Svensk Plaståtervinning får miljonstöd från Klimatklivet

PUBLICERAD: 17 juni 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Med hjälp av ett finansiellt stöd på 102 miljoner kronor från Klimatklivet ska Svensk Plaståtervinning uppföra en speciell sorteringslina för svårt förorenad och eftersorterad plast från förbränningsanläggningar. (Bild Peter Holgersson AB)|Full snurr hos Svensk Plaståtervinning! Bilden är tagen inne i en sorteringstrumma för plastförpackningar. (Bild Peter Holgersson AB)|Mattias Philipsson är VD på Svensk Plaståtervinning. (Bild Svensk Plaståtervinning)

Svensk Plaståtervinning får 102 miljoner kronor i stöd för att investera i en ny och banbrytande sorteringsteknik för eftersorterad plast från avfallsförbränningsanläggningar. Stödet kommer från Klimatklivet, som är Naturvårdsverkets investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen.

Svensk Plaståtervinning skriver att den specialdesignade sorteringslinan kan hantera plast, som tidigare varit mycket svår och komplex att sortera och återvinna.

Full snurr hos Svensk Plaståtervinning! Bilden är tagen inne i en sorteringstrumma för plastförpackningar. (Bild Peter Holgersson AB)

Eftersortering av plast vid avfallsförbränningsanläggningar innebär att plast sorteras ut från hushållsavfallet för att därmed undvika förbränning, som ger klimatutsläpp. Plasten kan i stället transporteras till Svensk Plaståtervinning för ytterligare sortering och återvinning vid företagets stora plastsorterings- och återvinningsanläggning Site Zero, som nu är under uppförande i Motala.

Sverige får allt fler eftersorteringsanläggningar. Den anläggning, som finns i Brista, var först i Sverige, följt av Högdalens, som är under uppförande. Och i början av juni offentliggjorde Tekniska verken i Linköping att de också avser bygga en eftersorteringsanläggning.

”Utvecklingen med eftersorteringsanläggningar är bra, vi behöver samla in och återvinna de plastförpackningar som av misstag eller okunskap, inte källsorteras och därför hamnar i hushållsavfallet. Men materialet är mycket förorenat och därför svårare att återvinna. När vi nu bygger Site Zero i Motala kan vi – tack vare stödet från Klimatklivet – investera i en ny sorteringslina, som är tekniskt anpassad för att sortera förorenad plast från just dessa anläggningar”, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

Mattias Philipsson är VD på Svensk Plaståtervinning. (Bild Svensk Plaståtervinning)

Svensk Plaståtervinning blir den första och enda aktören i Sverige, som resurseffektivt kan ta emot plastförpackningar från eftersorteringsanläggningar. Plasten kommer att sorteras på Site Zero för att därefter återvinnas mekaniskt eller kemiskt, vilket kommer att ske på samma sätt som korrekt källsorterade plastförpackningar från landets många återvinningsstationer eller fastighetsnära insamlingar.

Svensk Plaståtervinning påpekar att eftersorteringen visserligen är ett viktigt led i klimatomställningen men att det inte kan ersätta konsumenternas källsortering av plastförpackningar.

”Kvaliteten på det eftersorterade materialet är mycket sämre vilket gör att återvinningen, trots ny teknik, blir svårare och dyrare. Det fungerar därför inte som huvudalternativ. Alla konsumenter behöver därför fortsätta att källsortera sina plastförpackningar och eftersorteringen ska bara ses som en reservmetod”, påtalar Mattias Philipsson.

Svensk Plaståtervinnings mål är att till år 2025 uppnå en återvinningsgrad på 55 procent av plastförpackningar från hushåll och där kan plasten från eftersorteringsanläggningarna bidra till att mer plastförpackningar samlas in.

”Om vi hjälps åt kommer vi att kunna nå 55 procents återvinningsgrad. Men då behöver konsumenterna källsortera mer och producenterna öka andelen återvinningsbara förpackningar. Vi på Svensk Plaståtervinning står för den sista delen, och med uppförandet av Site Zero har vi alla förutsättningar att bidra till att nå målet”, avslutar Mattias Philipsson.

—————————————————-
Svensk Plaståtervinning AB erbjuder ett rikstäckande system för insamling och cirkulär återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Bolaget bygger nu Site Zero, världens största och mest effektiva plaståtervinningsanläggning, i Motala, vilken ska tas i drift under 2023. Site Zero skapar förutsättningar för att cirkulärt återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll, med lägsta möjliga klimatavtryck.

Svensk Plaståtervinning, som har huvudkontor i Motala och ett 80-tal anställda, ägs av Plastbranschens Informationsråd, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Tillsammans med de fyra övriga materialbolagen (Svenska Metallkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning) äger Svensk Plaståtervinning företaget FTI (Förpackningsinsamlingen) som hanterar insamlingen av plastförpackningar.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax