Svensk Plaståtervinning skapar paradigmskifte med PCR-material

PUBLICERAD: 6 mars 2023
UPPDATERAD: 6 mars

Svensk Plaståtervinning och ICA lanserar en ny cirkulär plastförpackning av 95 procent återvunnen plast från svenska hushåll för packning av tvättmedlet Skona.

Plasten i förpackningen har samlats in av hushållen, sorterats ut av Svensk Plaståtervinning och slutligen blivit en ny plastförpackning. Skonaflaskan är ett resultat av flera aktörers samarbete och vision att skapa cirkulära plastflöden i stor skala som minskar utsläppen, minimerar behovet av ny fossil plast, och bygger upp en marknad för återvunnen plastråvara. Satsningen kommer före den EU-lagstiftning som väntas komma 2030.
Förbränningen av plast motsvarar 8 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, men effekterna av framställningen och produktionen av plasten leder till lika stora utsläpp. Klimatpåverkan börjar redan när oljan utvinns i andra länder, samt vid transport, raffinering och produktion av ny fossil plast.

— FN uppskattar att plastindustrin är den snabbast växande källan till industriella växthusgaser i världen och kan stå för 19 procent av den totala koldioxidbudgeten år 2040. Om vi ska kunna nyttja plastens många positiva egenskaper även i framtiden måste vi göra den cirkulär, menar Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

Illustrerar idealbilden

— Den nya Skonaflaskan banar väg för att plastförpackningar nu kan bli en del av den cirkulära ekonomin. Den illustrerar idealbilden av det cirkulära system som vi försöker bygga upp, där en förbrukad plastförpackning blir en ny plastförpackning. Det här har varit ett mycket viktigt projekt som kommer att skapa ett paradigmskifte för plaståtervinningen. När vi får till cirkulariteten kan vi minimera utsläppen från förbränningen och strypa behovet av ny plast, menar Mattias Philipsson.

95 procent av plasten i flaskan är återvunnen PCR.

— Inom ICA har vi stort fokus på att minimera förpackningars miljöpåverkan och att bidra till mer cirkulära plastflöden. Genom vår nya Skonaflaska följer vi inte bara våra egna ambitioner i att öka användningen av återvunnen plast, utan visar också tydligt för kunderna hur deras val av produkt, och att de lämnar förpackningar till återvinning, bidrar till ett mer hållbart samhälle och hållbara produkter. Det tror vi kommer att vara mycket uppskattat, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

Med den nya anläggningen Site Zero, som sätts i drift under hösten, kommer Svensk Plaståtervinning att kunna producera nya cirkulära plastförpackningar av ett tiotal plastsorter. Precis på motsvarande sätt som Skonaflaskan.

Går före förväntad EU-lagstiftning

Från 2030 föreslås det att bli lag på att varje plastförpackning som släpps ut på den europeiska marknaden ska innehålla återvunnen plastråvara, som ett led i att göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin. Exempelvis ska förpackningar i kontakt med livsmedel innehålla 10 procent återvunnen plastråvara och övriga förpackningar 35 procent. En förutsättning för att producenter av plastförpackningar ska kunna följa den nya lagstiftningen är att det finns högkvalitativ återvunnen plastråvara att tillgå, det vill säga att det finns cirkularitet på marknaden.

— Med Skonaflaskan går vi före lagstiftningen och bygger ett cirkulärt system och en marknad för återvunnen plastråvara i Sverige. Det skapar förutsättningar för att våra kunder och Sverige ska kunna nå uppsatta klimatmål, menar Mattias Philipsson.

För att skapa den cirkulära Skonaflaskan har hela kedjan hjälpts åt. Konsumenterna har sorterat använda förpackningar, Svensk Plaståtervinning har sorterat ut och separerat den specifika plastsorten, Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL) har tvättat och granulerat materialet och ICA har i samarbete med Nopa Nordic producerat den nya tvättmedelsflaskan som finns på butikshyllor i hela landet vecka 11.

— Det är det cirkulära sättet att tänka som är unikt i det här samarbetet. Att låta hushållsinsamlad plast omvandlas till nya plastförpackningar som den här Skonaflaskan är det optimala sättet att skapa ett hållbart cirkulärt system, säger Mette Rothmann, försäljningschef Nopa Nordic A/S.

Läs vidare

Dow och Procter & Gamble utvecklar ny återvinningsteknik

Dow och Procter & Gamble Company har tecknat ett utvecklingsavtal (JDA) för att skapa en ny återvinningsteknik.
Avfallx

Mindre CO2 när Coop byter från glas till plast i sillburkarna

En av årets stora mathelger är runt knuten. Två av Coops sillnyheter för året kommer i plastburkar – en förändring som nu ska appliceras på all Coop sill i glasburk.
Coop sillx

Med kombinationen papper och plast sparar Arla 32 ton plast om året

Trenden att ersätta plastförpackningar med förpackningar som kombinerar papper och plast fortsätter bland varumärkesägare med den tveksamma motiveringen att det är bättre för miljön.
Arlax

Framgång i forskning om återvinningsbara flexibla barriärförpackningar

Forskningsprojektet Circ Pack är avslutat efter drygt två år. Projektets syfte var att samla värdekedjan för att undersöka hur flexibla barriärförpackningar, som ofta används för livsmedel, ska kunna återvinnas. Tack vare projektet finns nu en framkomlig väg mot återvinningsbarhet för förpackningarna.
Filmx

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax