Rekordstor anläggning för plastsortering invigd i Motala

PUBLICERAD: 29 maj 2019
UPPDATERAD: 25 januari

Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning (f.d. Plastkretsen) höll invigningstal i Motala.

Europas största och effektivaste anläggning för sortering av plastförpackningar har invigts i Motala, med drygt 150 gäster på plats. Här kan alla plastförpackningar från de svenska hushållen sorteras helt automatiskt.

Anläggningen. som är belägen i Motala Företagspark (fd. Electrolux lokaler), har kostat 265 miljoner kronor att färdigställa och är finansierad av branschen, dvs. de företag som omfattas av producentansvaret för plastförpackningar.

Anläggningen drivs av det som tidigare hette Plastkretsen, men som i samband med invigningen bytte namn till Svensk Plaståtervinning.

Svensk Plaståtervinning skriver i ett pressmeddelande att man har en tydlig vision – alla plastförpackningar på den svenska marknaden ska återvinnas och bli nya plastprodukter. Med Europas största och effektivaste anläggning för plaståtervinning tar företaget ett stort steg i rätt riktning.

”Plast är ett fantastiskt material, som gör vårt samhälle möjligt på så många sätt, men vi vet också att plast som inte återvinns är slöseri med våra gemensamma resurser. För att vi ska kunna använda plast i framtiden krävs en ansvarsfull och effektiv insamling och återvinning. Nu har vi förutsättningarna för att ta tillvara plastens värde som återvunnen råvara fullt ut”, sade Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning, i sitt invigningstal.

I anläggningen, som kan sortera 20 ton plastmaterial per timme, finns kapacitet att ta emot alla plastförpackningar från samtliga svenska hushåll. Den kan dessutom sortera ut 10 olika fraktioner med en renhetsgrad på över 95 procent.

”Det gör att plastråvaran, som lämnar vår anläggning, är av mycket hög kvalitet och kan användas till många nya plastprodukter. På så sätt ger vi plasten nytt liv”, sade Mattias Philipsson.

I samband med invigningen av sorteringsanläggningen i Motala anordnades också en paneldebatt, som leddes av IVL:s avfallsexpert och regeringens utredare Åsa Stenmarck. I debatten deltog representanter från plastproducenterna, Svensk dagligvaruhandel, Sveriges kommuner och landsting, Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige.

Debattdeltagarna enades om att, tillsammans med Svensk Plaståtervinning, arbeta för att nå EU:s återvinningsmål fem år innan utsatt tidplan. Redan till årsskiftet 2019/2020 ska aktörerna presentera en åtgärdsplan för att nå det ambitiösa målet.

”Jag är både glad och stolt över att alla aktörer stödjer initiativet som vi kallar ´Plastsprånget 2025´. Det betyder att vi år 2025 ska ha uppnått målet om 55 procents återvinning. Det stärker förutsättningarna för att Sverige ska bli världsledande på återvinning av plastförpackningar”, säger Mattias Philipsson.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax