Skogsindustrierna kommentar på EU-kommissionens förslag om ramverk för skogsövervakning

PUBLICERAD: 23 november 2023
UPPDATERAD: 22 november
Bild: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna välkomnar ambitionen med det förslag som EU-kommissionen idag presenterat om övervakning av unionens skogar. Men….

Skogsindustrierna välkomnar ambitionen med det förslag som EU-kommissionen idag presenterat om övervakning av unionens skogar. Men ser samtidigt risker för att det blir ineffektivt. Det är inte tydligt hur ramverket förbättrar kunskapsläget om skogens olika funktioner och dess biologiska mångfald. Särskilt gäller det för länder med inventeringssystem som redan deltar i internationella utbyten om skogsdata.

– Vi välkomnar ambitionen att skapa bättre kunskap om tillståndet i Europas skogar. Samtidigt riskerar fokuset på satellitdata och geografisk data att delvis stjälpa syftet med förslaget. Vi har redan välfungerande nationella inventeringssystem och internationella samarbeten kring datainsamling. Det är angeläget att det inte skapas dubbelarbete inom eller utöver befintliga system, och att de inte undermineras, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Risk att fokus flyttas

Det finns många medlemsstater, bland annat i Norden och Centraleuropa, som har välfungerande övervakningssystem som använts under lång tid. I Sverige har Riksskogstaxeringen övervakat tillståndet i skogen i hundra år. Nationella inventeringssystem som Riksskogstaxeringen är dock inte byggda för att tillhandahålla digitala kartbilder på EU-nivå, utan för att på ett effektivt sätt skapa en sammansatt bild av tillståndet i den svenska skogen genom att sammanställa data från många så kallade provytor.

– Det finns en risk att förslaget flyttar fokus från det faktiska behovet av uppbyggnad av grundläggande inventering i vissa medlemsstater samt metodutveckling för mer kvalitativ data om biologisk mångfald. Dessutom saknas utrymme för att välja indikatorer utifrån vad som är relevant inom en medlemsstat eller region, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Behov av förbättrad insamling

Skogsindustrierna ser behov av förbättrad insamling och hantering av information om skogen. Hur digitalisering kan användas för att främja hållbar utveckling inom skogsbruket är bland annat fokus för ett pågående nationellt forskningsprojekt. I Skogsindustrins Framtidsagenda utgör dessutom nya mätmetoder och forskning om biologisk mångfald prioriterade steg för att infria löftet om livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.

Kommissionens förslag ska nu behandlas i ministerrådet och av Europaparlamentet, vars nuvarande mandatperiod snart löper ut. Skogsindustrierna uppmanar att de föreslagna indikatorernas relevans, mätbarhet och betydelse för olika samhällsmål noga utvärderas av medlemsstaterna, särskilt av de som redan har välfungerande system för inventering.

Läs vidare

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432

Walki fortsätter investera i Centraleuropa

Walki har genomfört en investering på över 6 MEUR i en toppmodern produktionslinje vid sin fabrik i Steinfurt. Linjen är nu redo att börja producera åt kunder som går över till fiberbaserade material.
Walki

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432