandtransportören och raffinerade funktioner visar FlexLink hur kraven från konsumenter och tillverkare möts på fabriksgolvet.

Besökarna kommer att se den nya generationen av hygieniskt konstruerade lamellbandtransportörer som kallas WLXH, där H står för hygienisk. Den är konstruerad för processer där mat är i direktkontakt med utrustningen och lyfter nivån på hygien och effektivitet i produktionen. Konstruktionen följer EHEDG-riktlinjerna för hygienisk design och förenklar genomförandet av riskkontroller enligt HACCP.

Förutsättningarna för ett gott konsumentskydd och produkternas hållbarhetstid sätts redan i produkten och i produktionen. FlexLinks lösningar är konstruerade för enkel rengöring, kort torktid och konsistent resultat. Med integrerade rengöringsfunktioner (CIP, cleaning-in-place) blir rengöringsprocesserna ännu enklare och rengöringen kan göras ofta, och med ett minimum av bemanning.

Förutom detta kommer besökarna att bli presenterade FlexLinks kompletta erbjudande av transportörplattformar avpassade för förpackningsprocesserna ner till end-of-line.

FlexLink erbjuder nyckelfärdiga lösningar med bland annat förstudier, lösningsdesign, layouter, integration och eftermarknadstjänster. Tillverkare som kräver effektiva helhetslösningar kommer att få ta del av 3D-flödessimuleringar som används för att kunna verifiera lösningens design och kapacitet på ett tidigt skede i processen.

– Våra kunder inom livsmedelsindustrin ger oss start feedback och uttrycker sin tillfreddställelse med att våra produkter och lösningar effektivitet och renlighet i produktion. Vi ser fram att möta industrin på Scanpack, kommenterar Mattias Byström, VD på FlexLink.

Läs vidare

Ny pappersbaserad bottenfilmslösning från SEE

SEE har utvecklat en ny pappersbaserad bottenbana för att hjälpa livsmedelsproducenter och butikskedjor att minska plastanvändningen.
SEE Barrier_Formable_Paper_Kraft_Hot Smoked Salmon Fillets.png-Large-JPEGx

Allt fler robotar automatiserar skärborden

På den nyligen avslutade Fespamässan i Amsterdam visade det schweiziska företaget Zünd både nuvarande och framtida skärbordslösningar där robotar spelar en viktig roll.
zund-fespa_01

Ljus prognos för globala marknaden för förpackningsmaskiner

Prognoserna ser ljusa ut för de globala marknaderna för förpackningsmaskiner de närmaste åren. Asien och Stillahavsregionen kommer att behålla den ledning som den har för närvarande. Det framgår av amerikanska PMMI Business Intelligences rapport "2023 World Packaging Machinery”.
pavel-neznanov-w95Fb7EEcjE-unsplashx

Trepak vidareutvecklar sina fyllnings- och kapsyleringsmaskiner

Malmöbaserade Trepak, som tillverkare fyllnings- och kapsyleringsmaskiner, presenterar nu två nyutvecklingar.
Trepakx

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax