Stora Enso ledande i klimatarbete

PUBLICERAD: 26 januari 2017
UPPDATERAD: 24 januari

Stora Enso är med i täten bland företag som gör åtgärder kampen med den globala uppvärmningen.

Noel Morrin, hållbarhetschef på Stora Enso, gläds att de fått kvitto på sina insatser mot global uppvärmning,

Världens främsta företag när det gäller att bekämpa den globala uppvärmningen har prisats, och Stora Enso är ett av företagen. Bakom erkännandet står CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbara ekonomier. Av de 4 300 företag som deltar i CDP:s klimatförändringsprogram har tre procent, däribland Stora Enso, fått en plats på 2016 års ”Climate A list”. Företag som genomsyras av ledande långsiktiga strategier och engagemang för att minska utsläppen.

– Vi gratulerar de 193 företagen på A-listan som leder uppdraget mot en fossilfri framtid, säger CDP:s vd Paul Simpson.

Stora Enso får också ett erkännande i CDP:s ”Supplier Engagement Leaderbord” – som enda nordiska företag. Företag som verkar för förändring och åtgärder i sina leveranskedjor. Stora Ensos hållbarhetschef Noel Morrin säger att det krävs ett långsiktigt arbete för att bekämpa den globala uppvärmningen och nyckeln är förnyelsebara material. 75 av energin som koncernen genererar och använder kommer i dag från fossilfria källor:

– I över tio år har Stora Enso aktivt verkat för att minska energiintensiteten i verksamheterna, och på många platser också beroendet av fossila bränslen, säger Noel Morrin.

Läs vidare

Dow och Procter & Gamble utvecklar ny återvinningsteknik

Dow och Procter & Gamble Company har tecknat ett utvecklingsavtal (JDA) för att skapa en ny återvinningsteknik.
Avfallx

Mindre CO2 när Coop byter från glas till plast i sillburkarna

En av årets stora mathelger är runt knuten. Två av Coops sillnyheter för året kommer i plastburkar – en förändring som nu ska appliceras på all Coop sill i glasburk.
Coop sillx

Med kombinationen papper och plast sparar Arla 32 ton plast om året

Trenden att ersätta plastförpackningar med förpackningar som kombinerar papper och plast fortsätter bland varumärkesägare med den tveksamma motiveringen att det är bättre för miljön.
Arlax

Framgång i forskning om återvinningsbara flexibla barriärförpackningar

Forskningsprojektet Circ Pack är avslutat efter drygt två år. Projektets syfte var att samla värdekedjan för att undersöka hur flexibla barriärförpackningar, som ofta används för livsmedel, ska kunna återvinnas. Tack vare projektet finns nu en framkomlig väg mot återvinningsbarhet för förpackningarna.
Filmx

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx