Svåröppnade förpackningar ger allvarliga konsekvenser

PUBLICERAD: 14 november 2023
UPPDATERAD: 14 november
Bild: Reumatikerförbundet

En enkät genomförd av Reumatikerförbundet visar att 43 procent skadar sig när de försöker öppna förpackningar. Hela 45 procent uppger att de har problem flera gånger i veckan när de ska öppna en förpackning.

”Antingen får jag vara utan mat, medicin eller vad det nu kan vara tills det kommer någon som kan hjälpa mig!” Orden kommer från en person som besvarat Reumatikerförbundets enkät om förpackningar.

Resultatet av en ny enkätundersökning visar på ett allvarligt vardagsproblem för den stora gruppen i samhället med nedsatt handfunktion. 43 procent skadar sig när de försöker öppna förpackningar. 45 procent uppger att de har problem flera gånger i veckan när de ska öppna en förpackning. Många människor är helt beroende av apotekspersonal, familj eller grannar för att kunna komma åt sin medicin.

– Resultatet av vår enkät visar på ett allvarligt problem. En stor grupp i vårt samhälle har sänkt livskvalitet på grund av dåligt anpassade förpackningar och produkter. Som vi ser det är det en rättighet att kunna öppna och försluta en förpackning utan att behöva be om hjälp eller för den delen skada sig. Drygt 55 procent väljer dessutom bort nya förpackningar till förmån för produkter de vet att de kan öppna. Det är något som förpackningsindustrin och produktägarna borde tänka på när de ska lansera en ny eller vidareutveckla en förpackning, säger Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet.

Minst 1,5 miljoner människor i Sverige har konstaterad nedsatt handfunktion. Orsakerna kan vara flera, till exempel reumatisk sjukdom som reumatoid artrit. Ofta påverkas även handfunktionen efter en stroke, vid multipel skleros, diabetes och ryggmärgsskador. Sveriges åldrande befolkning är också drabbade då handstyrkan blir sämre med åldern.

För många människor är det komplicerat och allt för ofta omöjligt att kunna öppna till exempel en medicin- eller livsmedelsförpackning. Detta påverkar i hög grad deras livskvalitet.

Reumatikerförbundet har under oktober månad genomfört en enkät bland sina egna medlemmar och också medlemmarna i PRO, SPF Seniorerna och Neuro. Underlaget är baserat på svar från 2 663 personer som svarat på alla frågor i enkäten.

Enkätresultat

Händer det att du inte kan få upp en förpackning?
Ja 96,15%
Nej 4,08%

Om du svarade ja på frågan ovan: Hur ofta händer det?
Varje dag 11,60%
Flera gånger i veckan 45,14%
Någon gång i månaden 34,60%
Mer sällan 9,79%

Om du har problem att öppna, vad gör du då?
På denna fråga kunde de svarande uppge mer än ett alternativ.
Ber någon annan att öppna 62,32%
Kastar den 1,04%
Använder redskap 68,86%

Om du använder redskap, vad använder du?
De vanligaste svaren var sax, kniv, hjälpmedel för skruvlock, nötknäppare, tänderna, burköppnare, blisteröppnare, tång, skruvmejsel, hammare.

Har det hänt att du har skadat dig när du använder redskap för att få upp en förpackning?
Ja 42,98%
Nej 57,29%

Händer det att du väljer bort en produkt som du är osäker på om du får upp och i stället väljer en förpackning som du vet att du får upp utan problem?
Ja 55,50%
Nej 44,89%

Om du har problem att öppna förpackningar, vilken typ av förpackning tycker du är svårast att öppna? Uppge produktens namn
De vanligaste svaren svar juice- och mejeriförpackningar, läkemedelsförpackningar, vakuumförpackat kaffe, charkuterier i plastförpackning, konservburkar, förpackningar med drag-ring och glasburkar med metallock.

Läs vidare

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

AI ger Amazon effektivare förpackningar

Amazon har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI)-system med namnet Package Decision Engine, som förändrar hur produkter paketeras och levereras över hela världen. Systemet minskar skadorna på transporterade produkter och förbrukningen av förpackningsmaterial.
amazonx

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432

Walki fortsätter investera i Centraleuropa

Walki har genomfört en investering på över 6 MEUR i en toppmodern produktionslinje vid sin fabrik i Steinfurt. Linjen är nu redo att börja producera åt kunder som går över till fiberbaserade material.
Walki

Senaste nytt

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

Affär på Drupa: Först i Norden med bjässe från MGI

Norska RK Grafisk stärker sina möjligheter till förädling med partiell lack och varmfoliering genom att investera i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Affären gjordes på Drupa och installationen blir den första i Norden.
jetvranish

Nationell insamlingskris av plastförpackningar enligt Svensk Plaståtervinning

Vi har en allvarlig, nationell insamlingskris av plastförpackningar i Sverige säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.
Foto: Peter Holgersson AB

Mondi och traceless lanserar en biobaserad coating som drastiskt minskar CO2

Mondi och det tyska företaget traceless har etablerat ett partnerskap för utveckling av biobaserade coatings. Nu är den första produkten klar. Den sägs minska CO2-utsläppen med 95 procent.
MNDPR291a