Stora Enso partnerföretag i Female Leader Engineer

PUBLICERAD: 6 september 2018
UPPDATERAD: 25 januari

Female Leader Engineer är ett initiativ för att lyfta fram unga framstående kvinnliga civilingenjörsstudenter.|”Female Leader Engineer ger oss möjligheten att träffa och lära känna unga och kompetenta personer med potential för framtida ledarroller”, säger Per Lyrvall. (Bild Stora Enso)|Madelen Porserud är grundare till Female Leader Engineer och medlem i styrgruppen. (Bild Erik Frenne)

I år är Stora Enso ett av partnerföretagen i initiativet Female Leader Engineer, vars syfte är att lyfta fram unga framstående kvinnliga civilingenjörsstudenter och skapa en plattform mellan dessa och svenska industriföretag. Övriga partnerföretag är SSAB, Ericsson, Volvo, Fortum, Scania, Sandvik och Skanska.

Genom Female Leader Engineer får partnerföretagen möjlighet att träffa och lära känna unga och kompetenta personer med potential för framtida ledarroller. Deltagarna studerar vid olika ingenjörsprogram på Chalmers, KTH, Linköping, Lund, Luleå och Uppsala.

Här berättar Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall i en intervju med Female Leader Engineer hur Stora Enso jobbar med jämställdhet och ledarskap, och vad samarbetet med Female Leader Engineer betyder:

Vad betyder samarbetet med Female Leader Engineer för ert jämställdhetsarbete?

Per Lyrvall: Female Leader Engineer ger oss möjligheten att träffa och lära känna unga och kompetenta personer med potential för framtida ledarroller. Ingenjörer, med olika utbildningsbakgrund, är oerhört betydelsefulla för vår verksamhet. Vi behöver rekrytera de bästa kandidaterna om vi på ett framgångsrikt sätt ska utvecklas vidare som innovativt företag inom förnybara och hållbara material. Mångfald och inte minst jämställdhet är en grundförutsättning för att bygga en kultur som präglas av innovation och hållbarhet. Satsningen på Female Leader Engineer är en viktig del i vår kompetensförsörjning och vårt jämställdhetsarbete. Vi behöver få fler kvinnor att se skogsindustrin som en framtidsbransch och vi måste tveklöst öka andelen kvinnor i vår verksamhet. 
Som partnerföretag får vi möjlighet att berätta om och visa hur Stora Enso, som ansvarsfull samhällsaktör, driver utvecklingen av bioekonomin. Att vi tack vare vår förnybara råvara skogen, fossilfria tillverkningsprocesser och klimatsmarta produkter ser till att Sverige är ett föredöme vad gäller internationell konkurrenskraft, innovation och grön utveckling. 
 
Har höstens upprop i och med #metoo och #teknisktfel påverkat ert arbete kring jämställdhet i organisationen, och i så fall på vilket sätt?

P. L.: På Stora Enso accepterar vi inga former av trakasserier eller diskriminering. Uppropen har satt fokus på ett viktigt samhällsproblem och i många fall varit en ögonöppnare. Det är viktigt att ta frågan på största allvar och arbeta med både kulturförändring och konkreta jämställdhetsfrämjande åtgärder. Här är det också viktigt att vi bygger arbetet på det som våra mest progressiva enheter har gjort. Vikten av öppenhet, transparens och delaktighet kan inte nog betonas. 
 
Hur kan du som ledare inom din organisation, och i näringslivet i stort, bidra till/främja att maktbalansen i näringslivet blir jämnt fördelad mellan män och kvinnor?

P. L.: Vi är ett globalt företag med över 26.000 medarbetare och verksamhet i mer än 30 länder. För oss är jämställdhet en naturlig och integrerad del i vår verksamhet, precis som hållbarhet. 
Vi har en inkluderande kultur, med stort fokus på öppenhet. Vi är övertygade om att ska man vara ett innovativt, etiskt och hållbart företag i längden så måste man våga och kunna ta till sig av olika perspektiv på riktigt. Vi har flera olika forum för att få denna input och skapa dialog. Mångfald är en förutsättning för detta arbetssätt. 
 
Hur gör ni för att ta tillvara på och lyfta fram bra ledare?

P. L.: Vi har en mängd olika sätt att lyfta fram och utveckla bra ledare. Vi har exempelvis ett globalt traineeprogram och olika former av ledarskapsprogram. 
En av våra senaste satsningar är ett banbrytande acceleratorprogram. Där arbetar ett tjugotal av våra medarbetare tillsammans med sex start-ups under fyra månader. Det ger en möjlighet att lära av varandra och utvecklas för att vi på så sätt ska kunna öka vår innovationstakt ytterligare. 
Vi har en management audit process, där vi kontinuerligt identifierar talanger och ledare i hela koncernen. Denna audit process har hög prioritet och diskuteras på koncernledningsnivå i företaget.

Vad i ditt eget ledarskap är det som har tagit dig dit du är idag?

P. L.: Det ska egentligen andra svara på, men jag har alltid jobbat hårt för att göra mitt bästa. Jag tycker att jag är värdedriven i vad jag gör. Jag har också lärt mig att delegera och lita på mina medarbetare. Och jag ser till att vara coachande, stöttande och tillgänglig. 
 
Varför tycker du att kvinnliga ingenjörsstudenter ska söka till Female Leader Engineer?

P. L.: Jag tycker det är självklart att söka om man har ambitioner och vill få bästa möjliga förutsättningar inför sitt framtida karriärval. Det här är en unik möjlighet att öka sitt nätverk och även få ökad kunskap om några av Sveriges största industriföretag. Det finns många spännande och innovativa ingenjörsjobb idag och svensk industri är ledande även internationellt. Alla företag som deltar i Female Leader Engineer är genuint intresserade av att rekrytera unga och kompetenta ingenjörer. Det finns en stor framtidstro i företagen, man har hållbara och moderna affärsmodeller med stort fokus på jämställdhet och mångfald. Vill man vara med och jobba för att vi ska få en bättre och mer hållbar värld – då är det inom svensk industri, och i synnerhet inom bioekonomin, som man ska satsa på att göra sin karriär. Det är där man kan göra skillnad på riktigt!

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för wellpapp- och kartongbranschen och för hans eget företag.
DSsmith1-1024x683-1x

Ny undersökning visar att svenskar är splittrade kring plastpåseskatten

Åsikterna om att plastpåseskatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.
dreamstime_7756854x

Tidningen Packnews fyller 90 år!

I år fyller tidningen Packnews 90 år. En anmärkningsvärd ålder på en branschtidning, men en ålder som inte på något sätt avspeglas i kvaliten, tidningen är starkare och fräschare än någonsin. Här ger tidningens chefredaktör, Bo Wallteg, en kort bakgrund till de nittio åren.
Packnews-1_24-mailchimp-header-2

Transparent förpackning ger enklare återvinning

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket har isoleringproducenten Rockwool förändrat förpackningarna. Något som ökar återvinningsmöjligheterna med 85  procent enligt företaget.
ROCKWOOL förpackning