Stora Ensos Q1: ”Enastående resultat i en turbulent värld”

PUBLICERAD: 28 april 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky har anledning att se glad ut – interimsrapporten för årets första kvartal visar på ”enastående resultat i en turbulent omvärld”..! (Bild Stora Enso)|”Den förnybara framtiden växer i skogen” – en slogan som Annica Bresky avslutar sina bokslutskommentarer med. (Bild Stora Enso)

Trots den stora turbulensen i världen kan globala skogs- och förpackningskoncernen Stora Enso idag presentera en mycket positiv delårsrapport för årets första kvartal med det högsta operativa rörelseresultatet på 20 år och en rekordhög rörelsemarginal på 18 procent.

Av rapporten – som bär titeln ”Enastående resultat i en turbulent omvärld” – framgår att Stora Ensos omsättning under första kvartalet ökade med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och i reda pengar ökade från 2,276 miljarder euro (ca 23,7 miljarder kr) till 2,798 miljarder euro (ca 29,1 miljarder kr).

Det operativa rörelseresultatet under kvartalet ökade med 53 procent, från 328 miljoner euro Q1 2021 till 503 miljoner euro Q1 2022 och den operativa rörelsemarginalen ökade från 14,4 procent till 18,0 procent. Rörelseresultatet (enligt redovisningsstandarden IFRS) ökade med hela 245 procent, från 161 miljoner euro till 394 miljoner euro.

”Året har börjat mycket starkt för Stora Enso. Vår lönsamhet har varit rekordhög och vi har, i en mycket turbulent omvärld, behållit tillväxttakten från förra året. Vi har sett en stark efterfrågan på våra produkter med höga priser och stabila volymer i alla segment och regioner. Vår strategiska positionering och investeringar i tillväxt inom förnybara material lönar sig. Det är också inom våra fokusområden som vi gör bäst ifrån oss. Detta har lett till vårt högsta operativa rörelseresultat på runt 20 år och en rekordhög rörelsemarginal”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky i sin kommentar till resultatet för första kvartalet 2022.

I rapporten konstaterar Annica Bresky också att det har varit ett kvartal med nya geopolitiska utmaningar i och med kriget i Ukraina, och dessutom med kvarvarande effekter av pandemin och störningar i leveranskedjan. Stora Enso tog tidigt ställning för att stödja Ukraina genom att stoppa sina ryska verksamheter.

Konsumentkartong är ett produktområde som Stora Enso satsar allt mer på, medan man väsentligt drar ner på affärsområdet Paper. (Bild Stora Enso)

”Säkerheten för våra 1.100 medarbetare i Ryssland har varit, och är fortfarande, vår högsta prioritet. Samtidigt arbetar vi med att försöka minimera störningarna för våra kunder. Vårt direkta och indirekta ägande av skog i Sverige och Finland har gett oss värdefull tillgång till träråvara, som kompenserar för de uteblivna ryska volymerna. I stort är påverkan på omsättning och resultat ringa, då Ryssland endast stod för tre procent av koncernens omsättning år 2021”, säger Annica Bresky.

Stora Ensos strategi innebär att man ska inrikta verksamheten på tillväxt i koncernens viktigaste fokusområden.

”Papper är inte ett strategiskt tillväxtområde för oss. Vi har därför inlett en försäljningsprocess för fyra av våra fem pappersanläggningar, medan vi behåller anläggningen i Belgien för en eventuell framtida konvertering”, konstaterar Annica Bresky. (Läs mer HÄR)

Under de senaste cirka 15 åren hr Stora Enso drastiskt minskat sin exponering inom papper från 70 procent till ungefär 15 procent av koncernens omsättning.

”Anläggningarna, som är till salu, är konkurrenskraftiga och verksamma inom attraktiva papperssegment med allt bättre marknadsvillkor. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta ansvarsfulla nya ägare som kan fortsätta att utveckla verksamheten”, säger Annica Bresky.

Ett produktområde som Stora Enso satsar på för framtiden är konsumentkartong.

”För att accelerera tillväxten i förpackningssegmentet undersöker vi en expansion inom förnybar konsumentkartong. Vi har inlett en förstudie om möjligheten att konvertera en outnyttjad pappersmaskin i Uleåborg till storskalig produktion av konsumentkartong. På denna marknad riktar vi in oss på kundsegment där vi redan har en ledande, global marknadsposition”, säger Annica Bresky. (Läs mer HÄR)

”Den förnybara framtiden växer i skogen” – en slogan som Annica Bresky avslutar sina bokslutskommentarer med. (Bild Stora Enso)

Slutligen konstaterar VD och koncernchef Annica Bresky att Stora Ensos orderböcker är fulla och att man inte ser någon avmattning på marknaderna.

”Förutom att hållbarhetstrenden är gynnsam för oss, är många av våra produkter vardagsvaror, som används oavsett recession, geopolitisk osäkerhet och andra störningar. Mot bakgrund av detta ser vi just nu inga potentiella negativa följdeffekter och tror på vår prognos för helåret. Vi har också fortsatt att stärka vår balansräkning och säkerställa en god likviditet, vilket tryggar vår position i händelse av en eventuell makroekonomisk nedgång”, säger Annica Bresky och avslutar rapporten med favoritsloganen ”Den förnybara framtiden växer i skogen”.

Stora Ensos hela interimsrapport januari – mars 2022 kan läsas/laddas ner HÄR.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Nu är Yangis torrformningsteknik redo för marknaden

Det svenska företaget Yangi, med basen i Varberg, lanserar nu sin nya och patentsökta maskinteknologiplattform för torrformade cellulosabserade förpackningar, Cellera, som man säger har potential att ersätta styva plaster i stor skala.
Yangix

Erik Blix ny VD på Nordic Carton

Malmöbaserade Nordic Carton, som tillverkar kartongförpackningar och våtlimsetiketter har anställt Erik Blix som ny VD från och med den 2 oktober.
Eric Blix 2023x

Källsortering minskade växthusgaserna med 500 000 ton

Källsortering av förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI.
källsorteringxx

PulPac skalar upp genom att skala ner med formsprutningsteknik

PulPac lanserar en ny maskinplattform, PulPac Scala, som man säger innebär ett betydande steg i revolutionen av torrformad fiber. Scala-plattformen är baserad på formsprutning, en teknik förknippad med plastbearbetning, kombinerat med PulPacs nya  Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front