Testbädden LignoCity får ett tillskott på 20 miljoner

PUBLICERAD: 9 augusti 2018
UPPDATERAD: 25 januari

”Det här är ett jättehäftigt projekt, som främjar utvecklingen mot en mer koldioxidsnål ekonomi och omställningen till ett biobaserat samhälle”, säger Paul Nemes.|Vid LignoCity utvinns lignin ur svartlut. Ligninet kan sedan omvandlas till olika produkter, bland annat bioplaster och kolfiberprodukter.

Testbädden LignoCity vid Bäckhammars bruk får ett tillskott på 20 miljoner kronor i ett utvecklingsprojekt med deltagande av RISE (projektägare), Paper Province, Kristinehamns kommun, Region Värmland, Nordic Paper och RenFuel.

Lignin, som är en restprodukt från massa- och pappersbruken, har stor potential och kan omvandlas till flera olika produkter som bränslen, bioplaster, kolfiberprodukter, mm. Vid testbädden LignoCity på Nordic Papers Bäckhammars bruk i Kristinehamns kommun bedrivs forskning och tester av ligninet. Anläggningen är den enda anläggning i världen, som kan producera skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning. Testbädden ägs av RISE.

Nu inleds ett projekt med syfte att utveckla LignoCity, hitta koldioxidsmarta lösningar kring ligninet och bygga upp nya affärsmodeller.

”Det är ett jättehäftigt projekt. Vi främjar utvecklingen mot en mer koldioxidsnål ekonomi och omställningen till ett biobaserat samhälle”, säger Paul Nemes, vice VD på Paper Province.

Projektets namn är ”Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity” och det ska pågå i tre år. Projektet  delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med tio miljoner kronor och det totala ekonomiska bidraget uppgår till 20 miljoner kronor.

Projektdeltagarna kommer att arbeta med hypoteser för hur små och medelstora företag samt startups kan dra nytta av den här typen av verksamhet. Medel finns avsatta för att kartlägga och hitta nya samarbetspartners som går att knyta till LignoCity.

”Projektet ska stötta utvecklingen av idéer i riktning mot kommersialisering, hela vägen från idé till produkt”, säger Paul Nemes.

 

 

Läs vidare

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Tingstad Group köper Converflex i Örnsköldsvik

Tingstad Group fortsätter växa via uppköp. Nyss var det OptiPack i Sunne, nu har man köpt Converflex i Örnsköldsvik.
Paul-Jigbergx

Senaste nytt

Världens största kraftlinermaskin startad hos SCA Obbola

Världens största maskin för tillverkning av kraftliner har nu tagits i drift hos SCA i västerbottniska Obbola, utanför Umeå.
_MG_

Ny serie trågpackare från Multivac premiärvisas på interpack

De nya trågpackarna från Multivac i TX6-serien är ett komplement i TX-serien som lanserades år 2019 med den helautomatiska TX 710.
TX 620

Stora förändringar i Nordisk Bioplastförenings styrelse

När Nordisk Bioplastförening höll årsmöte den 15 mars blev det stora förändringar vid val av styrelse.
Delar av nya styrelsenx

EU vägleder kring bioplast i ramdokument

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och hur de ska användas
kompost