Stora Enso avyttrar sitt kartongbruk i Barcelona

PUBLICERAD: 13 augusti 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Stora Ensos Barcelona Mill avyttras till riskkapitalfonden Quantum.
|”Vi fokuserar vårt erbjudande inom konsumentkartong på högkvalitativa produkter av nyfiber”

Stora Enso har tecknat avtal om att avyttra sitt bruk i Barcelona till riskkapitalfonden Quantum. Bruket producerar konsumentkartong av återvinningsfiber. Transaktionen är i linje med Stora Ensos strategi att fokusera sitt erbjudande av konsumentkartong på högkvalitativa produkter av nyfiber.

Den initiala kontanta betalningen för avyttringen av aktierna är cirka 10 miljoner euro (ca 95 miljoner kronor) givet sedvanliga justeringar på balansdagen. Transaktionen har ingen materiell inverkan på resultaträkningen och den förväntas bli slutförd under fjärde kvartalet 2015 beroende på myndighetsgodkännanden.

”Stora Enso fokuserar sitt erbjudande av konsumentkartong på högkvalitativa produkter av nyfiber. Bruket i Barcelona är det enda bruket inom divisionen Consumer Board som producerar återvinningsfiber. Trots en positiv utveckling under de senaste månaderna, behövs ytterligare utvecklingsinsatser och investeringar på bruket i Barcelona för att det ska vara fortsatt lönsamt. Jag tror att bruket kan bli mer effektivt under det nya ägarskapet”, säger Jari Latvanen, chef för division Consumer Board inom Stora Enso.

Baserat på siffrorna för 2014 förväntas avyttringen minska Stora Ensos årliga omsättning med 117 miljoner euro och minska Stora Ensos årliga kartongproduktionskapacitet med cirka 195.000 ton. Transaktionen har ingen betydande inverkan på Stora Ensos operativa EBIT och kassaflöde framåt och den kommer enbart marginellt att förbättra de operativa EBIT- och EBITDA-marginalerna.

Bruket i Barcelona sysselsätter cirka 220 personer.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax