Stora plastorganisationer går samman i gemensamt initiativ

PUBLICERAD: 18 mars 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Fyra stora europeiska plastorganisationer samlas nu under gemensamma initiativet PolyREC som ska övervaka och rapportera om plaståtervinning i Europa. (Bild Freepik)|Logotypen för den nya övergripande polymerorganisationen PolyREC.

Fyra stora europeiska plastorganisationer, som representerar allt från råvaruproducenter till plaståtervinnare, går nu samman under initiativet och paraplyorganisationen PolyREC, som ska övervaka, verifiera och rapportera om läget och utvecklingen av plaståtervinning i Europa.

Logotypen för initiativet PolyREC.

De fyra organisationerna är Petcore Europe®, PlasticsEurope®, Plastics Recyclers Europe®, och VinylPlus® och de har gemensamt kommit överens om att gå samman för att bilda PolyREC, med avsikten att säkerställa spårbarhet, transparens och förtroende för återvunna material längs hela plastens värdekedja.

Som arbetsredskap kommer PolyREC bland annat att använda ett gemensamt datainsamlingssystem med namnet RecoTrace. Man kommer också att använda sig av organisationen VinylPlus datainsamlingsprogram Recovinyl, som med 20 års erfarenhet blivit något av en standard för trovärdig och tillförlitlig insamling av återvinningsdata.

”Den europeiska PVC-industrin har genom VinylPlus lärt sig vikten av övervakning och rapportering. Vi är därför glada att kunna dela denna långvariga erfarenhet och samarbeta med alla plastindustrisektorer för att öka spårbarheten för återvunnen plast längs hela värdekedjan”, säger VinylPlus VD Brigitte Dero.

I ett pressmeddelande skriver PolyREC att initiativet kommer vid en tidpunkt då övervakning av polymercirkularitet är av största vikt liksom när det gäller att uppfylla kraven på spårbarhet och uppfylla branschövergripande plaståtervinningslöften

”Att sätta upp mekanismer, som bevisar framsteg för att driva plastcirkularitet på ett transparent sätt, är ett måste, om vi ska kunna uppfylla EU: s mål och intentionerna bakom Circular Plastics Alliance (CPA). Bildandet av PolyREC, som täcker återvinnare, råvaruproducenter och konverterare inom plastprodukter, är ett viktigt steg mot ett trovärdigt och systemiskt tillvägagångssätt för att verkligen förbättra produktion, insamling och återvinning av plast.”, säger Ton Emans, president i Plastics Recyclers Europe (PRE).

”Petcore Europe har varit banbrytande inom övervakningen av PET-återvinning i Europa sedan 1990-talet, och vårt deltagande i ett gemensamt system för övervakning av återvunnen plast inom EU är både logiskt och rätt i tiden”, säger Petcore Europes VD Christian Crépet i en kommentar.

”Vi är mycket glada över att medverka i ett samarbete för att skapa detta unika övervakningssystem för polymerer samtidigt som vi drar nytta av det inarbetade och beprövade Recovinyl-systemet. Vi ser detta som en avgörande milstolpe i vår resa mot cirkulär plast”, kommenterar Virginia Janssens, VD för PlasticsEurope.

PolyREC skriver i sitt pressmeddelande att andra intresserade organisationer är välkomna att delta i initiativet.

———————————————————-
Kort info om de fyra organisationerna som bildar PolyREC:

Petcore Europe har mer än 100 medlemmar och främjar återvinning och cirkularitet inom PET-produkter som flaskor,termoformar, mm. Petcore Europe är en av de grundande medlemmarna av European Pet Bottle Platform som både fastställer riktlinjer för återvinning och utvärderar återvinningsbarheten för PET-baserade termoformar och flaskor.

PlasticsEurope är en paneuropeisk sammanslutning av plasttillverkare med kontor i hela Europa. PlasticsEurope har cirka 100 medlemmar, vilka producerar mer än 90 procent av alla polymerer i Europa. Organisationens syfte är att öppet samarbeta med intressenter och leverera lösningar som är säkra, cirkulära och hållbara.

Plastics Recyclers Europe (PRE) representerar europeiska plaståtervinningsföretag, som omarbetar plastavfall till nytt plastmaterial avsett för produktion av nya artiklar. Enligt PRE är plaståtervinningsföretag viktiga för plastens cirkularitet och övergången till cirkulär ekonomi. Plaståtervinning i Europa är en snabbt växande sektor med över 3 miljarder euro i omsättning, 8,5 miljoner ton installerad återvinningskapacitet, 600 företag och över 20.000 anställda.

VinylPlus arbetar för en hållbar utveckling av den europeiska PVC-industrin. VinylPlus-programmet utvecklades genom öppen dialog med intressenter, inklusive industri, icke-statliga organisationer, tillsynsmyndigheter, företrädare för civilsamhället och PVC-användare. VinylPlus täcker 27 EU-länder plus Norge, Schweiz och Storbritannien. VinylPlus är registrerat som ett SMART-partnerskap på plattformen för FN:s partnerskap för hållbar utveckling.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax