Svensk Plaståtervinning och FTI med i organisationen RecyClass

PUBLICERAD: 10 november 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Genom medlemskap i RecyClass kan Svensk Plaståtervinning och FTI påverka framtidens plaståtervinning på Europanivå. (Bild Svensk Plaståtervinning/Peter Holgersson AB)||Rickard Jansson är utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning. (Bild Svensk Plaståtervinning)

Svensk Plaståtervinning och Förpackningsinsamlingen (FTI) avser att bli medlemmar i RecyClass och därmed anta organisationens vetenskapliga riktlinjer för återvinningsbara plastförpackningar.

Medlemskapet innebär fördelar för producentkunderna och gör att Svensk Plaståtervinning och FTI får möjlighet att vara med och påverka framtidens plaståtervinning på Europanivå.

RecyClass är en branschöverskridande organisation, som arbetar för att främja återvinningsbarheten av plastförpackningar i Europa. Genom sina tekniska kommittéer för RecyClass samman förpacknings- och återvinningsindustrierna.

Aktiviteter inom RecyClass inkluderar bland annat utveckling av utvärderingsprotokoll för återvinningsbarhet och vetenskaplig testning av innovativa material. Organisationen driver det ledande europeiska samarbetet för gemensamma riktlinjer för vad som bör klassas som återvinningsbara förpackningar.

Rickard Jansson är utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning. (Bild Svensk Plaståtervinning)

”Vi ser flera fördelar med att bli medlemmar i RecyClass, där den kanske viktigaste är att vara en del av, och samarbeta, i ett system som verkar för att fastställa väl grundade designkriterier för återvinning. Därutöver ges möjlighet att få inblick i pågående testprogram och arbeta tillsammans med övriga medlemmar”, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

Som medlemmar i RecyClass kommer Svensk Plaståtervinning och FTI att verka för en stegvis harmonisering av sina befintliga riktlinjer med RecyClass, vilka också är baserade på vetenskapliga testmetoder. Det innebär bland annat att det blir enklare för sådana producentkunder, som har produkter på flera internationella marknader.

Utöver tillgången på vetenskapliga guidelines, såväl för befintliga som för nya förpackningar och förpackningsmaterial, får Svensk Plaståtervinnings och FTI:s producentkunder tillgång till verktyg för utvärdering och klassning av sina förpackningar. Det finns även möjlighet att ansöka om certifikat hos oberoende tredje part för återvinningsbarhet och mängden återvunnet material i plastförpackningar, vilka kan användas i producenternas kommunikation gentemot marknaden.

Majoriteten av plastförpackningarna som varit klassade som återvinningsbara kommer att fortsätta att vara det även i det nya systemet.

”Den största förändringen är att tillåten halt av barriärmaterialet EVOH höjs för flexibla förpackningar av PE samt styva förpackningar av PE och PP. Det kommer att möjliggöra en övergång från multilaminatförpackningar, som inte är återvinningsbara, till monomaterial-förpackningar med EVOH som barriär. Det är en viktig transformering, som framför allt är nödvändig för förpackningar, som tillämpas för att förlänga hållbarheten på den förpackade varan, exempelvis livsmedel”, menar Rickard Jansson.

Enligt ett pressmeddelande avser Svensk Plaståtervinning och FTI att ta ett första steg i harmoniseringen med RecyClass principer under inledningen av 2023. Den populära Plastmanualen, som är Svensk Plaståtervinnings och FTI:s guide för design för återvinning, kommer att uppdateras och fortsätta att vara tillgänglig på den svenska marknaden. Arbetet med revideringen kommer att pågå under november och december 2022, då den nya utgåvan går ut på remiss, så att en ny version av Plastmanualen kan publiceras senast 1 januari 2023. Nya kriterier för förpackningsavgifter för plastförpackningar kan börja att gälla från 1 april 2023, då ändringarna behöver aviseras tre månader innan de börjar att gälla.

Mer om RecyClass hittar du HÄR (engelska)!

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax