Stora Enso skriver ner prognosen bland annat på grund av svag förpackningsmarknad

PUBLICERAD: 20 april 2023
UPPDATERAD: 20 april
Vätskekartong håller ställningarna på en svag förpackningsmarknad. Bild: Stora Enso.

Stora Enso meddelade i resultatprognosen i samband med sin bokslutsrapport 2022 att dess operativa rörelseresultat för helåret 2023 förväntades bli lägre än för helåret 2022 (1 891 MEUR). Nu säger man att det blir mer än så. Bland annat är förpackningsmarknaden svag. Så här säger man i ett pressmeddelande.

”På grund av väsentligt lägre vinstprognoser för helårsresultatet 2023, är Stora Ensos nya prognos att det operativa rörelseresultatet för helåret 2023 förväntas bli betydligt lägre än för helåret 2022.

Förändringen i resultatförväntningar för helåret 2023 sker till följd av försämrade marknadsutsikter, vilka förvärrades ytterligare mot slutet av det första kvartalet. Kostnadspressen och marknadsosäkerheten som förväntas bli betydligt mer utmanande 2023 än 2022, tynger resultaten och minskar den kortsiktiga synligheten för innevarande år. Denna marknadssituation kommer att fortsätta att försvaga konsumenternas förtroende vilket resulterar i lägre privatkonsumtion, något som påverkar alla divisioner. Jämfört med 2022 förväntas koncernens marginaler påverkas negativt av ökande kostnader, framför allt i relation till energi, virke och kemikalier.

Hela förpackningsmarknaden befinner sig i ett försvagat tillstånd. Särskilt efterfrågan på wellpappråvara förväntas vara fortsatt svag men även konsumentkartong visar tecken på försvagning, med undantag för vätskekartong.

Byggsektorn genomgår fortsatt utmaningar med ett lägre antal utfärdade bygglov och nystartade bostäder. Detta förväntas under året ha en tillfällig påverkan på efterfrågan för divisionen Wood Products.

Förutom högre massavedskostnader förväntas en försvagad global massamarknad tynga Biomaterials-divisionen. Tillgängligheten för massaved förblir stram.

För att hantera volatilitet ses rörliga kostnader kontinuerligt över. Förberedande åtgärder vidtas för att agera på fluktuationer i efterfrågan, med förstärkta åtgärder för kostnadskontroll. Andra åtgärder som prissättning, flexibilitet i produktmix, kapacitets- och lagerhantering samt inköp och logistik har införts. I Finland har Stora Enso slutfört förhandlingar om potentiella permitteringar vid sina divisioners produktionsanläggningar. Aktiviteter för kapacitetsanpassning är på plats för att agera på fluktuationer i efterfrågan”.

Läs vidare

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

AI ger Amazon effektivare förpackningar

Amazon har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI)-system med namnet Package Decision Engine, som förändrar hur produkter paketeras och levereras över hela världen. Systemet minskar skadorna på transporterade produkter och förbrukningen av förpackningsmaterial.
amazonx

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432

Walki fortsätter investera i Centraleuropa

Walki har genomfört en investering på över 6 MEUR i en toppmodern produktionslinje vid sin fabrik i Steinfurt. Linjen är nu redo att börja producera åt kunder som går över till fiberbaserade material.
Walki

Senaste nytt

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

Affär på Drupa: Först i Norden med bjässe från MGI

Norska RK Grafisk stärker sina möjligheter till förädling med partiell lack och varmfoliering genom att investera i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Affären gjordes på Drupa och installationen blir den första i Norden.
jetvranish

Nationell insamlingskris av plastförpackningar enligt Svensk Plaståtervinning

Vi har en allvarlig, nationell insamlingskris av plastförpackningar i Sverige säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.
Foto: Peter Holgersson AB

Mondi och traceless lanserar en biobaserad coating som drastiskt minskar CO2

Mondi och det tyska företaget traceless har etablerat ett partnerskap för utveckling av biobaserade coatings. Nu är den första produkten klar. Den sägs minska CO2-utsläppen med 95 procent.
MNDPR291a