Starkt kvartalsresultat för BillerudKorsnäs

PUBLICERAD: 26 oktober 2015
UPPDATERAD: 25 januari

BillerudKorsnäs VD och koncernchef  Per Lindberg är nöjd med koncernens resultat för årets tredje kvartal.

”Tredje kvartalets resultat och marknadsläget i stort stärker vår tro på vår långsiktiga strategiska inriktning. Tillväxtstrategierna för de olika affärsområdena bekräftades och vi stärktes i vår övertygelse om att våra planerade investeringar i den egna produktionsstrukturen kommer att låta oss ta vara på marknadsmöjligheterna.” Så säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg i sina kommentarer till bolagets resultatredovisning för årets tredje kvartal.

BillerudKorsnäs nettoomsättning för kvartalet uppgick till 5,478 miljarder kronor (5,191 miljarder kr motsvarande period i fjol). Rörelseresultatet uppgick till 1,026 miljarder kr (450 miljoner år 2014) och rörelseresultatet justerat för engångsposter blev 683 miljoner kr (518).

”Jag är nöjd med ett justerat rörelseresultat på 683 miljoner kronor för kvartalet. Den fortsatt svaga svenska kronan påverkar oss fortfarande positivt, men på samma gång ser vi en volymtillväxt på 5 procent på årsbasis inom Consumer Board, rekordmarginaler inom Containerboard och en balanserad utveckling av Packaging Paper, med några svagare och några starkare områden”, kommenterar Per Lindberg.

I sin bedömning av marknadsläget konstaterar BillerudKorsnäs-chefen att marknaden överlag är stabil med endast mindre variationer i efterfrågan och prissättning i olika segment. Inom koncernens affärsområde ”Packaging Paper” är MG-marknaderna fortsatt starka, medan marknaderna för MF och vitt säckpapper är svagare, men stabila. Tyvärr har marknaden inte varit tillräckligt stark för att ta upp de tillkännagivna prishöjningarna på kraft- och säckpapper tidigare i år.

”Vår produktionskapacitet inom vissa segment har inte utnyttjats fullt ut på grund av ökad konkurrens, selektivt tryck på lokala priser och även på grund av otillfredsställande lönsamhet i de icke-integrerade produktionsenheterna. Därför beslutade vi i oktober att lägga ned vår produktion i Tervasaari helt, efter att den har drivits med alltför låg utnyttjandegrad och lönsamhet under året. Detta har varit ett tufft beslut att fatta. Det lokala teamet i Tervasaari har gjort stora ansträngningar för att förbättra lönsamheten och utnyttjandegraden, men maskinens kostnadsläge i kombination med en allt mer standardiserad produktportfölj blev en alltför tung börda” säger Per Lindberg.

När det gäller affärsområdet ”Consumer Board” konstaterar Per Lindberg att marknaden är fortsatt stark och att man upplever leveranstryck från sina största marknader.
”Det gläder mig att vi har beslutat att investera för att öka kapaciteten inom Consumer Board för en fortsatt volymtillväxt”, säger han.

Affärsområdet ”Containerboard” uppnådde en rekordhög rörelsemarginal under tredje kvartalet och efterfrågan på fluting fortsätter att vara stark.

”Den nya flutingen från den uppgraderade PM6 i Gruvön lever upp till de höga kvalitetsförväntningarna och är en solid produkt för fortsatt värdetillväxt”, konstaterar Per Lindberg.

När det gäller BillerudKorsnäs strategi framhåller Per Lindberg att en ökande efterfrågan, som drivs av globala megatrender, gynnar koncernens marknader.

”Som stöd för volymtillväxtstrategin inom affärsområde Consumer Board har vi börjat ett förprojekt för att undersöka möjligheterna att investera i en ny kartongmaskin, som ska placeras i Gruvön. Utöver ökad kostnadseffektiv kapacitet skulle detta också innebära en effektivisering av produktionsstrukturen inom affärsområde Packaging Paper, eftersom den nuvarande produktionen av kraftpapper vid Gruvöns produktionsenhet skulle upphöra och ersättas av produktion vid andra BillerudKorsnäs-enheter. Detta stöder affärsområde Packaging Papers selektiva tillväxtstrategi. I ett andra förprojekt fokuserar vi på ytterligare strukturella förändringar för att möjliggöra tillväxt i de attraktiva och växande kraftpapperssegmenten inom medicinska applikationer, livsmedelsförpackning och releasepapper och nedläggning inom de mindre attraktiva varusegmenten. Vi undersöker möjligheten att flytta pappersmaskinen i Tervasaari till Skärblacka och göra den till en integrerad enhet och överväger även investeringar för ytterligare värdeskapande ytbehandlingskapacitet vid den befintliga MG-pappersproduktionen i Skärblacka.
Om båda dessa förprojekt förverkligas skulle detta rent generellt skapa en ytterst effektiv produktionsstruktur för gruppen, kapacitetshöjningar inom mycket attraktiva områden och förbättrade marginaler tack vare en bättre produktmix, bland annat genom att exponeringen för massamarknaden elimineras”, avslutar Per Lindberg sin kommentar till kvartalsbokslutet.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy