Stärker kompetensen inom formbara förpackningar

PUBLICERAD: 13 januari 2016
UPPDATERAD: 13 januari

BillerudKorsnäs stärker sin kompetens inom formbara förpackningar genom en mindre investering av en 10-procentig aktiepost i det danska förpackningsinnovationsföretaget EcoXpac. Förvärvet lägger grunden för ett samarbete företagen emellan och är en del i BillerudKorsnäs satsning på innovation för att lösa framtidens förpackningsutmaningar.

BillerudKorsnäs har utöver en stabil grund i innovationsarbetet med kontinuerlig utveckling av sina nuvarande material och lösningar också en ambition om att ta sig an en rad större, mer fundamentala och långsiktiga utmaningar på förpackningsområdet. Detta för att finna lösningar och ta fram helt nya förpackningskoncept som kan utmana plast, glas och aluminium. Ett sådant koncept är att kunna tillverka en flaska helt i pappersmaterial. Genom att samarbeta och kombinera sin kunskap och erfarenhet hoppas BillerudKorsnäs och EcoXpac förverkliga detta.

– Innovation är en nyckelfaktor för att ytterligare stärka vår affärsmässiga framgång på lång sikt men också ett sätt för oss att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Därför är det naturligt för oss att i ett antal väl valda utvecklingsprojekt spänna bågen och ta oss an rejäla utmaningar som kan ha en stor långsiktigt positiv påverkan på såväl vår affär som vårt bidrag till en mer hållbar värld. Trots att investeringen i EcoXpac är liten i finansiell mening, jämfört med BillerudKorsnäs storlek, skapar den förutsättningar för att lyckas med de innovationsutmaningar vi nu tar oss an, säger Magnus Wikström SVP Technology & Strategic Development på BillerudKorsnäs.

EcoXpac är ett företag specialiserat inom avancerad 3D-formning av fiberbaserade strukturer. Bolaget som grundades 2005 är baserat i Danmark.

– Med vår kunskap och erfarenhet inom formpressad pappersmassa samt vårt entreprenöriella angreppssätt tillsammans med BillerudKorsnäs förmåga att ta idéer och innovationer till marknaden skapas en stark bas för vårt framtida samarbete. En bas från vilken bland annat projektet att skapa en pappersflaska kan förverkligas, säger Jesper Servé, grundaren av EcoXpac

Läs vidare

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax

Ny obelagd kartongkvalitet från Holmen Iggesund

Invercote Touch är en ny obestruken kartong från Holmen Board & Paper. Det är en kvalitet som är designad för att möta den växande efterfrågan på hållbara och visuellt tilltalande förpackningsmaterial med bibehållen tryckbarhet.
Igge touchx

Väsentligt mindre CO2-utsläpp när fossil plast ersätts med bioplast

En studie, som utförts av forskare från Kina, Storbritannien och Schweiz, visar att väsentligt lägre utsläpp av koldioxid uppstår när man ersätter fossil plast med nedbrytbar bioplast. Det skriver Nordisk Bioplastförening på sin hemsida.
Global warming concept

Senaste nytt

Klockan tickar för förpackningsföretag om man ska klara EUDR till årsskiftet

Nedräkningen fortsätter mot den 30 december 2024, då de flesta företag baserade i EU eller som levererar varor till EU måste följa EU:s nya avskogningsförordning (EUDR). Det kommer att ställa stora krav på till exempel tillverkare av papper, kartong och förpackningar.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Framtidssäker och hållbar lösning för transport av staplade kartonger

PepsiCo tillverkar potatischips i Broek op Langedijk i Holland. För transport behövde företaget ett nytt system som på ett tillförlitligt sätt skulle förhindra att kartonger staplade på pallar gled Företaget valde Nordsons smältlimsteknik, vilket drastiskt har minskat limkostnaderna och antalet kundklagomål.
Nordson PepsioCo MiniBlue Modul spray applicationx