Svensk Plaståtervinning startar koldioxidavskiljning i Norge

PUBLICERAD: 27 april 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Sådan plast och annat avfall, som inte kan behandlas av Svensk Plaståtervinning, ska nu i stället gå till koldioxidavskiljning i Norge. (Bild Svensk Plaståtervinning/Peter Holgersson)|”Jag är glad och stolt över det här samarbetet”, säger Mattias Philipsson. (Bild Svensk Plaståtervinning/Peter Holgersson)
|Avfallet från Svensk Plaståtervinning skickas till Renors anläggning i norska Brevik. (Bild Renor)

Svensk Plaståtervinning ska starta koldioxidavskiljning tillsammans med norska företaget avfallsspecialisten Renor av sådan plast och annat avfall, som inte kan processas i företagets hypermoderna anläggning Site Zero, som håller på att uppföras i Motala.

Restavfallet från Motala ska skickas till Renors anläggning i norska Brevik, där det behandlas och sedan användas av Renors moderbolag Norcem – en del av Heidelberg Cement Group – som kolersättande bränsle vid deras cementtillverkning, också den belägen i Brevik.

Den koldioxid, som genereras vid cementtillverkningen, avskiljs och fångas upp med hjälp av så kallad CCS-teknik och fraktas på fartyg till den norska västkusten, där den pumpas i pipelines till slutförvaring under havsbotten i Nordsjön. På så sätt uppstår inga negativa koldioxidutsläpp.

”Jag är glad och stolt över det här samarbetet”, säger Mattias Philipsson. (Bild Svensk Plaståtervinning/Peter Holgersson)

”Jag är mycket glad och stolt över det här samarbetet, som gör att vi både kan hjälpa till att ersätta kol som bränsle och dessutom undvika utsläpp vid förbränningsprocessen.”, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

”Det här möjliggör en cirkulär ekonomi. Vi nyttjar alla resurser i avfallet och får samtidigt bort oönskade ämnen ur kretsloppet. CCS är en av de absolut bästa industriella teknikerna för att reducera koldioxidutsläpp”, säger Jarle Haugedal, VD på Renor.

För Svensk Plaståtervinning är visionen med anläggningen Site Zero i Motala att man ska kunna återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll i ett cirkulärt kretslopp och utan negativ klimatpåverkan. Nyckeln för den cirkulära återvinningen på Site Zero är enligt Svensk Plaståtervinning en effektiv sortering. Ingen anläggning i världen kommer att ha samma kapacitet att sortera ut så många plastsorter och återvinna dem separat, utan onödig kvalitetsförsämring av materialet.

”Med Site Zero skapar vi förutsättningar för att kunna sortera ut i stort sett alla plastsorter, som finns på den svenska marknaden. Men det kommer alltid att komma in oönskat avfall, som inte kan vara i kretsloppet, och då är det optimalt att utan klimatpåverkan kunna energiutvinna det avfallet med CCS-teknik”, menar Mattias Philipsson.

N.B.: Geologisk lagring av koldioxid – Carbon Capture and Storage eller CCS – är en teknik där koldioxid från större punktutsläpp av koldioxid från exempelvis kolkraftverk, gaskraftverk, stålverk och cementindustrier avskiljs från rökgaser och lagras i geologiska formationer djupt under markytan eller havsbottnen. (Källa Wikipedia)

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}