IUFRO World Congress - stor internationell skogskongress i Sverige i juni

PUBLICERAD: 31 maj 2024
UPPDATERAD: 31 maj
Foto: Skogsindustrierna

Den 23-29 juni är Stockholm värdstad för en av årets största internationella skogskongresser – IUFRO World Congress. Tillsammans med flera myndigheter, forskningsaktörer och civilsamhällesorganisationer är Skogsindustrierna en av kongressens officiella partners.

IUFRO World Congress äger rum vart femte år och är bland världens största globala skogsrelaterade evenemang. Foto: Skogsindustrierna

– Vi är mycket glada över att medverka när världens största skogsevenemang för året och den största någonsin i Sverige går av stapeln. Kongressens mål att främja samarbete, kunskapsdelning och utveckling av hållbara skogsbruksmetoder är helt i linje med löftena i vår branschgemensamma Framtidsagenda, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Under kongressen har Skogsindustrierna en egen monter i kongressutställningen där medlemsföretagen Holmen, SCA, Stora Enso och Södra medverkar. I montern kommer bolagen att visa upp framsteg inom hållbart skogsbruk och produkter från skogsråvara.

– Vi tror på kraften i samarbete och kunskapsutbyte för att driva det hållbara skogsbruket framåt. Kongressen ger en utmärkt möjlighet att visa upp det innovativa arbetet som våra medlemsföretag bedriver. Det är även en bra plattform för lärande och dialog med olika aktörer på global nivå, säger Viveka Beckeman.

Partnerskapet med IUFRO World Congress 2024 är en del av Skogsindustriernas arbete med främjande av forskning och innovation inom skogsnäringen. Forskningssatsningar är också en bärande del av Skogsindustrins Framtidsagenda och dess löften som branschen satt upp inom klimat, cirkularitet och biologisk mångfald, med sikte på 2040. Skogsindustriernas monter under kongressen kommer att fungera som en knutpunkt för nätverkande, diskussioner och utbyte av idéer bland branschföreträdare, forskare och andra aktörer.

– Vi är glada att välkomna Skogsindustrierna som partner. Deras engagemang visar på vikten av sektorsövergripande samarbete för en hållbar framtid, säger Fredrik Ingemarson, ordförande för organisationskommittén för IUFRO World Congress 2024.

Om IUFRO & World Congress 2024 i Stockholm

IUFRO är ett icke-vinstdrivande, icke-statligt internationellt nätverk av skogsforskare, som främjar globalt samarbete inom skogsrelaterad forskning och ökar förståelsen för de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av skogar och träd.
IUFRO World Congress äger rum vart femte år och är bland världens största globala skogsrelaterade evenemang. Årets kongress äger rum 23-29 juni i Stockholm och väntas locka mer än 3 000 deltagare från hela världen, inklusive representanter verksamma inom forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle. Kongressen kommer att invigas av H.M. Konungen.

Bland kongressens partners finns ett flertal olika aktörer. Förutom Skogsindustrierna bland andra IKEA, WWF, Sida, forskningsrådet Formas och Skogsstyrelsen.

 

 

 

Läs vidare

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

AI ger Amazon effektivare förpackningar

Amazon har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI)-system med namnet Package Decision Engine, som förändrar hur produkter paketeras och levereras över hela världen. Systemet minskar skadorna på transporterade produkter och förbrukningen av förpackningsmaterial.
amazonx

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432

Walki fortsätter investera i Centraleuropa

Walki har genomfört en investering på över 6 MEUR i en toppmodern produktionslinje vid sin fabrik i Steinfurt. Linjen är nu redo att börja producera åt kunder som går över till fiberbaserade material.
Walki

Senaste nytt

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

Affär på Drupa: Först i Norden med bjässe från MGI

Norska RK Grafisk stärker sina möjligheter till förädling med partiell lack och varmfoliering genom att investera i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Affären gjordes på Drupa och installationen blir den första i Norden.
jetvranish

Nationell insamlingskris av plastförpackningar enligt Svensk Plaståtervinning

Vi har en allvarlig, nationell insamlingskris av plastförpackningar i Sverige säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.
Foto: Peter Holgersson AB

Mondi och traceless lanserar en biobaserad coating som drastiskt minskar CO2

Mondi och det tyska företaget traceless har etablerat ett partnerskap för utveckling av biobaserade coatings. Nu är den första produkten klar. Den sägs minska CO2-utsläppen med 95 procent.
MNDPR291a