Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

PUBLICERAD: 1 mars 2024
UPPDATERAD: 29 februari
Thorbjörn Sagerström ser positivt på utvecklingen i år.

Försäljningen av pappersförpackningar ökade dramatiskt under covid-19-pandemin i takt med att konsumenterna började använda e-handel. Sektorn upplevde dock en nedgång i volymer och priser under 2023 på grund av svåra marknadsförhållanden som till exempel inflationen. Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström som är vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för branschen och för hans eget företag.

Innan vi kom in på branschens läge konstaterade Thorbjörn Sagerström att det är ett Scanpackår vi är inne i, något han och företaget uppskattar. DS Smith har en tradition av att i en väl tilltagen monter ha nya teman och aktiviteter på Scanpack, och så blir det även i år. Vad det blir är dock en hemlighet.

– Vi gillar verkligen Scanpack, det är några trevliga dagar och vi tycker att det ska bli jättekul när det är dags, säger han och konstaterar att mässor fortsatt är viktiga.

– För tjugo, tjugofem år sedan sa man att det här med mässor inte var något vi kommer att ha i framtiden, att de kommer att dö ut. Jag trodde inte på det då, och gör det inte nu heller. I den digitala värld vi har nu är det ännu viktigare än tidigare att människor träffas, umgås och utbyter erfarenheter.

– Som jag ser det har mässor ett väldigt viktigt berättigande. Hos oss är det dessutom en kraftsamling. Organisationen engageras och har kul tillsammans både i förarbete och under själva mässan.

Marknadsläget

När vi kommer in på marknadsläget visar det sig att Thorbjörn Sagerström har en ljus syn på både nuläge och framtid.

– Genom Grafiska Föreningen träffar jag mycket folk i branschen och mitt intryck är att stämningen är bra ute bland företagen. Visst, det finns en del företag på tryckerisidan som har problem, men generellt går det rätt bra. Vi ser ingen ökning av varsel i branschen, speciellt inte inom förpackning och etikett.

– Om jag uttalar mig om både wellpapp- och kartongbranschen kan jag konstatera att det var avtagande volymer under förra året, något som började redan i slutet av år 2022. Inflationen slog mot köpkraften och det noterade man mest beträffande sällanköpsvaror. Mot slutet av förra året, i november, december, planade det ut och nu känns det som om marknaden har stabiliserat sig. Jag tycker till och med att jag noterar en mindre uppåtgående trend nu under våren.

Under pandemin var intjäningen mycket bra för industrin och en starkt bidragande faktor var den kraftiga ökningen av e-handeln. Alla satt hemma och handlade. Nu har det lugnat ner sig, men enligt Thorbjörn Sagerström är e-handeln fortsatt en mycket bra sektor.

Stabilisering

Även när det gäller råmaterial har prisnivåerna stabiliserat sig. Tendens har på grund av minskad efterfrågan varit fallande det senaste året.

– Vi i wellpappbranschen känner av svängningar i konjunkturerna tidigt. Vi är en cyklisk bransch där cyklerna går i perioder om fyra, fem år, så har det alltid varit. Men, generellt tycker jag att man kan säga att det ledande ordet just nu är stabilisering.

Ny fabrik invigs snart

Mitt under pandemin tog DS Smith beslutet att bygga en helt ny fabrik på sjutton tusen kvadratmeter i industriområdet Bredasten utmed E4:an. Nu börjar man närma sig färdigställandet.

– Både i Mariestad och Värnamo hade vi två mindre arkfabriker i anslutning till de stora anläggningarna. Förra året stängde vi den i Mariestad och flyttade hit produktionen, en del maskiner hamnade i malpåse under ett tag. Snart stänger vi även den mindre enheten här samtidigt som vi bygger nya produktionslinjer i den nya fabriken.

– Den nya fabriken får mycket bättre flöden vilket ökar produktiviteten. Norden är en viktig marknad för DS Smith och koncernen investerar mycket här. Förra hösten öppnade vi till exempel i ny produktionsenhet i Finland.

Svårt utan förpackningar

Det är lätt att glida in i diskussioner om fiberbaserat versus plast. Thorbjörn Sagerströms inställning är att rätt material på rätt plats måste gälla, men han tror samtidigt att tåget har gått lite för plastindustrin, baserat på alla kundkontakter man har, och där skiftet från plast till fiber är en aktuell fråga.

– Wellpapp återvinns till nittiosju procent och det är oslagbart i de cirkulära diskussioner som förs nu för tiden. Men så klart ser vi fördelar med plast också och det finns många exempel på där plasten kombineras med våra lösningar.

– Det viktiga är trots allt att slå fast att förpackningsindustrin är samhällsviktigt och det har man insett på MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Vi har i förpackningsbranschen samhällsviktiga funktioner, utan förpackningar kan vi inte distribuera livsmedel eller till exempel läkemedel. Finns det inga förpackningar fungerar inte distributionen.

– Det är bara att konstatera att när jag föddes på 60-talet var vi tre miljarder människor på jorden, nu är vi snart tio miljarder. Utan förpackningar av papper, plast eller andra material skulle vi inte klara varuförsörjningen till dem och så lär det vara i framtiden också.

Intervjun är tidigare publicerad i tidningen Packnews no 1 2024.

http://shop.agi.se

 

Läs vidare

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x