Stark kritik mot EU:s förbud mot utvalda plastprodukter

PUBLICERAD: 28 maj 2018
UPPDATERAD: 25 januari

EU-kommissionens förslag om förbud mot vissa utvalda plastprodukter presenterades bland annat av EU:s vice ordförande Frans Timmermans. (Bild fr video. © EU)|Jyrki Katainen, en av EU:s vice ordföranden, presenterade också det nu starkt kritiserade förslaget. (Bild fr video. © EU)

EU-kommissionen presenterade den 28 maj ett förslag om förbud mot ett antal utvalda engångsprodukter i plast, vilka man anser kraftigt bidrar till det växande plastavfallet på stränder och i hav. Förslaget presenterades i Bryssel av EU:s två vice ordförande Frans Timmermans och Jyrki Katainen. Men förslaget har redan mött stark kritik från flera olika håll.

”Vi har sammanställt ett direktiv som täcker 70 procent av det plastavfall som man hittar på våra europeiska stränder”, sade Frans Timmermans vid presentationen.

Enligt förslaget ska sådana engångsartiklar i plast, där det redan nu finns fullgoda ersättningsprodukter i andra material, förbjudas omedelbart. Exempel på sådana produkter är enligt EU-kommissionen engångsbestick, tallrikar, dryckesbägare, etc, men även produkter som sugrör, tops, ballongpinnar och drinkomrörare…

”Dessa produkter kommer förstås inte att försvinna – de kommer bara att tillverkas i andra material”, framhöll Frans Timmermans.

När det gäller andra plastprodukter, där inga enkla alternativ ännu har utvecklats, föreslår kommissionen att medlemsstaterna ska åläggas skyldighet att uppnå ”betydande minskningar” i användandet av sådan plastprodukter. Exempelvis föreslås att EU-medlemmarna ska åläggas att till år 2025 uppnå en insamlingseffekt på 90 procent av engångsflaskor i plast.

Enligt Jyrki Katainen är kommissionens förslag ett utmärkt tillfälle för Europa att leda vägen för att komma tillrätta med det växande plastavfallet i hav och oceaner.

”Vårt samlingsmål för engångsplastflaskor kommer också att bidra till att skapa nödvändiga volymer för en blomstrande plaståtervinningsindustri”, sade Jyrki Katainen.

Svenska IKEM kritisk till förslaget
Men EU-kommissionens förslag möter redan stark kritik och meningen med ett förbud mot ett antal utvalda plastprodukter ifrågasätts.

Svenska branschorganisationen IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige – skriver exempelvis att förbud mot plast löser inte nedskräpningsproblemet.

”Vi vill också minska nedskräpningen men varnar för att ensidiga förbud mot vissa plastprodukter snarare leder till ökad miljöpåverkan. Med en pappersmugg blir det lika skräpigt som med en plastmugg”, skriver IKEM i ett pressmeddelande, där man samtidigt framhåller att man tycker förslaget om separat insamling av dryckesflaskor är bra.

IKEM skriver vidare: ”Att bara begränsa användningen av vissa engångsprodukter i plast hanterar inte grundorsakerna till nedskräpningsproblemet, som är en kombination av dålig avfallshantering och felaktigt beteende. Att byta ut plast mot andra material ökar istället avfallsvolymerna, energiåtgången och koldioxidutsläppen. Det är bättre att satsa på återvinning”.

För att komma tillrätta med nedskräpningsproblematiken föreslår IKEM att man ska öka medvetenheten om problemet och ändra människors beteende. Man föreslår också att alla EU-länder först ska åläggas att genomföra den redan befintliga avfallslagstiftningen, innan man går vidare med nya lagförslag.
Slutligen föreslår IKEM en ökad källsortering och återvinning och påtalar speciellt behovet av separat insamling av plastprodukter.
”Det är positivt att kommissionen nu föreslår att till år 2025 ska 90 procent av alla plastflaskor samlas in. Det är samma mål som vi har i Sverige. Under år 2017 samlades 84,1 procent av PET-flaskorna in i Sverige, vilket gör oss till bland de bästa i världen”, konstaterar IKEM.

”Plast fyller en viktigt funktion i den cirkulära ekonomin och är ett resurseffektivt material. En omfattande studie visar att om all plast i Europa skulle ersättas med andra material skulle koldioxidutsläppen öka med 60 procent och avfallsvolymerna skulle fyrdubblas. Analysen bygger på att plast byts ut mot det ”näst bästa” materialet t ex papper, metall eller glas. Om man vill motverka att plast hamnar i naturen och i våra hav, och samtidigt arbeta för ökad hållbarhet, finns det därför andra åtgärder, som är bättre än förbud mot engångsprodukter i plast”, avslutat IKEM sitt pressmeddelande.

”En onödig politisk gest” säger tyska IK
Kraftig kritik mot EU-kommissionens förslag kommer också från den stora tyska plastförpackningsorganisationen IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen

”Förbud mot sugrör i plast löser inte problemet med plastavfall i haven!”, skriver IK i ett skarpt formulerat pressmeddelande.

IK avvisar helt det föreslagna förbudet mot utvalda plastprodukter, som EU-kommissionen lagt fram.

”Förbud mot enskilda produkter stör fullständigt den holistiska inställningen till den plaststrategi, som EU tidigare lagt fram och som vår bransch helhjärtat stöder. Men i stället för verkligt hållbara insamlings- och återvinningslösningar, resurseffektivitet och ökad kundmedvetenhet om hållbar konsumtion och miljöansvarig hantering av oundvikligt avfall, så får vi nu en onödig politisk gest. Förbud är inte rätt väg att gå. Förbud ökar inte människors förståelse för hur viktigt det är med uthållig konsumtion och miljöhänsyn”, skriver IK.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för wellpapp- och kartongbranschen och för hans eget företag.
DSsmith1-1024x683-1x

Ny undersökning visar att svenskar är splittrade kring plastpåseskatten

Åsikterna om att plastpåseskatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.
dreamstime_7756854x

Tidningen Packnews fyller 90 år!

I år fyller tidningen Packnews 90 år. En anmärkningsvärd ålder på en branschtidning, men en ålder som inte på något sätt avspeglas i kvaliten, tidningen är starkare och fräschare än någonsin. Här ger tidningens chefredaktör, Bo Wallteg, en kort bakgrund till de nittio åren.
Packnews-1_24-mailchimp-header-2

Transparent förpackning ger enklare återvinning

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket har isoleringproducenten Rockwool förändrat förpackningarna. Något som ökar återvinningsmöjligheterna med 85  procent enligt företaget.
ROCKWOOL förpackning