Stora Enso QI: Ett tufft kvartal med kraftigt minskad vinst

PUBLICERAD: 22 april 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Stora Ensos VD och koncernschef Annica Bresky konstaterar i sina kommentarer till koncernens kvartalsrapport att nu råder ett nytt ”normalläge”, där inga historiska referenser gäller längre… (Bild Stora Enso)

Den pågående corona-pandemin slår hårt mot företag inom i stort sett alla branscher. Finsk-svenska skogs- och pappersjätten Stora Enso är inget undantag – i sin bokslutsrapport för årets första kvartal redovisar nu koncernen såväl kraftigt minskad omsättning som markant försämrat rörelseresultat jämfört med motsvarande period år 2019.

Enligt rapporten minskade Stora Ensos omsättning under Q1-2020 med 16,2 procent jämfört med Q1 i fjol. Finansiellt minskade omsättningen från 2,635 miljarder euro till 2,207 miljarder euro och enligt rapporten beror minskningen på avsevärt lägre priser och volymer.

Stora Ensos operativa rörelseresultat för första kvartalet minskade från 335 miljoner euro Q1-2019 till 180 miljoner euro första kvartalet i år – en minskning med drygt 42 procent. Resultatet är dock bättre än analytikernas prognoser, som i snitt förväntade ett rörelseresultat på ca 132 miljoner euro.

”Årets första kvartal har präglats av besvärliga avverkningsförhållanden, strejker i Finland och utbrottet av Covid-19-pandemin. Lägre priser och volymer under kvartalet hade en negativ inverkan på omsättningen och det operativa rörelseresultatet jämfört med rekordnivåerna för första kvartalet förra året. Under rådande förhållanden – i ´ett nytt normalläge´ där inga historiska referenser gäller längre – är jag nöjd med resultatet för kvartalet”, skriver Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky i sin kommentar till kvartalsrapporten.

I kommentarerna till kvartalsrapporten konstateras att Stora Enso var tidigt ute med att vidta åtgärder kopplade till Covid-19-pandemin. Man införde redan i början av februari globalt reseförbud för medarbetare, man håller igång verksamheten med hjälp av ”social distansering” och distansarbete, tillgängligheten till fabriksanläggningarna har begränsats och påverkade medarbetare sätts i karantän, mm., mm.

”Tack vare det proaktiva agerandet har koncernens förmåga att köra sina fabriker och betjäna kunderna hittills påverkats minimalt”, skriver Stora Enso i rapporten.

Annica Bresky framhåller i sina kommentarer också att trots negativa siffror har Stora Enso en stark ekonomi.

”Vi har byggt upp en stark likviditet, uppgående till 1,4 miljarder euro, för en recession som kan bli både längre och djupare. Vi har åtgärder på plats för att öka vårt kassaflöde framöver genom aktiv rörelsekapitalstyrning och besparingar. Vårt lönsamhetsprogram levererar snabbare än planerat och vi har höjt det tidigare besparingsmålet på 275 miljoner euro till slutet av 2021 till 350 miljoner euro”, skriver Annica Bresky.

Koncernchefen konstaterar också i sina kommentarer att corona-viruset snabbt har tvingat oss människor att tänka om, när det gäller vardagliga saker, som vi tidigare tagit för givna

”Ändå måste vi, även i de svåraste av tider, tillfredsställa våra basbehov; människor behöver mat, medicin och hygienprodukter. I många länder anses förpackningar, särskilt matförpackningar, som en nödvändig och samhällskritisk vara och bransch. Förpackningarnas roll och syfte – att säkerställa hygien och skydda exempelvis mat och läkemedel under transport och på butikshyllor – är minst lika viktiga nu som tidigare”, skriver Annica Bresky.

I kvartalsrapporten skriver Stora Ensos styrelse att man på grund av osäkerheten i världsekonomin tills vidare inte kommer att presentera några kvartalsprognoser eller utsikter för helåret.

Stora Ensos planerade årsstämma för år 2020 skulle ursprungligen ha hållits den 19 mars, men den ställdes in med kort varsel på grund av pandemin. Nu meddelar koncernstyrelsen att stämman i stället är planerad att hållas den 4 juni 2020 och att man med stöd av en tillfällig lagstiftning under Covid-19-pandemin, som föreslagits av den finska regeringen, ska kunna hålla stämman med distansdeltagande

Inför årsstämman har styrelsen också föreslagit att årsstämman beslutar om en reducerad utdelning till aktieägarna. Utdelningen föreslås nu bantas från 0,50 euro per aktie till 0,15 euro per aktie och med möjlighet till senare utdelningar med sammanlagt 0,35 euro/aktie, beroende på Covid-19-pandemins fortsatta effekter på Stora Ensos verksamhet och likviditet.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Evolabel siktar på ökning på den amerikanska marknaden

Den svenska tillverkaren av print-and-apply maskiner, Evolabel, visade sina lösningar på interpack. Evolabel är en stor leverantör av den här typen av märkningsutrustningar, men man jobbar lite i det tysta.
Magnx

Nu ökar användningen av plastbärkassar

Årsförbrukningen i Sverige för typen av plastbärkassar som mat vanligtvis bärs hem i var 17 kassar per person under 2022. Det är en liten ökning från 2021.
glada påsar

Europapremiär för digital etikettstans

Packnews bevakade den nyligen avslutade Fespamässan i München. Hos företaget Jwei var en digital etikettstans för små och större etikettproduktioner var en av nyheterna.
Primotek_Rise-1024x768x

Automatiserad inpackning av stora gods spar pengar och miljö

Pruszyński Sp. z o.o är en stor polsk tillverkare av takplåtar och fasader av stål som nu har installerat förpackningslinjen RoRo StretchPack på sin anläggning i Polen.
Pruszynski - packed productx