TMR börjar leverera PCR för konsumentförpackningar

PUBLICERAD: 4 april 2023
UPPDATERAD: 4 april
Plastgranulat från återvunnen plast. Bild: TMR.

Steg för steg utvecklas plaståtervinningsbranschen. Ett led i denna utveckling ser vi hos Omni Polymers i Ängelholm som nu kan leverera PCR-material till konsumentförpackningar.

Ny teknik på återvinningsanläggningen Omni Polymers i Ängelholm gör att Omni Polymers nu kommer att sortera och återvinna insamlade plastförpackningar till råvara för nya konsumentförpackningar.

Under hösten 2022 öppnade TMR plaståtervinningsanläggningen Omni Polymers i Ängelholm. Fokus ligger på återvinning av en särskilt komplicerad fraktion som tidigare främst bränts upp: flexibla förpackningar från hushåll. Investeringen var möjlig bland annat genom stöd från Klimatklivet.

Efterfrågan på det återvunna plastgranulatet har varit stort och 2022 års produktionsvolym har sålt slut. Enligt Omni Polymers förstudier sparar plasttillverkningen 1410 kg koldioxid per ton producerat plast, jämfört med tillverkning med jungfruliga råvaror. Målet är att minska kundernas CO2-utsläpp med minst 50 procent.

Omni Polymers kommer under 2023–2024 även att kan börja leverera högkvalitativ PCR-plastråvara (Post-Consumer Recycled) till tillverkare av konsumentförpackningar. Detta genom sortering och återvinning av insamlat förpackningsavfall från den svenska marknaden. Nya granulat kommer finnas i HDPE, PP samt PP med filmkvalitet.

– Vi är glada att dela nyheten om att det återvunna förpackningsmaterialet kommer kunna bli råvara i nya förpackningar. Det kommer minska mängden som förbränns och ersätta behovet av jungfrulig råvara för förpackningsproducenter, ett viktigt steg för att möta våra producentkunders höga hållbarhetsambitioner, säger Peter Mellgren, grundare TMR.

– Plastförbränningen måste minska för att Sverige ska nå klimatmålen. Även om energin tas till vara vid förbränning så orsakar det stora utsläpp. Ett slutet kretslopp för förpackningar är ett viktigt steg på vägen för mer resurseffektivitet. Nu är vi på väg mot en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle, säger Peter Mellgren, grundare TMR.

TMR är en producentansvarsorganisation som arbetar för att förenkla och förbättra insamling och återvinning av förpackningar. Den 31 mars ansökte TMR om godkännande från Naturvårdsverket enligt den nya förpackningsförordningen.

År 2021 kunde 22 procent av samtliga förpackningar som sattes på marknaden av TMR:s kunder återvinnas för att bli råvara i nya produkter.

Det nationella målet för materialåtervinning av plastförpackningar är minst 50 procent per år till och med år 2029 och därefter minst 55 procent per år. Genom utvecklingen på Omni Polymers, bättre insamling och ny teknikutveckling räknar man nu med att återvinningsgraden kommer öka kommande år.

– Det finns ingen som kan skryta om helt cirkulär plaståtervinning idag. Men det är vår vision att nå dit, med full spårbarhet och tredjepartsgranskning för samtliga förpackningsslag. Förutom klimatvinsterna så är plasten en värdefull resurs som riskerar att gå förlorad när den förbränns i stället för att bli ny råvara, säger Peter Mellgren.

– En nyckel ligger i att få till fler separata plastströmmar, vilket vi bland annat gör. Samtidigt ser vi att ny lagstiftning om hushållsnära insamling av förpackningar kommer samla in ännu mer plast till vår återvinningsanläggning, fortsätter Peter Mellgren.

 

Läs vidare

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x