Stark FTI-kritik mot förslag till nytt återvinningssystem

PUBLICERAD: 27 maj 2018
UPPDATERAD: 25 januari

”Låt miljönyttan vägleda politiken för ökad återvinning”, säger Kent Carlsson, VD i FTI som starkt kritiserar regeringen förslag till nytt återvinningssystem.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen. FTI, är starkt kritisk mot regeringens förslag till nytt återvinningssystem.
”Ökade kostnader på 9,1 miljarder kronor för samhället, utan att det leder till ökad miljönytta. Det är bilden av regeringens förslag till nytt återvinningssystem” skriver FTI i ett pressmeddelande.

FTI uppmanar i stället miljöministern att bygga vidare på dagens redan väl fungerande system med höga återvinningsnivåer och låta miljönyttan vägleda politiken för ökad återvinning.

Regeringen har i en promemoria föreslagit att förpackningar och tidningar ska samlas in i 100 procent av alla fastigheter i Sverige, även fritidshus. En extern analys, som FTI presenterat, visar att det leder till tvingande investeringar på 9,1 miljarder kronor, till en ytterst begränsad miljönytta. Kostnaden kommer att drabba hushållen.

FTI skriver att en konsult också har granskat källhänvisningarna i regeringens förslag och resultatet är nedslående. Flera av källorna har bristande kvalitet, är felaktiga eller har inte verifierats. Och den juridiska analysen understryker att förslag av den här omfattningen bör genomföras med ett riksdagsbeslut i ryggen. 

”Vi presenterar nu ett alternativt förslag med utgångspunkten att åstadkomma återvunnet material, som håller hög kvalitet till en kostnad, som kan konkurrera med jungfruligt material. Endast då efterfrågas återvunnet material och miljönytta skapas”, säger Kent Carlsson, VD för Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

I FTI:s alternativa förslag utökas infrastrukturen av insamlingsplatser kraftigt och en ökad andel av hushållen har en fastighetsnära tjänst. Målet är en kostnadseffektiv och bostadsnära insamling. Det viktiga är att styra mot mål för minskad mängd förpackningar och tidningar i hushållsavfallet. Samtidigt ställer man sig på konsumenternas sida.

FTI:s förslaget innehåller bland annat: 
• Ökad tillgänglighet. I tätort med mer än 3 000 invånare ska minst 75 procent av hushållen ha max 5 minuter (400 m) till återvinningsstationen år 2021. Det innebär mer än 2.000 nya återvinningsstationer i landet. 
• Ökad återvinning. Med långsiktiga förutsättningar och tydliga spelregler kan återvinningen öka än mer. Därför bör Sverige höja ambitionerna och sätta nya nationella återvinningsmål till år 2025. Maximalt 20 procent i hushållssoporna får vara förpackningar och tidningar. Höj målet för återvinning av pappersförpackningar från 85 till 90 procent. Höj målet för återvinning av plastförpackningar från 50 till 75 procent. Höj återvinningen av metallförpackningar från 85 till 90 procent. Glas och tidningar ligger redan över 90 procent. 
• Ökat kommunalt inflytande. Naturvårdsverket får i uppdrag att inrätta ett samverkansråd för ökat samarbetet med kommuner och skapa möjlighet för ökat kommunalt inflytande.

”Vi vill samarbeta för att öka återvinningen, därför sträcker vi ut handen till kommuner och regering. Vi kan nu visa på ett vägval som är kostnadseffektivt och som når samma ambition som regeringen har och som vi dessutom vet har brett stöd. Med den utgångspunkten vill vi fortsätta diskussionen för att ta vara på konsumenternas engagemang”, säger Kent Carlsson. 

FTI är också kritiska till regeringens påstående att det finns ett stort missnöje med återvinningstationerna i Sverige.

”En SIFO-undersökning på uppdrag av FTI våren 2018 visar att hela 76 procent av svenska folket är nöjda eller mycket nöjda med möjligheten att lämna förpackningar och tidningar till återvinning! En majoritet, nära 8 av 10, tycker att återvinningsstationerna är tillgängliga och är lätta att använda”, säger Kent Carlsson.

Läs/ladda hem FTI:s remissvar på regeringens prememoria vid PDF-länken nedan.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432