Stora Enso investerar i oblekt kraftmassa till förpackningar

PUBLICERAD: 13 december 2022
UPPDATERAD: 25 januari

I Enocell bruk i Uimaharju i östra Finland investerar Stora Enso i ökad produktion av oblekt kraftmassa, s. k UKP, som används för tillverkning av oblekta förnybara förpackningsmaterial. (Bild Stora Enso)|Johanna Hagelberg är chef för divisionen Biomaterials på Stora Enso. (Bild Stora Enso)

För att möta en ökande efterfrågan på oblekta förpackningsmaterial ska Stora Enso investera 38 miljoner euro (ca 413 miljoner kronor) i produktion av oblekt kraftmassa (Unbleached Kraft Pulp, UKP). Investeringen görs i bruket Enocell i Uimaharju i östra Finland.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att bolaget genom att öka andelen UKP i massaportföljen fortsätter sin strategiska satsning inom specialiserade nordiska massakvaliteter, och kan därmed optimera andelen vanlig marknadsmassa. Långsiktiga trender visar att konsumenter föredrar mindre blekta eller helt oblekta fiberbaserade förnybara förpackningsprodukter.

Efter investeringen kommer Enocell-anläggningen att flexibelt kunna producera UKP och NBSK-massa (Nordic Bleached Softwood Kraft) utifrån det aktuella kundbehovet.

Genom den minskade användningen av blekande kemikalier kommer koldioxidavtrycket per ton producerad UKP att vara mer än 20 procent lägre än för motsvarande mängd blekt massa som produceras vid Enocell.

Investeringen i Enocell Bruk beräknas vara slutförd under sista kvartalet 2024.

Johanna Hagelberg är chef för divisionen Biomaterials på Stora Enso. (Bild Stora Enso)

Samtidigt tillkännager Stora Enso att man även ska investera i förbättrade produktion av s.k. fluffmassa vid Skutskärs bruk i Sverige. Den investeringen, som beräknas att vara genomförd under andra kvartalet 2024, blir på 42 miljoner euro (ca 457 miljoner kronor) och kommer att stärka Stora Ensos position som en ledande europeisk producent av fluffmassa.

Fluffmassa används vid tillverkning av absorberande hygienprodukter och nonwoven-produkter. På förpackningsområdet används fluffmassa bland annat till vätskeabsorberande inlägg i livsmedelsförpackningar, etc.

”Genom att optimera vår massaportfölj främjar vi det mer specialiserade massautbudet, samtidigt som vi förbättrar både produktionen och hållbarheten. På så sätt kan vi tillgodose den snabbt ökande efterfrågan på oblekt och mindre blekt massa i förpackningar och hygienprodukter”, säger Johanna Hagelberg, chef för divisionen Biomaterials på Stora Enso.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Releaf ser Sverige som en intressant marknad

Tidigare i år berättade vi om det ukrainska företaget Releaf som tillverkar pappersmaterial baserat på fallna löv i städer i Europa. Nu är de på plats på Empack.
Releafx

Mycket händer på Empacks två dagar

I dag slog årets nordiska förpackningsmässa, Empack, upp dörrarna. Under två dagar kommer ett sjuttiotal utställare att visad bredden i förpackningsindustrin.
Empack-header

PacsOn Syd förvärvar PACia

PacsOns satsning i Sydsverige  fortsätter genom att man förvärvar PACia AB i Ystad.
pacson-syd-pacia-2700x1200x

Danone tar bort etiketterna på sina småflaskor

Danone satsar på präglade plastflaskor i Actimelsortimentet.
Danonex