Stora Enso skriver ner prognosen bland annat på grund av svag förpackningsmarknad

PUBLICERAD: 20 april 2023
UPPDATERAD: 20 april
Vätskekartong håller ställningarna på en svag förpackningsmarknad. Bild: Stora Enso.

Stora Enso meddelade i resultatprognosen i samband med sin bokslutsrapport 2022 att dess operativa rörelseresultat för helåret 2023 förväntades bli lägre än för helåret 2022 (1 891 MEUR). Nu säger man att det blir mer än så. Bland annat är förpackningsmarknaden svag. Så här säger man i ett pressmeddelande.

”På grund av väsentligt lägre vinstprognoser för helårsresultatet 2023, är Stora Ensos nya prognos att det operativa rörelseresultatet för helåret 2023 förväntas bli betydligt lägre än för helåret 2022.

Förändringen i resultatförväntningar för helåret 2023 sker till följd av försämrade marknadsutsikter, vilka förvärrades ytterligare mot slutet av det första kvartalet. Kostnadspressen och marknadsosäkerheten som förväntas bli betydligt mer utmanande 2023 än 2022, tynger resultaten och minskar den kortsiktiga synligheten för innevarande år. Denna marknadssituation kommer att fortsätta att försvaga konsumenternas förtroende vilket resulterar i lägre privatkonsumtion, något som påverkar alla divisioner. Jämfört med 2022 förväntas koncernens marginaler påverkas negativt av ökande kostnader, framför allt i relation till energi, virke och kemikalier.

Hela förpackningsmarknaden befinner sig i ett försvagat tillstånd. Särskilt efterfrågan på wellpappråvara förväntas vara fortsatt svag men även konsumentkartong visar tecken på försvagning, med undantag för vätskekartong.

Byggsektorn genomgår fortsatt utmaningar med ett lägre antal utfärdade bygglov och nystartade bostäder. Detta förväntas under året ha en tillfällig påverkan på efterfrågan för divisionen Wood Products.

Förutom högre massavedskostnader förväntas en försvagad global massamarknad tynga Biomaterials-divisionen. Tillgängligheten för massaved förblir stram.

För att hantera volatilitet ses rörliga kostnader kontinuerligt över. Förberedande åtgärder vidtas för att agera på fluktuationer i efterfrågan, med förstärkta åtgärder för kostnadskontroll. Andra åtgärder som prissättning, flexibilitet i produktmix, kapacitets- och lagerhantering samt inköp och logistik har införts. I Finland har Stora Enso slutfört förhandlingar om potentiella permitteringar vid sina divisioners produktionsanläggningar. Aktiviteter för kapacitetsanpassning är på plats för att agera på fluktuationer i efterfrågan”.

Läs vidare

Nu är Yangis torrformningsteknik redo för marknaden

Det svenska företaget Yangi, med basen i Varberg, lanserar nu sin nya och patentsökta maskinteknologiplattform för torrformade cellulosabserade förpackningar, Cellera, som man säger har potential att ersätta styva plaster i stor skala.
Yangix

Erik Blix ny VD på Nordic Carton

Malmöbaserade Nordic Carton, som tillverkar kartongförpackningar och våtlimsetiketter har anställt Erik Blix som ny VD från och med den 2 oktober.
Eric Blix 2023x

Källsortering minskade växthusgaserna med 500 000 ton

Källsortering av förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI.
källsorteringxx

PulPac skalar upp genom att skala ner med formsprutningsteknik

PulPac lanserar en ny maskinplattform, PulPac Scala, som man säger innebär ett betydande steg i revolutionen av torrformad fiber. Scala-plattformen är baserad på formsprutning, en teknik förknippad med plastbearbetning, kombinerat med PulPacs nya  Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front

Senaste nytt

Nu är Yangis torrformningsteknik redo för marknaden

Det svenska företaget Yangi, med basen i Varberg, lanserar nu sin nya och patentsökta maskinteknologiplattform för torrformade cellulosabserade förpackningar, Cellera, som man säger har potential att ersätta styva plaster i stor skala.
Yangix

Erik Blix ny VD på Nordic Carton

Malmöbaserade Nordic Carton, som tillverkar kartongförpackningar och våtlimsetiketter har anställt Erik Blix som ny VD från och med den 2 oktober.
Eric Blix 2023x

Källsortering minskade växthusgaserna med 500 000 ton

Källsortering av förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI.
källsorteringxx

PulPac skalar upp genom att skala ner med formsprutningsteknik

PulPac lanserar en ny maskinplattform, PulPac Scala, som man säger innebär ett betydande steg i revolutionen av torrformad fiber. Scala-plattformen är baserad på formsprutning, en teknik förknippad med plastbearbetning, kombinerat med PulPacs nya  Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front