Smurfit Kappa sänkte utsläppen av koldioxid med 32,9 procent

PUBLICERAD: 13 maj 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Smurfit Kappa gör betydande framsteg när det gäller att minska sina relativa koldioxidutsläpp. (Bild Smurfit Kappa)|”Hållbarhet fortsätter att vara ett viktigt fokus för oss”, säger koncernchefen Tony Smurfit. (Bild Smurfit Kappa)

Förpackningsleverantören Smurfit Kappa gör betydande framsteg, när det gäller att minska sina relativa koldioxidutsläpp, enligt bolagets årliga hållbarhetsrapport, som nu publicerats.
Av rapporten framgår att Smurfit Kappa uppnått en minskning av fossila utsläpp med 32,9 % mellan 2005 och 2019.

Bidragande faktorerna för att minska utsläppen har varit ett strategiskt fokus på energieffektivitet och användningen av bränsle i form av förnybara källor som exempelvis biomassa.

Smurfit Kappa skriver i rapporten att sänkningen av koldioxidutsläppen är imponerande och att företagets ambitiösa mål är att minska de relativa koldioxidutsläppen med 40 procent fram till år 2030, jämfört med 2005 års baslinje.

Enligt rapporten kommer Smurfit Kappa också att diskutera sitt nuvarande mål för minskning av koldioxidutsläppen med det så kallade SBT-initiativet (Science Based Target) för att bekräfta att man ligger i linje med Paris-avtalet och rekommendationerna i de senaste klimatvetenskapliga resultaten.

Det finns ett antal andra intressanta resultat, som beskrivs i hållbarhetsrapporten. Betydande framsteg har exempelvis gjorts på säkerhetsområdet, med en 17-procentig minskning av antalet registrerbara skador. Vidare nådde Smurfit Kappa under fjolåret 92,1 procent för alla förpackningslösningar, som säljs som Chain of Custody-certifierade, vilket är en försäkran till kunderna att råvaran, som har använts, är hållbar.

Av rapporten framgår också att ytterligare förbättringar av kvaliteten på avloppsvattnet har uppnåtts, med en 35-procentig minskning av den relativa kemiska syreförbrukningen.

”Hållbarhet fortsätter att vara ett viktigt fokus för oss”, säger koncernchefen Tony Smurfit. (Bild Smurfit Kappa)

Andra höjdpunkter för bolagets hållbarhetsarbete under år 2019 inkluderar inrättandet av en styrelseutnämnd hållbarhetskommitté samt investeringar på 3,5 miljoner pund (drygt 42 miljoner kronor) i sociala initiativ, inklusive barns utbildning och hälsa.

”Hållbarhet fortsätter att vara ett viktigt fokus för oss. Rapporten ger en inblick i hur det fortsätter att stödja all vår verksamhet och beskriver de framsteg vi gör inom områdena miljö-, samhälls- och styrningskriterier”. säger koncernchefen Tony Smurfit i en kommentar.

Under den pågående Covid-19-pandemin har Smurfit Kappa bedömts vara en samhällsviktig verksamhet och företagets omedelbara och primära fokus är nu att skydda sina anställda och tillgodose kundernas behov.

”Jag är oerhört stolt över den roll som våra 46.000 anställda spelar, när det gäller att upprätthålla viktiga leveranskedjor under pandemin”, säger Tony Smurfit.

————————————————-
Smurfit Kappa är en av världens ledande producenter av pappersbaserade förpackningar. Företaget har ca 46.000 anställda på 350 produktionsenheter i 35 länder och hade 2019 en omsättning på ca 9 miljarder euro (ca 95,6 miljarder kronor).
Smurfit Kappa Sverige och Norge är en del av Smurfit Kappas förpackningsdivision och har ca 900 anställda med verksamhet på tio orter i Sverige och Norge. Omsättningen år 2019 var 2,4 miljarder kronor.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x