Stabila marknader och stabilt resultat trots långsam uppstart

PUBLICERAD: 21 april 2016
UPPDATERAD: 24 januari

Billerud Per Lindberg - low
VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under första kvartalet 2016:

”Vi har igen haft ett tufft kvartal med lägre produktion än förväntat till följd av förra årets ombyggnationer. Produktionen förbättrades under kvartalet och jag räknar med att produktionen når upp till planerad årstakt vid slutet av andra kvartalet. Trots att vi inte nådde upp till våra egna tillväxtförväntningar tycker jag fortfarande att vi gjorde ett starkt och tillfredsställande finansiellt resultat. Våra marknader fortsätter att vara stabila och vi förväntar oss att tillväxten realiseras allt eftersom produktionen stabiliseras.

Nettoomsättningen och EBITDA för kvartalet minskade jämfört med motsvarande period föregående år. Nedgången förklaras med avyttringen av Latgran under tredje kvartalet 2015. För jämförbara enheter var nettoomsättningen på samma nivå som föregående år och EBITDA förbättrades. Vi såg förbättringar i resultatet inom både Consumer Board och Corrugated Solutions.

Marknaden i stort har varit stabil och vi förväntar oss att detta ska fortsätta med normala efterfrågemönster.

Affärsområdet Packaging Paper hade som väntat en sämre marknad än normalt för brunt säckpapper, med lägre priser i lokala valutor. Även massapriset sjönk jämfört med första kvartalet förra året. De andra segmenten inom Packaging Paper hade en stabil marknadsutveckling med stabila priser och en viss ökning för MG-papper.

För första gången under ett kvartal lyckades inte Consumer Board med att skapa tillväxt i försäljningsvolymerna. Detta berodde på produktionsproblemen under fjärde kvartalet. Vi förväntar oss dock att tillväxten ska ta ny fart under andra halvåret eftersom marknaden inte har förändrats och vår produktion håller på att stabiliseras. Trots produktionsproblemen under kvartalet och den problematiska leveranssituationen som blev följden har affärsområdet lyckats leverera ett stabilt resultat i linje med föregående år.

Affärsområdet Corrugated Solution hade en fortsatt stark utveckling. Wellpappmarknaden var fortsatt stabil under kvartalet och vår lösningsförsäljning fortsatte att växa och vinna nya kunder.

För vår industri har hållbarhet historiskt inneburit att minimera vår miljöpåverkan. För oss är hållbarhet en del av kärnan i vår verksamhet och vi ser hållbarheten som en affärsmöjlighet. Vi är stolta över att vara det enda företaget i Sverige och det enda i vår bransch på CDP:s (tidigare Carbon Disclosure Project) A-lista över företag som visar ledarskap i fråga om klimatåtgärder. Men vi är också glada över varje kund som går över från plast till papper eller kartong från BillerudKorsnäs – för då har vi verkligen gett en påtaglig positiv effekt. En oberoende livscykelanalys visar till exempel att en papperspåse resulterar i hälften så mycket koldioxidutsläpp jämfört med en plastpåse. Med utgångspunkt i våra produkter från förnybara råvaror kan vi bidra till ökad hållbarhet i hela värdekedjan genom att byta ut dåliga material och lösningar. Till följd av det ökade intresset för hållbar konsumtion ser vi också ett växande intresse för hållbara förpackningar, både hos varumärkesägare och hos konverterare. Med hållbarhet som en del av kärnan i vår verksamhet anser vi att vår strategiska ställning är mycket stark.”

Läs vidare

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax

Ny obelagd kartongkvalitet från Holmen Iggesund

Invercote Touch är en ny obestruken kartong från Holmen Board & Paper. Det är en kvalitet som är designad för att möta den växande efterfrågan på hållbara och visuellt tilltalande förpackningsmaterial med bibehållen tryckbarhet.
Igge touchx

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}