Too Good To Go - titta, lukta, smaka

PUBLICERAD: 2 oktober 2023
UPPDATERAD: 2 oktober

I en strävan att minska matsvinnet, inför Danone Too Good To Go-märkningen ”Ofta Bra Efter – Titta, Lukta, Smaka” på Actimels åtta- och tolv-pack på den nordiska marknaden.

Märkningen uppmuntrar konsumenter att använda sina sinnen för att avgöra om en vara har blivit dålig efter den har nått sitt bäst-före-datum och kommer att synas på förpackningarna från och med andra halvan av oktober. Med märkningen hoppas Danone att färre fullt ätbara produkter slängs i onödan.

Genom Too Good To Go-märkningen ”Ofta Bra Efter – Titta, Lukta, Smaka” vill Danone öka kunskapen hos konsumenter om att passerat bäst-före-datum inte behöver innebära att en vara har blivit dålig. Danone har sedan tidigare introducerat Too Good To Go-märkningen på ett antal produkter under varumärket Alpro samt en säsongsbaserad Actimel-smak. I samband med den internationella matsvinnsdagen den 29 september, meddelade Danone att Too Good To Go-märkningen ”Titta, Lukta, Smaka” även kommer att synas på Actimels åtta- och tolvpack på den nordiska marknaden. Märkningen kommer att vara synlig på förpackningarna från och med andra halvan av oktober 2023.

Använd sinnena

– Vi är väldigt glada över att utöka sortimentet av Actimel med Too Good To Go-märkningen ”Titta, Lukta, Smaka” i Norden till att nu även inkludera åtta- och tolvpacken. Med märkningen hoppas vi att fler konsumenter använder sina sinnen för att avgöra om en vara som har passerat sitt bäst-före-datum har blivit dålig eller inte, säger Toms Treilons, Senior Brand Manager Actimel.

Matsvinn är en prioriterad fråga för Danone, som har som målsättning att minska mängden matavfall globalt med 50 procent inom sin del av värdekedjan till 2025, i jämförelse med nivåerna 2016.

– Enligt en rapport från FN:s miljöprogram från 2021, 60 procent av matsvinnet i hemmet. Därför är det är viktigt för oss att arbeta med att upplysa konsumenter om att livsmedel ofta går bra att äta, även efter det att bäst före-datumet har passerat. Med högre medvetenhet om bäst-före-datum kommer förhoppningsvis mängden mat som slängs att minska, säger Toms Treilons.

Om Too Good To Go

Too Good To Go är världens största marknadsplats för överskottsmat och startades i Danmark 2016. Idag finns företaget i 17 länder och har hittills räddat över 250 miljoner måltider genom att göra det enkelt för både företag och användare att ta tillvara på överskottsmat. Konceptet ger alla en möjlighet att enkelt bekämpa matsvinnet. Too Good To Go har även lanserat projekt för att förändra datummärkningar på livsmedel och initiativ som hjälper hushåll att minska sitt matsvinn.

Länk till FN-rapporten

https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021

Läs vidare

Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för wellpapp- och kartongbranschen och för hans eget företag.
DSsmith1-1024x683-1x

Tidningen Packnews fyller 90 år!

I år fyller tidningen Packnews 90 år. En anmärkningsvärd ålder på en branschtidning, men en ålder som inte på något sätt avspeglas i kvaliten, tidningen är starkare och fräschare än någonsin. Här ger tidningens chefredaktör, Bo Wallteg, en kort bakgrund till de nittio åren.
Packnews-1_24-mailchimp-header-2

Miljönyttan måste ha högsta prioritet vid återvinning

En viktig hjälp på vägen för att nå återvinningsmålen är styrmedel och politiska åtgärder likt de som Naturvårdsverket föreslår i regeringsuppdraget “Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall”, där Näringslivets Producentansvar har lämnat ett remissvar.
Svensk_Plastatervinning_2

SCA höjer priserna på vit och brun kraftliner i Europa

SCA höjer priserna på vit och brun kraftliner i Europa med 80 euro per ton. Det nya priset gäller från den 1 april 2024.
_MG_6937

Senaste nytt

Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för wellpapp- och kartongbranschen och för hans eget företag.
DSsmith1-1024x683-1x

Ny undersökning visar att svenskar är splittrade kring plastpåseskatten

Åsikterna om att plastpåseskatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.
dreamstime_7756854x

Tidningen Packnews fyller 90 år!

I år fyller tidningen Packnews 90 år. En anmärkningsvärd ålder på en branschtidning, men en ålder som inte på något sätt avspeglas i kvaliten, tidningen är starkare och fräschare än någonsin. Här ger tidningens chefredaktör, Bo Wallteg, en kort bakgrund till de nittio åren.
Packnews-1_24-mailchimp-header-2

Transparent förpackning ger enklare återvinning

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket har isoleringproducenten Rockwool förändrat förpackningarna. Något som ökar återvinningsmöjligheterna med 85  procent enligt företaget.
ROCKWOOL förpackning