Starkt Q1 för BillerudKorsnäs med rekordhög nettoomsättning

PUBLICERAD: 27 april 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Flygfoto över BillerudKorsnäs bruk i Gruvön. I förgrunden syns en del av den väldiga maskinhallen som inrymmer kartongmaskinen KM7. (Bild BillerudKorsnäs)|VD och koncernchef Christoph Michalski kan glädjas åt ett starkt resultat för årets första kvartal. (Bild BillerudKorsnäs)

I sin rapport för årets första kvartal redovisar BillerudKorsnäs sin hittills högsta nettoomsättning och ett kraftigt förbättrat resultat. Bolaget flaggar också för kommande prishöjningar.

I siffror innebar Q1-2021 att nettoomsättningen ökade med två procent till 6,520 miljarder kronor (6,364 för Q1-2020) och exklusive valutaeffekter var ökningen fem procent. Justerat EBITDA ökade med 27 procent till 1,003 miljarder kronor (791 miljoner kr) och rörelseresultatet uppgick till 528 miljoner kronor (280). Nettoresultatet blev 377 miljoner kronor (164) och resultatet per aktie mer än fördubblades från 0,79 kronor till 1,82 kronor.

VD och koncernchef Christoph Michalski kan glädjas åt ett starkt första kvartal. (Bild BillerudKorsnäs)

”Första kvartalet har varit bra. Inte bara hade vi en stabil och hög tillgänglighet i vår produktion, även nettoomsättningen ökade till den högsta nivån hittills och resultatet förbättrades avsevärt. Det starkare resultatet är en leverans på våra tre fokusområden: att rampa upp den nya kartongmaskinen i Gruvön (KM7), att säkerställa en säker och stabil produktion samt att införa kostnads- och effektivitetsåtgärder”, säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Christoph Michalski i sin kommentar till kvartalsrapporten.

I rapporten konstateras också att upprampningen i Gruvön av KM7 nådde EBITDA break-even i det första kvartalet, vilket är en viktig milstolpe för hela företaget.

Även marknadsvillkoren förbättrades för BillerudKorsnäs under årets första tre månader. Försäljningsutvecklingen var positiv i båda produktområdena och bolagets totala försäljningspipeline i slutet av mars var nästan 50 procent högre jämfört med samma tidpunkt förra året.

”Framåt förväntar vi oss stabila och förbättrade marknadsvillkor och att införa prishöjningar i flera av våra segment. Vi ser en ökad efterfrågan på vätskekartong för helåret. På inköpssidan förväntar vi oss selektiva kostnadsökningar för råmaterial under det andra halvåret och ökade kostnader för översjötransporter, som en konsekvens av den ansträngda situationen för containerfrakter”, konstaterar Christoph Michalski, som också framhåller att hållbarhet även i fortsättningen kommer att utgöra kärnan i BillerudKorsnäs strategi och att bolaget är fast beslutet att göra sin del för att minska sitt koldioxidavtryck i enlighet med Parisavtalet.

Läs vidare

Spartips för wellpappindustrin och dess kunder

Wellpappindustrin kan spara material via en enkel åtgärd enligt brittisk konsult.
1673597177195x

Omni Polymers gillar att återvinna flexibla plastförpackningar

josef-nat

Välkomnar EU:s föreslagna PPWR-regler – med viss kritik

European Bioplastics välkomnar EU:s föreslagna s.k. PPWR-regler för förpackningar och bioplaster – men med viss kritik…
eu-regler-PN-utvald

Svensk Plaståtervinning fick pris som Årets Impact-bolag

På Dagens Industris Gasell-gala i Stockholms stadshus fick Svensk Plaståtervinning ta emot priset som Årets Impact-bolag.
plast-impact-utvald

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax