Stabila marknader och stabilt resultat trots långsam uppstart

PUBLICERAD: 21 april 2016
UPPDATERAD: 24 januari

Billerud Per Lindberg - low
VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under första kvartalet 2016:

”Vi har igen haft ett tufft kvartal med lägre produktion än förväntat till följd av förra årets ombyggnationer. Produktionen förbättrades under kvartalet och jag räknar med att produktionen når upp till planerad årstakt vid slutet av andra kvartalet. Trots att vi inte nådde upp till våra egna tillväxtförväntningar tycker jag fortfarande att vi gjorde ett starkt och tillfredsställande finansiellt resultat. Våra marknader fortsätter att vara stabila och vi förväntar oss att tillväxten realiseras allt eftersom produktionen stabiliseras.

Nettoomsättningen och EBITDA för kvartalet minskade jämfört med motsvarande period föregående år. Nedgången förklaras med avyttringen av Latgran under tredje kvartalet 2015. För jämförbara enheter var nettoomsättningen på samma nivå som föregående år och EBITDA förbättrades. Vi såg förbättringar i resultatet inom både Consumer Board och Corrugated Solutions.

Marknaden i stort har varit stabil och vi förväntar oss att detta ska fortsätta med normala efterfrågemönster.

Affärsområdet Packaging Paper hade som väntat en sämre marknad än normalt för brunt säckpapper, med lägre priser i lokala valutor. Även massapriset sjönk jämfört med första kvartalet förra året. De andra segmenten inom Packaging Paper hade en stabil marknadsutveckling med stabila priser och en viss ökning för MG-papper.

För första gången under ett kvartal lyckades inte Consumer Board med att skapa tillväxt i försäljningsvolymerna. Detta berodde på produktionsproblemen under fjärde kvartalet. Vi förväntar oss dock att tillväxten ska ta ny fart under andra halvåret eftersom marknaden inte har förändrats och vår produktion håller på att stabiliseras. Trots produktionsproblemen under kvartalet och den problematiska leveranssituationen som blev följden har affärsområdet lyckats leverera ett stabilt resultat i linje med föregående år.

Affärsområdet Corrugated Solution hade en fortsatt stark utveckling. Wellpappmarknaden var fortsatt stabil under kvartalet och vår lösningsförsäljning fortsatte att växa och vinna nya kunder.

För vår industri har hållbarhet historiskt inneburit att minimera vår miljöpåverkan. För oss är hållbarhet en del av kärnan i vår verksamhet och vi ser hållbarheten som en affärsmöjlighet. Vi är stolta över att vara det enda företaget i Sverige och det enda i vår bransch på CDP:s (tidigare Carbon Disclosure Project) A-lista över företag som visar ledarskap i fråga om klimatåtgärder. Men vi är också glada över varje kund som går över från plast till papper eller kartong från BillerudKorsnäs – för då har vi verkligen gett en påtaglig positiv effekt. En oberoende livscykelanalys visar till exempel att en papperspåse resulterar i hälften så mycket koldioxidutsläpp jämfört med en plastpåse. Med utgångspunkt i våra produkter från förnybara råvaror kan vi bidra till ökad hållbarhet i hela värdekedjan genom att byta ut dåliga material och lösningar. Till följd av det ökade intresset för hållbar konsumtion ser vi också ett växande intresse för hållbara förpackningar, både hos varumärkesägare och hos konverterare. Med hållbarhet som en del av kärnan i vår verksamhet anser vi att vår strategiska ställning är mycket stark.”

Läs vidare

Mindre mängd plast i Holmen Iggesunds material för livsmedelstråg

Holmen Iggesund har utvecklat teknik som gör det möjligt att tillverka kartongmaterial med betydligt mindre PET-beläggning. Materialet är idealiskt för tillverkning av livsmedelstråg.
Strömsbruk

Mindre växthusgaser med plastförpackningar än med alternativen

En ny brittisk rapport som tittar på koldioxidpåverkan från förpackningsmaterial har kommit fram till att de viktigaste alternativen till plastförpackningar som kartong, glas, stål och aluminium "släpper ut mer växthusgaser" i de flesta fall.
co2

Nordisk Bioplastförening på Plastteknikmässan i Malmö

Den 10:e och 11 maj pågår Plastteknikmässan på Malmömässan. Två dagar med möten, innovativa utställarnyheter och seminarier. Det är nog ingen överraskning att hållbarhet och cirkularitet kommer att vara ledord under de två dagarna.
malmö

Kinesiska forskare har utvecklat ett nytt glasmaterial

Kina har en forskargrupp utvecklat ett nytt, hållbart glas som är av stort intresse för förpackningsindustrin.
innovation

Senaste nytt

Sveriges mest köpta bil fyller 70 år och har blivit ”grön”

Godisprodukten ”Ahlgrens bilar” kallas ”Sveriges mest köpta bil” – i år fyller den 70 år och har samtidigt fått ny design och en förpackning som till stor del består av ”grön” bioplast.
bilar-plantpack-utvald

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

För att minska mängden engångsartiklar testar Circle K tillsammans med Panter och Tingstad ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
Circle K

Fiberflaska som är redo för industriell produktion

Flaskor av fiber är ett område som intresserar många utvecklare och titt som tätt kommer information om nya produkter. Däremot ser man inte mycket av dem på marknaden. På nyligen avslutade Pack Expo i Las Vegas visades ett alternativ.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

World Packaging Organization och AIPIA i smart samarbete

WPO, World Packaging Organization, och AIPIA har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU), för att främja sitt samarbete för att dela idéer om smarta förpackningar och den vetenskap som ligger till grund för det.
WPO AIPIAx