Stora Enso informerade om nya innovationer på gång

PUBLICERAD: 28 november 2016
UPPDATERAD: 25 januari

Mikael Hannus|Innovationschef Sverige

Finlandsinstitutet har den senaste tiden arrangerat ett antal seminarer om det moderna och modiga Finland. Nyligen hölls ett seminarium, som handlade om vad som sker i mötet mellan design och materialforskning och där Aalto-universitetet i Helsingfors presenterade ett nytt koncept, ChemArts, där kemi- och designstudenter tillsammans utvecklar nya, spännande och förnybara material från skogen. Med på plats vid seminariet var även representanter för Stora Enso, som berättade om de möjligheter och utmaningar, som finns i utvecklingen av framtidens produkter från skogen.

Vikten av samarbete och samverkan i olika former mellan länder, forskningsdiscipliner, näringsliv, institut och akademi var ett återkommande tema under seminariedagen. Alla var även överens om skogens stora betydelse för att driva på utveckingen mot ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. Finsksvenska skogsindustriföretaget Stora Enso framhölls som ett bra exempel på välfungerande samarbete mellan Finland och Sverige. Företaget blir i och med sin storlek och resurser dessutom en viktig aktör som verkligen kan göra skillnad och vara en motor i utvecklingen av bioekonomin, som pågår i världen.  

Mikael Hannus, som är Stora Ensos innovationschef i Sverige, berättade om nya innovationer som är på gång från Stora Enso. 

”Det handlar om att vi använder oss av trädets naturliga beståndsdelar. Först plockar vi isär dessa och sedan sätter vi ihop dem till helt nya biobaserade material”, förklarade Mikael Hannus. 

Han berättade bl. a om textilier, som är på stark framväxt, samt att använda nanocellulosa som en del i kartongmaterial, för att tillverka lättare förpackningar, men med oförminskad styrka och styvhet trots att mindre mängd fibrer används.

Mikael Hannus presenterade även företagets satsning på lignin, som bl. a kan användas i lim eller till polyuretan för isoleringsmaterial i t ex kylskåp.

”Stora Ensos massabruk i finska Sunila har den första industriella anläggningen i världen som kan utvinna torrt lignin”, sade Mikael Hannus. 

Mikael Hannus fick frågan om vilka utmaningar han framförallt ser för att få ut de nya biobaserade innovationerna på marknaden.

”Man måste hitta de som vågar satsa och skala upp saker och ting. Vi har vågat göra satsningar på lignin och nanocellulosa. Men det behövs fler aktörer, som vågar göra storskaliga satsningar. Vi inom skogsindustrin behöver bli bättre på att berätta om miljöfördelarna med att använda våra material. Det är ännu inte känt i alla led hur klimatsmart det är att använda produkter baserade på trä”, framhöll Mikael Hannus.

Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall medverkade också och han deltog i panelsamtalet som summerade seminariedagen. Han framhöll vikten av design och berättade om de satsningar Stora Enso gjort på ett innovationscenter för förpackningar i Helsingfors, där design och funktionalitet är viktiga delar.

Per Lyrvall talade även om konsumenternas och statens makt, när det kommer till att driva på utvecklingen och öka hastigheten i att få ut nya biobaserade innovationer på marknaden.

”Vi skulle önska att staten, som är en storkonsument, ändrar sina upphandlingskriterier och styr mot mer klimatsmarta produkter. På så sätt skulle vi kunna få ut mer innovativa och biobaserade produkter på marknaden i en snabbare takt. Men man ska komma ihåg att vi alla som konsumenter också har stor makt. Ju mer klimatsmarta produkter vi köper och efterfrågar, desto snabbare kommer den gröna omställningen att gå”, framhöll Per Lyrvall. 

Avslutningsvis fick paneldeltagarna berätta om hur de tror bioekonomin ser ut år 2030.

”Vi kommer att ha ett ännu tätare forskningssamarbete mellan Sverige och Finland. Min förhoppning är även att vi vid denna tidpunkt har etablerat och utvecklat ett gemensamt EU-samarbete mellan länderna, som gjort att vi lyckats påverka EU i rätt riktning vad gäller skogsfrågorna”, avslutade Per Lyrvall.

———————————————————
FAKTA: 
Stora Enso har sedan maj 2016 strategiska samarbetsavtal med Aalto-universitet i Finland samt Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige. Målsättningen med avtalen är att stärka samarbetet mellan Stora Enso och tre av de främsta tekniska universiteten i Sverige och Finland, genom långsiktig kompetensutveckling, gemensam forskning och stimulering av innovation.
 

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

EFI tänker utanför boxen – lanserar unikt system för tryck på wellpappförpackningar

På Drupa presenterade EFI en lösning tillsammans med Packsize för personaliserat fullfärgstryck på wellpappförpackningar.
EFI-3-1536x1024

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x