Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

PUBLICERAD: 1 mars 2024
UPPDATERAD: 29 februari
Thorbjörn Sagerström ser positivt på utvecklingen i år.

Försäljningen av pappersförpackningar ökade dramatiskt under covid-19-pandemin i takt med att konsumenterna började använda e-handel. Sektorn upplevde dock en nedgång i volymer och priser under 2023 på grund av svåra marknadsförhållanden som till exempel inflationen. Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström som är vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för branschen och för hans eget företag.

Innan vi kom in på branschens läge konstaterade Thorbjörn Sagerström att det är ett Scanpackår vi är inne i, något han och företaget uppskattar. DS Smith har en tradition av att i en väl tilltagen monter ha nya teman och aktiviteter på Scanpack, och så blir det även i år. Vad det blir är dock en hemlighet.

– Vi gillar verkligen Scanpack, det är några trevliga dagar och vi tycker att det ska bli jättekul när det är dags, säger han och konstaterar att mässor fortsatt är viktiga.

– För tjugo, tjugofem år sedan sa man att det här med mässor inte var något vi kommer att ha i framtiden, att de kommer att dö ut. Jag trodde inte på det då, och gör det inte nu heller. I den digitala värld vi har nu är det ännu viktigare än tidigare att människor träffas, umgås och utbyter erfarenheter.

– Som jag ser det har mässor ett väldigt viktigt berättigande. Hos oss är det dessutom en kraftsamling. Organisationen engageras och har kul tillsammans både i förarbete och under själva mässan.

Marknadsläget

När vi kommer in på marknadsläget visar det sig att Thorbjörn Sagerström har en ljus syn på både nuläge och framtid.

– Genom Grafiska Föreningen träffar jag mycket folk i branschen och mitt intryck är att stämningen är bra ute bland företagen. Visst, det finns en del företag på tryckerisidan som har problem, men generellt går det rätt bra. Vi ser ingen ökning av varsel i branschen, speciellt inte inom förpackning och etikett.

– Om jag uttalar mig om både wellpapp- och kartongbranschen kan jag konstatera att det var avtagande volymer under förra året, något som började redan i slutet av år 2022. Inflationen slog mot köpkraften och det noterade man mest beträffande sällanköpsvaror. Mot slutet av förra året, i november, december, planade det ut och nu känns det som om marknaden har stabiliserat sig. Jag tycker till och med att jag noterar en mindre uppåtgående trend nu under våren.

Under pandemin var intjäningen mycket bra för industrin och en starkt bidragande faktor var den kraftiga ökningen av e-handeln. Alla satt hemma och handlade. Nu har det lugnat ner sig, men enligt Thorbjörn Sagerström är e-handeln fortsatt en mycket bra sektor.

Stabilisering

Även när det gäller råmaterial har prisnivåerna stabiliserat sig. Tendens har på grund av minskad efterfrågan varit fallande det senaste året.

– Vi i wellpappbranschen känner av svängningar i konjunkturerna tidigt. Vi är en cyklisk bransch där cyklerna går i perioder om fyra, fem år, så har det alltid varit. Men, generellt tycker jag att man kan säga att det ledande ordet just nu är stabilisering.

Ny fabrik invigs snart

Mitt under pandemin tog DS Smith beslutet att bygga en helt ny fabrik på sjutton tusen kvadratmeter i industriområdet Bredasten utmed E4:an. Nu börjar man närma sig färdigställandet.

– Både i Mariestad och Värnamo hade vi två mindre arkfabriker i anslutning till de stora anläggningarna. Förra året stängde vi den i Mariestad och flyttade hit produktionen, en del maskiner hamnade i malpåse under ett tag. Snart stänger vi även den mindre enheten här samtidigt som vi bygger nya produktionslinjer i den nya fabriken.

– Den nya fabriken får mycket bättre flöden vilket ökar produktiviteten. Norden är en viktig marknad för DS Smith och koncernen investerar mycket här. Förra hösten öppnade vi till exempel i ny produktionsenhet i Finland.

Svårt utan förpackningar

Det är lätt att glida in i diskussioner om fiberbaserat versus plast. Thorbjörn Sagerströms inställning är att rätt material på rätt plats måste gälla, men han tror samtidigt att tåget har gått lite för plastindustrin, baserat på alla kundkontakter man har, och där skiftet från plast till fiber är en aktuell fråga.

– Wellpapp återvinns till nittiosju procent och det är oslagbart i de cirkulära diskussioner som förs nu för tiden. Men så klart ser vi fördelar med plast också och det finns många exempel på där plasten kombineras med våra lösningar.

– Det viktiga är trots allt att slå fast att förpackningsindustrin är samhällsviktigt och det har man insett på MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Vi har i förpackningsbranschen samhällsviktiga funktioner, utan förpackningar kan vi inte distribuera livsmedel eller till exempel läkemedel. Finns det inga förpackningar fungerar inte distributionen.

– Det är bara att konstatera att när jag föddes på 60-talet var vi tre miljarder människor på jorden, nu är vi snart tio miljarder. Utan förpackningar av papper, plast eller andra material skulle vi inte klara varuförsörjningen till dem och så lär det vara i framtiden också.

Intervjun är tidigare publicerad i tidningen Packnews no 1 2024.

http://shop.agi.se

 

Läs vidare

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax

Nu blir restavfallet latavfall

Ringstorpsvägen 26 är först ut i Helsingborg med ett nytt sopsorteringskoncept, som innebär att restavfall byter namn till latavfall
Restavfall blir latavfallx

DS Smith ingår partnerskap med svenska Jonsac

DS Smith ingår ett avtal med svenska Jonsac. Partnerskapet innebär ett samarbete för att accelerera övergången från plast till papperspåsar inom e-handelsmarknaden i Europa.
Assets - imagesDS Smith Emballage-032 2024x

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax