Svenskt system mäter förpackningens klimatavtryck

PUBLICERAD: 12 mars 2024
UPPDATERAD: 11 mars
Presenting new product

Det nystartade svenska företaget UnPacked Technologies har utvecklat ett system som mäter, visualiserar och förbättrar förpackningslösningar för att nå bättre klimat- och kostnadseffektivitet. Artikeln publicerades först i tidningen Packnews no 1 2024.

Hur stort klimatavtryck har ditt företags alla produkt- och transportförpackningar? Vilka förpackningslösningar har den största potentialen för att spara koldioxidutsläpp och minska kostnader? Hur uppfyller vi återvinningskrav och cirkularitet för olika förpackningsmaterial på olika marknader och i olika länder? Dessa frågor kan verka enkla, men är ofta komplicerade att utreda. UnPacked Technologies har utvecklat ett expertsystem som med ett fåtal klick besvarar dina frågor i realtid så du kan fatta välgrundade och smarta beslut.

Att eliminera onödiga och ineffektiva förpackningar blir allt viktigare. Konsumenter efterfrågar klimateffektiva förpackningslösningar. Lagar och regelverk för hållbara förpackningslösningar behöver efterlevas. Detta gäller inte minst EU:s kommande Regulation on Packaging and Packaging Waste, som exempelvis ökar krav på såväl återvinning av förpackningar som minimering av förpackningars volym och vikt. Detta måste kunna mätas och rapporteras regelbundet. Dessutom bidrar smarta förpackningslösningar till stora miljö- och kostnadsbesparingar för företag med förpackade produkter.

Detta beror på att försörjningskedjor innehåller många aktiviteter, med många involverade aktörer, som måste synkroniseras för att efterfrågan på produkter ska tillgodoses effektivt. I dessa komplexa kedjor finns en faktor – förpackningssystemet – som påverkar alla delar av logistikprocessen, såsom att:

• Rätt förpackningsmaterial möjliggör cirkulära flöden och låg miljöpåverkan från materialets tillverkning.

• Rätt förpackning möjliggör enkel lagerhållning och effektiva transporter.

• Effektiva förpackningslösningar minskar returer på grund av produktskador.

• Förpackningar säljer produkten och hjälper konsumenterna att använda produkterna på rätt sätt.

Förpackningars betydelse sträcker sig således långt bortom att lägga produkter i en låda. Att optimera produkt- och transportförpackningar ökar försörjningskedjors effektivitet samtidigt som förpackningsavfall och logistikkostnader minimeras. Hur kan då varuägare och andra företag med förpackade komponenter eller produkter systematiskt optimera sina produkt- och transportförpackningar? Hur kan de eliminera onödiga och ineffektiva förpackningslösningar samt efterleva rapporteringskrav?

Vetenskapligt baserat

UnPacked Technologies är grundat av Henrik Pålsson, professor, och Daniel Hellström, docent, båda inom förpackningslogistik vid Lunds universitet företaget har utvecklat ett vetenskapligt baserat expertsystem som mäter, visualiserar och förbättrar ett företags samtliga förpackningslösningar. Systemet tar hänsyn till förpackningarnas totala klimat- och kostnadspåverkan genom att summera varje förpacknings påverkan från 1) materialets livscykel, 2) transporteffektivitet och 3) produktskydd (kassationer på grund av dåliga förpackningar). Utöver en rad olika klimatindikatorer, från CO2 vattenförbrukning, och kostnader stödjer systemet många andra förpackningsspecifika indikatorer, till exempel andel återvunna, fossilbaserade och plastbaserade förpackningar samt.

– Med ett fåtal klick kan förpackningsingenjörer, hållbarhetsansvariga eller affärsutvecklare zooma in på minsta detalj för en enskild förpackningslösning eller zooma ut för att exempelvis mäta företagets totala koldioxidpåverkan från alla förpackningar över tid, berättar Henrik Pålsson.

Henrik Pålsson.

– De kan också undersöka klimat- och kostnadseffekter av nya förpackningslösningar eller simulera förändringar i befintligt sortiment. Hur stora CO2-besparingar ger det till exempel att byta ut plast mot ett annat material för alla förpackningar på den svenska marknaden? Vad är kostnaden för detta?

AI-baserade logaritmer

Som stöd har systemet inbyggda AI-baserade algoritmer som ger användaren konkreta förbättringsförslag. Systemet kan exempelvis föreslå att vissa förpackningslösningar behöver extra skyddande hörn för att minska kassationer, i de fall då det ger ett totalt sett lägre koldioxid- och kostnadsavtryck. Ett annat exempel är att algoritmerna föreslår om det finns befintliga förpackningslösningar som kan användas som bas för nya produkter.

Expertsystemet möjliggör en digital transformation av packaging management. Det är kompatibelt med de vanligaste affärssystemen och därmed enkelt att integrera med Microsoft Dynamics, SAP och andra affärssystem. I stället för att lägga stora resurser på att manuellt undersöka enskilda förpackningars klimatavtryck vid förfrågningar, ofta i egenutvecklade Exceldokument eller liknande, erbjuder detta system företag att ta ett tekniksprång där de får datadrivna insikter som eliminerar onödiga och ineffektiva förpackningar, minskar kostnader och säkerställer att lagar och regelverk efterlevs.

Daniel Hellström.
Utvecklats i samverkan med industrin

– Vi har utvecklat systemet i samverkan med industrin, framför allt stora företag inom handel och tillverkning. Det har testats, demonstrerats och använts på ett multinationellt företag och förra året valdes det in på Kungliga Vetenskapsakademiens (IVA:s) 100-årslista över projekt med störst potential för nyttiggörande, säger Daniel Hellström.

– För närvarande implementeras systemet hos flertalet handels- och livsmedelsföretag. Att implementera denna typ av system är ett naturligt steg att ta för företag som vill få full kontroll över sina produkt- och transportförpackningar, oavsett om företaget har ett begränsat antal varianter eller tusentals förpackningslösningar med mängder av komponentleverantörer och komplexa försörjningskedjor.

Mer info finns på www.unpacked.se.

Läs vidare

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Här får plastförpackningar skulden igen

I de flesta fall blir vi glada när media skriver om oss och plaståtervinning. Men nu har det blivit väldigt fel skriver Svensk Plaståtervinning på LinkedIn. Det handlar om en artikel som blandar ihop plastförpackningar med övrigt plastavfall. Så här skriver Svensk Plaståtervinning.
Aftonx

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Snopet för Mondi, det blev IP som köper DS Smith

International Paper och DS Smith meddelade har nått en överenskommelse om villkoren för en affär där IP köper DS Smith.
alexander-grey-8lnbXtxFGZw-unsplashx

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy