Stora Enso: ”Vi vill ses som världsledande inom bioekonomi”

PUBLICERAD: 12 oktober 2017
UPPDATERAD: 25 januari

”Stora Enso vill ses som lösningen i världen vad gäller förnybara material”|säger Ulrika Lilja.

Finsk-svenska skogs- och pappersjätten Stora Enso positionerar sig alltmer som det ledande bolaget inom bioekonomi och bolaget vill ses som lösningen i världen, när det gäller förnybara material. Det framkom inte minst, när koncernens kommunikationsdirektör Ulrika Lilja nyligen talade i Göteborg i samband med ett seminarium, som Finsk-svenska handelskammaren anordnat med anledning av Finlands 100 årsfirande.

I sitt anförande delade Ulrika Lilja med sig av erfarenheter av hur man bygger ett starkt nordiskt varumärke. Stora Enso är ett exempel på ett lyckat svenskt-finskt samarbete och en viktig del i framgången har varit satsningen på kommunikation och varumärkesbyggande. 

För att driva affären och växa på globala marknader är ett starkt varumärke oerhört betydelsefullt.  För Stora Ensos del handlar varumärkesarbetet om att förändra bilden av ett traditionellt skogsbolag till att positionera sig som ett innovationsdrivet bolag för förnybara material.

”Vi arbetar för att positionera oss som det ledande bolaget inom bioekonomin. Vi vill ses som lösningen i världen vad gäller förnybara material”, sade Ulrika Lilja.

Att vara tydliga och enhetliga i kommunikationen är något som det fästs stor vikt vid i ompositioneringen av Stora Enso.

”Vi har en enkel men briljant idé för en bättre värld. Allt som görs av fossilbaserade material idag, kan göras av trä imorgon. Detta budskap är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Att ha ett tydligt mål med vad vi vill uppnå underlättar i den transformationsresa vi genomgår”, berättade Ulrika Lilja.

En annan viktig del för att bygga ett starkt varumärke har varit fokus på att ha ”one company approach”, d v s att harmonisera och skapa en enhetlig kommunikation under ett och samma varumärke – Stora Enso. 

”Vi hade tidigare ett rätt spretigt kunderbjudande med många produktnamn, som inte alls associerades med Stora Enso. Nu har vi skapat en modern och enhetlig visuell profil för våra produktvarumärken, där alla har en tydlig Stora Enso-koppling. Det är en betydelsefull del för att bygga ett attraktivt kunderbjudande”, sade Ulrika Lilja. 

Att hela tiden ha ett fokus på skogen och att visa på möjligheterna med förnybarhet är något som är utmärkande i Stora Ensos kommunikation.

”Vi är stolta över vår förnybara råvara skogen. Där andra bara ser skog, ser vi lösningar på världens klimatutmaning och människors efterfrågan på hållbara produkter. Vi behöver nu vara innovativa och fortsätta utveckla framtidens produkter från skogen”, avslutade Ulrika Lilja.

 

 

Läs vidare

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Tingstad Group köper Converflex i Örnsköldsvik

Tingstad Group fortsätter växa via uppköp. Nyss var det OptiPack i Sunne, nu har man köpt Converflex i Örnsköldsvik.
Paul-Jigbergx

Senaste nytt

Oroliga tider skrämmer inte FrontPac

FrontPac räds inte de svåra tiderna. Ett bra bevis är investeringen i en ny offsetpress från KBA.
Jesper och Martin

Grönt ljus för att göra gröna salladsskålar ännu grönare

Picadeli känner att deras salladskoncept blir ännu grönare via appen Bower. Nu finns möjlighet att panta 20 miljoner skålar årligen.
bower_phone

Packnews i ny kostym efter samgående med AGI Media

Packnews har bytt kostym efter mer än 15 år som nyhetsförmedlare till förpackningsindustrins värdekedja. Nu blir vi ännu bättre!
Kostym

Plastpåseskatten blev en kul sak men är på allvar

När TV-programmet Svenska Nyheter hade nypremiär häromdagen fick den märkliga plastpåseskatten mycket utrymme.
messiah